Kancelaria frankowa Chorzów

Kancelaria frankowa w Chorzowie to zespół specjalistów, którzy zajmują się reprezentacją frankowiczów w sporach przeciwko bankowi. Przez lata działalności zyskaliśmy doświadczenie, które procentuje. Regularnie wygrywamy kolejne sprawy sądowe. Dzięki temu pozwalamy naszym klientom uwolnić się od zobowiązania i zacząć nowe życie bez kredytu.

Kancelaria frankowa Chorzów oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących kredytów w CHF. Przeprowadzimy analizę Twojej umowy i zadbamy o to, abyś jak równy z równym walczył z bankiem. Jeśli zajdą do tego podstawy, przygotujemy pozew frankowy i będziemy reprezentować Cię w sądzie. Możemy zająć się również analizą propozycji ugodowych przedstawionych przez bank, dbając o to, abyś nie wpadł w zastawiane przez instytucje finansowe pułapki.

Dzięki wsparciu kancelarii frankowej w Chorzowie możesz sprzeciwić się nieuczciwym działaniu banku. Obecnie to frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw. Z tego powodu nie warto dłużej zwlekać z pozwaniem banku.

Pomoc frankowiczom w Chorzowie – jak wyglądają sprawy frankowe?

Kancelaria frankowa w Chorzowie wspiera kredytobiorców, którzy na skutek nieuczciwych działań banków znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Z powodu wprowadzenia do umowy postanowień niedozwolonych okazało się, że frankowicze nie znali rzeczywistego zakresu zobowiązania i podczas podpisywania umowy nie mieli świadomości, na co się decydują.

Kancelaria frankowa w Chorzowie zna nieuczciwe praktyki poszczególnych banków i podnosi w sporze sądowym zarzuty w zakresie abuzywności klauzul. Frankowicze to obecnie najbardziej poszkodowana działaniami instytucji finansowych grupa. Ze względu na nieprawidłowości w procesie zawierania umowy okazało się, że konsumenci muszą spłacać nawet dwukrotnie wyższe raty, niż szacowali na początku spłaty.

Przeliczenia w zakresie umów kredytu frankowego odbywają się na podstawie tabel, które są ustalane według wewnętrznych zasad przez banki. Z tego powodu kredytobiorcy nie mają żadnego wpływu na wysokość wiążącego ich kursu i nie mogą go kontrolować. Kancelaria dla frankowiczów z Chorzowa wychodzi z założenia, że nie może być zgody na takie naruszenia banków, które w przypadku kredytów frankowych stanowią silniejszą stronę stosunku prawnego. Wygrana w sporze wymaga jednak podjęcia zdecydowanych działań.

Kancelaria frankowa z Chorzowa nie boi się wyzwań. Nasi profesjonalni pełnomocnicy zajmują się analizą umów kredytu frankowego i przygotowują pozwy. Po skierowaniu ich na drogę postępowania sądowego reprezentują kredytobiorców i dbają o to, aby wszystkie nadarzające się możliwości zostały wykorzystane.

Z pomocą kancelarii dla frankowiczów w Chorzowie wielu klientów uwolniło się już od swoich zobowiązań. Do ich grona możesz dołączyć również Ty. Dzięki współpracy z kancelarią frankową z Chorzowa dajesz sobie szansę na spokój.

Aktualnie nawet 99 procent spraw jest wygrywanych przez frankowiczów. Banki nie mają znaczących argumentów. Jako silniejsza strona stosunku prawnego zawieranego z konsumentem instytucje są surowo oceniane przez sądy i nie mogą liczyć na pobłażliwość. Kancelaria dla frankowiczów z Chorzowa wykorzystuje ten stan rzeczy i skutecznie pomaga kredytobiorcom walczyć o swoje prawa.

Kancelaria dla frankowiczów w Chorzowie – zakres współpracy

Kancelaria frankowa w Chorzowie oferuje swoim klientom elastyczny zakres współpracy, który za każdym razem jest dostosowywany do potrzeb. Prowadzimy sprawy frankowe od lat i wiemy, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty. Każde postępowanie jest jednak inne, dlatego do spraw podchodzimy indywidualnie.

Kancelaria dla frankowiczów z Chorzowa zapewnia wsparcie na całym etapie prowadzenia sporu przeciwko bankowi. W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  • analiza treści umowy pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych;
  • rekomendacje w zakresie najlepszego sposobu działania;
  • sporządzenie wezwania banku do zapłaty;
  • sporządzenie pozwu frankowego;
  • reprezentacja w toku procesu;
  • analiza propozycji ugodowych banku;
  • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego.

