Kancelaria frankowa Rzeszów

Kancelaria frankowa w Rzeszowie zajmuje się reprezentacją w sporach sądowych kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. W latach największej popularności takich ofert decyzję o zaciągnięciu zobowiązania podjęło nawet kilkaset tysięcy Polaków.

Na skutek manipulacji ze strony banków dziś frankowicze spłacają raty kilkukrotnie wyższe, niż się spodziewali podczas podpisywania umowy. Kancelaria frankowa z Rzeszowa nie wyraża zgody na wyzyskiwanie niedoświadczenia konsumentów i od dawna walczy o uwolnienie ich od zobowiązania.

Nasza kancelaria frankowa z Rzeszowa składa się z zespołu specjalistów, którzy specjalizują się w prowadzeniu spraw frankowych. Dzięki temu regularnie wygrywamy kolejne sprawy przeciwko bankom.

Wciąż zastanawiasz się, czy warto podjąć działania w sprawie Twojego kredytu? Chcesz uwolnić się od zobowiązania, które od lat stanowi znaczne obciążenie? Nie czekaj – skontaktuj się z kancelarią frankową w Rzeszowie i powierz nam analizę swojej sprawy.

Pomoc frankowiczom w Rzeszowie – jak wyglądają sprawy frankowe?

Kancelaria frankowa w Rzeszowie pomaga frankowiczom przejść przez trudny spór z bankiem. Instytucje finansowe – jako silniejsza strona stosunku prawnego z konsumentem – nadużyły zaufania kredytobiorców i wprowadziły do konstrukcji umowy postanowienia, które uzasadniają uznanie ich za abuzywne.

Niedozwolone klauzule dotyczyły najczęściej głównych postanowień dla umowy. To one miały określać zakres zobowiązania. W praktyce jednak konsument na ich podstawie nie miał możliwości ustalenia, na co tak naprawdę się godzi.

Z doświadczenia kancelarii frankowej z Rzeszowa wynika, że w przypadku większości umów kredytów w CHF za abuzywne można uznać przede wszystkim postanowienia dotyczące zasad przeliczania należnych do spłaty rat czy kwoty udostępnionego kredytu. Banki ustaliły jednostronnie, że wiążący dla umowy kurs będzie podawany w tabeli, którą sporządzać miała sama instytucja według wewnętrznych zasad. W ten sposób konsumenci nie mieli możliwości kontroli działań przedsiębiorstwa, a ich ryzyko stawało się niemal nieograniczone.

Ze względu na skalę naruszeń najlepsze efekty kancelaria dla frankowiczów z Rzeszowa osiąga, pozywając bank. Instytucje finansowe oficjalnie nie uznają swojej odpowiedzialności za sytuację frankowiczów i nie spełniają dobrowolnie roszczeń wskazanych w wezwaniach do zapłaty. Dodatkowo przedstawiają kredytobiorcom propozycje ugodowe, które są dla nich niekorzystne.

Pozywając bank, kancelaria frankowa w Rzeszowie jest w stanie walczyć o unieważnienie umowy kredytu w CHF. Jeśli uda się uzyskać taki wynik, uwolnisz się od zobowiązania. Nie tylko zostaniesz zwolniony z obowiązku spłaty kolejnych rat, ale również otrzymasz zwrot nadpłaty, jeśli powstała.

Sprawy frankowe to skomplikowane postępowania, które wymagają nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznego doświadczenia z zakresu prawa i finansów. Dzięki wsparciu kancelarii dla frankowiczów z Rzeszowa zwiększasz swoje szanse w sporze.

Kancelaria dla frankowiczów w Rzeszowie – współpraca

Kancelaria frankowa w Rzeszowie zajmuje się kompleksową obsługą prawną kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu w CHF. Wiemy, jak poważne konsekwencje dla Twojego domowego budżetu wywołały nieuczciwe działania banków. Z tego powodu zrobimy wszystko, abyś dołączył do grona naszych zadowolonych klientów, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i uwolnili się od ciążącego zobowiązania.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Na początku współpracy zawsze ustalamy plan działania dopasowany do konkretnego stanu faktycznego i prawnego. W kancelarii frankowej z Rzeszowa zajmujemy się m.in.:

  • analizą treści umowy kredytu frankowego;
  • wydawaniem rekomendacji w sprawach frankowych;
  • analizą opłacalności propozycji ugodowych przedstawianych przez banki;
  • przygotowaniem pozwów frankowych;
  • reprezentacją frankowiczów w toku procesu;
  • reprezentacją w toku postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria dla frankowiczów z Rzeszowa wspiera kredytobiorców w walce z bankiem od początku do końca. Zajmiemy się analizą Twojej sprawy i doradzimy, jakie dalsze kroki działania warto podjąć. W razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w sądzie i zrobimy wszystko, aby uzyskać satysfakcjonujące orzeczenie.

