Menu

GetBack

Szanowni Państwo,

 

nasza Kancelaria, prowadzona przez adwokata Dawida Karolczyka oraz radcę prawnego Michała Grabka, zajmuje się reprezentowaniem poszkodowanych w aferze GetBack. Posiadamy bogate doświadczenie w sporach z instytucjami finansowymi. Nie jesteśmy kancelarią korporacyjną wobec czego jesteśmy w stanie zapewnić każdemu Klientowi indywidulne podejście do sprawy. W przypadku Obligatariuszy GetBak S.A. ma to niezwykle istotne znaczenia. Nasze doświadczenie w tej materii ujawniło różnorodność stanów faktycznych oraz konieczność pochylenia się nad każdym tematem.

 

W ramach współpracy oferujemy wsparcie prawne dla Obligatariuszy GetBack S.A. obejmujące m.in.

– indywidualną ocenę prawną każdej sprawy,

– realną ocenę szans na dochodzenie roszczeń,

– wskazanie kierunków działania,

– zabezpieczenie interesów prawnych Obligatariusza,

– reprezentowanie w toku postepowań sądowych.

 

Na bazie dotychczasowych doświadczeń opracowaliśmy skuteczną strategię dochodzenia roszczeń od podmiotów oferujących obligacje GetBack S.A. Każdemu z Klientów w sposób jasny i klarowny przedstawiamy strategią działania. Dokonujemy również wnikliwej analizy każdej sprawy. Na tej podstawie przedstawiamy szanse na realne odzyskanie zainwestowanych środków.

 

Afera GetBack jest przedmiotem działania wielu instytucji. Ujawnione są wciąż nowe wątki związane z nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez spółkę GetBack. Największe zasługi na tym polu można przypisać m.in. Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Istotne znaczenie dla oceny okoliczności sprawy ma również, wydany na początku 2020 roku, raport Najwyższej Izby Kontroli. Na bieżąco analizujemy sytuację prawną Obligatariuszy GetBack S.A. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować argumentację do aktualnych trendów orzeczniczych.

 

Osoby, które zainteresowane podjęciem współpracy z naszą Kancelarią prosimy o przesłanie na adres: biuro@adwokat-karolczyk.pl następujących informacji:

1. Imię i nazwisko

2. Numer telefonu.

3. Podmiot oferujący obligacje GetBack S.A.

4. Seria obligacji oraz data wykupu.

5. Opis okoliczności nabycia obligacji GetBack S.A.

Po wstępnej analizie skontaktujemy niezwłocznie celem ustalenia dalszych etapów postępowania.

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem telefonu 664-022-952.