Każdą współpracę rozpoczynamy od analizy treści umowy kredytu w CHF. Przez lata działalności kancelaria frankowa w Chorzowie poznała wiele nieuczciwych klauzul stosowanych przez banki. Dzięki temu wie, jakie zarzuty będą najbardziej skuteczne i robi wszystko, aby wykorzystać wszelkie nadarzające się możliwości.

Jeśli po analizie treści Twojej umowy kredytu frankowego okaże się, że w danym stanie faktycznym i prawnym zachodzą podstawy do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, przygotujemy pozew i złożymy go do sądu. Kancelaria dla frankowiczów z Chorzowa będzie reprezentować Cię w procesie tak, aby Twoje zaangażowanie w sprawę było minimalne.

Po zakończeniu sprawy nie pozostawimy Cię bez pomocy. Wytłumaczymy znaczenie uzyskanego rozstrzygnięcia i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w toku postępowania egzekucyjnego.

Z doświadczenia kancelarii frankowej w Chorzowie wynika, że większość spraw dotyczących unieważnienia kredytu w CHF nie kończy się w pierwszej instancji. Banki powszechnie składają apelację od niekorzystnych dla nich wyroków, nawet jeśli nie mają szczególnych nadziei na zmianę orzeczenia.

Z tego powodu spór z bankiem może być trudny i długotrwały. Musisz więc nastawić się na walkę, w której pomoc kancelarii dla frankowiczów z Chorzowa specjalizującej się w prowadzeniu takich postępowań będzie nieoceniona.

Frankowicze pozostawieni samym sobie – jak działa pomoc frankowiczom w kancelarii w Chorzowie?

Kancelaria frankowa w Chorzowie pomaga frankowiczom, którzy na skutek nieuczciwych działań banków znaleźli się w skrajnie trudnej sytuacji. Instytucje finansowe lata temu wprowadziły do umów kredytów frankowych klauzule abuzywne. Na początku nic nie zwiastowało problemów.

Kredyty frankowe zyskały na popularności na początku XXI wieku. Kuszący okazał się stabilny kurs franka szwajcarskiego i atrakcyjne w porównaniu do kredytów w PLN stopy procentowe. Niestety – konsumenci nie zwracali uwagi na niedozwolone postanowienia, które znalazły się w przedstawionych im do podpisu wzorach umownych.

Trudno ich za to winić. Nie mieli dostatecznej wiedzy prawnej i finansowej, aby zweryfikować uczciwość umowy. Pracownicy banków powszechnie zapewniali kredytobiorców o tym, że oferta jest niezwykle korzystna, a kurs franka szwajcarskiego nie zmieni się znacznie w przyszłości. Na skutek ogólnego trendu kredyty frankowe zaciągnęło kilkaset tysięcy Polaków.

Problemy zaczęły się, gdy kurs CHF wzrósł. Tendencja niestety okazała się trwała. Z czasem raty kredytów frankowych wzrosły znacznie, a specjaliści bliżej przyjrzeli się konstrukcji umów.

Pomoc frankowiczom w Chorzowie zwraca uwagę swoich klientów na fakt występowania klauzul abuzywnych w umowach kredytu frankowego. Niedozwolone postanowienia dotyczyły najczęściej głównych postanowień umownych, w tym zasad przeliczania wysokości rat czy kwoty kredytu. Zasadne jest ich usunięcie i unieważnienie kredytu.

Obecnie orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych wydaje się coraz bardziej ugruntowane. W postępowaniach sądowych pojawia się mniej wątpliwości, a frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw. Nie ma oficjalnych statystyk w tym zakresie, ale szacunki wskazują, że o ile w 2021 roku swoje sprawy wygrało nawet 97 procent kredytobiorców, to w 2022 roku ta liczba sięgnęła 99 procent.

Z tych względów każdy kredytobiorca, który cały czas spłaca kredyt we franku szwajcarskim, powinien zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy dla frankowiczów z Chorzowa.

Dlaczego warto złożyć pozew sądowy w sprawie kredytu frankowego z pomocą kancelarii frankowej w Chorzowie?

Kancelaria frankowa w Chorzowie pomogła uwolnić się od ciążącego zobowiązania już wielu frankowiczom. Prowadzimy sprawy przeciwko różnym bankom. Naszym celem jest unieważnienie Twojej umowy i odzyskanie nienależnie pobranych przez instytucję finansową kwot.