Pomożemy również w sytuacji, gdy wciąż wahasz się nad wystąpieniem na drogę postępowania sądowego lub rozważasz podpisanie ugody z bankiem. Kancelaria frankowa z Rzeszowa może również przystąpić w charakterze Twojego pełnomocnika do już toczącego się postępowania. Wszystko po to, aby zwiększyć Twoje szanse w sporze sądowym.

W kancelarii dla frankowiczów z Rzeszowa skupiamy się tylko na sprawach frankowych. Zależy nam, aby być najlepszymi w swojej dziedzinie. Z tego powodu regularnie analizujemy orzecznictwo sądów i trybunałów, tak aby dostosowywać podejmowane działania do panujących trendów.

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem współpracy z kancelarią frankową z Rzeszowa, zapoznaj się z opisami wygranych przez nas spraw. Regularnie uzyskujemy kolejne wyroki ustalające nieważność umów kredytu frankowego dla naszych klientów. Z tego powodu wiesz, że również w Twojej sprawie zrobimy wszystko, abyś osiągnął końcowy sukces. Zastanawiasz się nad podjęciem współpracy z kancelarią dla frankowiczów z Rzeszowa? Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o tym, jak możemy pomóc.

Frankowicze pozostawieni na lodzie – jak działa pomoc frankowiczom kancelarii w Rzeszowie?

Kancelaria frankowa w Rzeszowie pomaga frankowiczom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji przez zaniedbania, jakich dopuściły się banki. Wszystko zaczęło się od zwiększonej popularności kredytów frankowych.

Na początku XXI wieku kredyty hipoteczne w PLN wymagały posiadania wysokiej zdolności kredytowej. Niekorzystne stopy procentowe NBP sprawiły, że wielu Polaków marzących o własnej nieruchomości musiało szukać innych rozwiązań. Okazało się, że atrakcyjną propozycją są kredyty waloryzowane kursem CHF, które były łatwiej dostępne.

Zachęceni korzystną ofertą konsumenci zaczęli masowo zaciągać kredyty frankowe. W toku procesu zawierania umowy banki nie dopełniły obowiązków informacyjnych. Pracownicy instytucji zachęcali do podpisania umowy, zapewniając, że frank szwajcarski jest stabilną walutą, a jego kurs nie wzrośnie znacznie. Banki poprzestały na uzyskaniu od konsumentów oświadczeń o świadomości ryzyka kursowego, na które jednak wiele osób nie zwróciło uwagi w związku z dużą liczbą dokumentów. 

Pomoc frankowiczom z Rzeszowa – oprócz zarzutów w zakresie niepoprawnego sformułowania postanowień – w pozwach wskazuje również, że niedopuszczalne jest takie zorganizowanie procesu zawierania umowy kredytu, że konsumenci nie mają rzeczywistego wpływu na zakres swojego zobowiązania. W ten sposób udaje się wykazać abuzywność klauzul.

Należy podkreślić, że początek spraw frankowych nastąpił dopiero po jakimś czasie. W momencie, w którym kurs franka szwajcarskiego zaczął gwałtownie wzrastać, konsumenci zauważyli, że zostali zmanipulowani przez banki. Wcześniej ze względu na swoje niedoświadczenie nie zauważyli, że umowach znalazły się niejasne postanowienia. Ich niepokój wzbudził dopiero wzrost wysokości rat kredytu (często nawet dwukrotnie w ciągu kilku lat).

Obecnie z pomocy dla frankowiczów w Rzeszowie korzysta wielu kredytobiorców. Przez lata konsumenci nie otrzymali dostatecznej pomocy ze strony państwa. Dziś za ochroną ich interesów opowiada się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Pozytywnie należy ocenić również orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Po latach walki orzecznictwo w sprawach frankowych staje się coraz bardziej ugruntowane. Wydaje się, że w sporach z bankami jest coraz mniej niewiadomych. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy złożyć pozew w celu obrony swoich praw, skontaktuj się z nami i omów możliwe działania.

Jak kancelaria frankowa w Rzeszowie pomaga w wygrywaniu sporów sądowych?

Kancelaria frankowa w Rzeszowie podejmuje działania, których celem jest uwolnienie Cię od umowy kredytu w CHF. Pomogliśmy uzyskać korzystne rozstrzygnięcie już wielu kredytobiorcom. Dzięki temu wiemy, jakie działania są najbardziej skuteczne.