Dzięki kancelarii dla frankowiczów z Chorzowa nie musisz martwić się o przebieg postępowania sądowego. Nie ma znaczenia, czy masz wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw frankowych. Nasi profesjonalni pełnomocnicy wszystkim zajmą się za Ciebie i zadbają o to, aby wykorzystać wszystkie nadarzające się możliwości.

Obecnie sądy w zdecydowanej większości przypadków stają po stronie frankowiczów. To kredytobiorcy wygrali w 2022 roku prawie 99 procent postępowań. Sytuacja konsumentów może się jeszcze poprawić po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

To najlepszy czas, aby pozwać bank. Z pomocą kancelarii dla frankowiczów z Chorzowa zwiększasz swoje szanse na końcowy sukces.

Wygrane sprawy sądowe dzięki pomocy kancelarii frankowej w Chorzowie

Kancelaria frankowa w Chorzowie pomaga swoim klientom wygrywać spory. Regularnie uzyskujemy kolejne korzystne wyroki, które dają frankowiczom uwolnienie się od zobowiązania i zwrot nienależnie pobranych środków.

Podstawą roszczeń kredytobiorców w sprawach frankowych jest występowanie w umowach kredytu klauzul abuzywnych. Niedozwolone postanowienia dotyczyły najczęściej sposobu ustalania wiążącego dla wykonywania umowy kursu.

Banki wprowadziły konstrukcję, na podstawie której przeliczenia – np. dotyczące wysokości raty należnej do spłaty – były dokonywane w oparciu o wewnętrzną tabelę ustalaną przez instytucję. W umowie o kredyt w CHF nie wskazano jednak zasad jej opracowywania. W ten sposób frankowicze byli pozbawieni możliwości weryfikacji poprawności przeliczeń oraz nie znali rzeczywistego zakresu swojego zobowiązania.

W toku spraw frankowych kancelaria frankowa z Chorzowa zwraca również uwagę na nieprawidłowości, których dopuściły się banki w toku zawierania umowy o kredyt w CHF.

Powszechną praktyką było przedstawianie konsumentom do podpisu gotowych wzorów umownych. Kredytobiorcy nie mogli wprowadzać do nich modyfikacji. W praktyce mieli więc możliwość podpisania dokumentu w brzmieniu zaproponowanym przez instytucję finansową albo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu, co z kolei w praktyce dla wielu z nich wiązało się z zakończeniem marzeń o zakupie własnej nieruchomości.

Z doświadczenia kancelarii frankowej w Chorzowie wynika, że pracownicy banków nie udzielali dostatecznych informacji w zakresie ryzyka, a nawet namawiali potencjalnych klientów do podpisania umowy, zapewniając ich o stabilności kursu CHF.

Pomoc frankowiczom w Chorzowie zakłada podniesienie w sporze sądowym wszystkich tych argumentów. Naszym celem jest unieważnienie Twojej umowy kredytu frankowego i uwolnienie Cię od zobowiązania. Skuteczność kancelarii frankowej w Chorzowie potwierdzają wygrane sprawy reprezentowanych klientów.

Chcesz dołączyć do ich grona? Wciąż wahasz się, czy warto pozwać bank? Skontaktuj się z kancelarią frankową w Chorzowie i powierz nam analizę swojej umowy kredytu.

Odfrankowienie kredytu z pomocą kancelarii frankowej w Chorzowie

Kancelaria frankowa w Chorzowie dąży do unieważnienia Twojej umowy kredytu frankowego. W ten sposób możesz w pełni uwolnić się od zobowiązania i zaprzestać spłaty rat, które od lat stanowiły znaczne obciążenie dla Twojego domowego budżetu.

W pozwach frankowych kancelaria dla frankowiczów w Chorzowie zamieszcza jednak również żądanie ewentualne w zakresie odfrankowienia kredytu. W ten sposób masz pewność, że nawet gdyby sąd uznał, że umowa może dalej obowiązywać po usunięciu z niej abuzywnych klauzul, to i tak otrzymasz zwrot nadpłaconych rat.

Odfrankowienie kredytu polega na jego przeliczeniu na złotówki nie tylko na przyszłość, ale również co do już spłaconych rat. Dzięki temu korzyści finansowe również w tym przypadku mogą okazać się znaczne.

Unieważnienie kredytu sprawia z kolei, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Strony są zobowiązane do zwrotu świadczeń, które uiściły w związku z wykonaniem umowy. Z punktu widzenia frankowiczów to najkorzystniejsze rozstrzygnięcie, jakie można uzyskać w sporze z bankiem.

Wszechstronna pomoc frankowiczom w Chorzowie

Kancelaria frankowa w Chorzowie zapewnia kredytobiorcom, którzy wciąż spłacają swoje zobowiązania w CHF albo potrzebują wsparcia w zakresie rozliczeń po wydaniu wyroku, kompleksowego wsparcia. Zajmiemy się poprowadzeniem Twojej sprawy od początku do końca. Nie musisz martwić się o kwestie formalne związane z pozwaniem banku. Mamy wieloletnie doświadczenie w takich sporach i wiemy, jakie działania przynoszą najlepsze efekty.

Pomoc frankowiczom w Chorzowie obejmuje pełen zakres działań – od analizy umowy, przez poprowadzenie sprawy sądowej, po skuteczną egzekucję wydanego orzeczenia.

Sprawy frankowe zasypały polskie sądy po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie Państwa Dziubak. To właśnie w tym orzeczeniu rozstrzygnięto, że dyrektywa konsumencka 93/13 nie wyłącza możliwości, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu abuzywności niektórych postanowień umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, na podstawie prawa krajowego, że umowa nie może dalej obowiązywać bez takich postanowień ze względu na fakt, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

Trybunał wypowiedział się również w bardzo ważnej dla spraw frankowych kwestii dotyczącej możliwości uzupełnienia luk po usunięciu klauzul abuzywnych przepisami o charakterze ogólnym. Wskazał w tym zakresie, że wspomniana dyrektywa wyłącza taką możliwość. W wyroku rozstrzygnięto ponadto, że nie można odstąpić od unieważnienia umowy w sytuacji, gdy zachodzą do tego przesłanki, ale sąd uważa, że byłoby to niekorzystne dla konsumenta.

Po wydaniu wspomnianego wyroku sądy zostały zasypane pozwami frankowiczów, którzy również chcieli uwolnić się od kredytu. Kancelaria frankowa z Chorzowa zajmuje się analizą zawartych przez nich umów kredytu frankowego i reprezentuje ich interesy w sądzie.

Jeśli cały czas zastanawiasz się, czy warto podejmować działania w związku z nieprawidłowościami, jakich dopuścił się bank – nie czekaj. Frankowicze wygrywają obecnie zdecydowaną większość spraw. To najlepszy czas, aby pozwać bank.

Skorzystaj z pomocy dla frankowiczów w Chorzowie i pozwól sobie pomóc.

Zalety współpracy z kancelarią frankową w Chorzowie

Kancelaria frankowa w Chorzowie pomogła już wielu kredytobiorcom uwolnić się od kredytu frankowego. Tym, co nas wyróżnia, jest wysoka skuteczność w zakresie prowadzonych spraw. Wszystko dzięki specjalizacji. Na rynku działa wiele podmiotów, które zajmują się prowadzeniem postępowań z zakresu spraw frankowych jedynie dodatkowo. Część z nich pomaga tylko w określonym zakresie. Naszym zdaniem wyłącznie kompleksowe wsparcie frankowiczów może przynieść wymierne korzyści.

Kancelaria dla frankowiczów z Chorzowa zajmuje się tylko prowadzeniem spraw kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu waloryzowanego kursem obcej waluty. Będziemy dla Ciebie wsparciem na całym etapie sporu. Dzięki doświadczeniu wiemy, jakie działania zastosować, aby odnieść najlepsze rezultaty. Na bieżąco analizujemy sprawy frankowe i wykorzystujemy pojawiające się możliwości.

Nasi profesjonalni pełnomocnicy mają wiedzę i doświadczenie, które pozwala im walczyć z bankami jak równy z równym. Prowadzenie sprawy frankowej na własną rękę może okazać się trudne, a często wręcz niemożliwe. Jeśli nie znasz się na kwestiach prawniczych i finansowych, nie poradzisz sobie w sporze.

Sprawy frankowe to wyjątkowo trudne postępowania, w których trzeba działać zdecydowanie i opierać się o przemyślany plan działania. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na unieważnienie umowy we franku szwajcarskim, skontaktuj się z nami i powierz kancelarii frankowej w Chorzowie prowadzenie swojej sprawy. Dzięki temu zyskasz wsparcie na przestrzeni całego postępowania i upewnisz się, że wykorzystałeś wszystkie możliwości.

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952