Jeśli powierzysz nam swoją sprawę, zadbamy o to, aby zająć się nią kompleksowo. Dokonamy analizy treści umowy kredytu w CHF i wskażemy rekomendowane działania. Jeśli okaże się, że znajdują się w niej postanowienia niedozwolone, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

To właśnie dzięki podejmowaniu zdecydowanych działań przeciwko bankowi w ramach pomocy dla frankowiczów z Rzeszowa jesteśmy w stanie osiągać tak dobre efekty. Nasza wiedza i doświadczenie procentują.

Cały czas spora liczba frankowiczów spłaca swoje zobowiązania. Obecnie nie warto czekać, ponieważ statystyki wygranych spraw są niezwykle korzystne dla kredytobiorców. Weź sprawy w swoje ręce i skorzystaj z pomocy frankowiczom w Rzeszowie.

Wygrane sprawy sądowe z bankiem dzięki pomocy kancelarii frankowej w Rzeszowie

Kancelaria frankowa w Rzeszowie walczy z bankiem o Twoje prawa. Sukces wymaga jasnego planu i nieustępliwości.

Podstawą pozwów o ustalenie nieważności umowy kredytu w CHF jest abuzywność klauzul określających główne świadczenia stron. Zarzuty dotyczą zarówno samej treści postanowień, jak i okoliczności zawarcia umowy.

Banki nie dały konsumentom możliwości negocjacji warunków kredytu. Umowy frankowe były przedstawiane do podpisu na z góry ustalonym wzorze, w którym nie dało się wprowadzić zmian. Nawet jeśli potencjalny kredytobiorca dostrzegł na nierówności w zakresie umowy, mógł zrezygnować z jej podpisania albo przystać na treść zaproponowaną przez instytucję.

W tych okolicznościach nie można powiedzieć, że klauzule określające główne świadczenia stron, takie jak np. zasady przeliczania kwoty kredytu, zostały indywidualnie uzgodnione. Kredytobiorcy nie znali rzeczywistego zakresu swojego zobowiązania. Jego kwota na warunkach narzuconych przez banki mogła być w zasadzie nieograniczona w przyszłości.

Kancelaria dla frankowiczów z Rzeszowa sprzeciwia się takiemu wykreowaniu stosunku prawnego z konsumentem. Naszym zdaniem nie powinno być akceptacji dla nadużyć ze strony banku. Dziś wielu kredytobiorców uwolniło się już od zobowiązania. Część cały czas waha się jednak przed podjęciem zdecydowanych kroków formalnych.

Kancelaria frankowa z Rzeszowa może zająć się analizą propozycji ugodowej przedstawionej przez bank. To właśnie oferowanie ugód jest obecnie jednym ze sposobów banków na uniknięcie odpowiedzialności. Większość z nich pod pozorem korzyści obejmuje ugodą postanowienia, które stanowią narzędzie do zabezpieczenia swoich interesów przez bank. Po podpisaniu ugody dochodzenie ustalenia nieważności umowy kredytu w CHF będzie prawdopodobnie niemożliwe.

Kancelaria dla frankowiczów z Rzeszowa robi wszystko, abyś nie padł ofiarą manipulacji. Jeśli chcesz poznać najlepsze ścieżki działania w sprawie swojego kredytu, skontaktuj się z nami i przeprowadź analizę swojej umowy.

Odfrankowienie kredytu z pomocą kancelarii frankowej w Rzeszowie

Kancelaria frankowa w Rzeszowie walczy o unieważnienie umowy kredytu w CHF. To właśnie takie rozstrzygnięcie pozwala w pełni uwolnić się od zobowiązania i uzyskać zwrot nadpłaconych rat. W praktyce jednak w pozwach frankowych pojawia się również roszczenie ewentualne w zakresie odfrankowienia kredytu.

Sąd może orzec odfrankowienie kredytu, jeśli ustali, że mimo występowania w treści umowy kredytu w CHF klauzul abuzywnych, nie ma przesłanek do jej unieważnienia. W tym przypadku dochodzi do przeliczenia zobowiązania na złotówki – nie tylko na przyszłość, ale również w stosunku do rat już zapłaconych.

Unieważnienie sprawia z kolei, że umowa przestaje wiązać. W tej sytuacji sąd ustala, że ze względu na to, że klauzule abuzywne dotyczyły głównych świadczeń stron, nie da się dalej wykonywać umowy po ich usunięciu. Kredytobiorca i bank muszą zwrócić sobie wszystko, co na swoją rzecz świadczyli.

Należy podkreślić, że kancelaria dla frankowiczów w Rzeszowie w zdecydowanej większości spraw uzyskuje wyrok ustalający nieważność umowy kredytu w CHF. Odfrankowienie jest orzekane bardzo rzadko. Mimo to oba rozstrzygnięcia wiążą się z korzyściami dla konsumentów i z pewnością są bardziej atrakcyjne niż podpisanie ugody, którą do podpisu przedstawiają banki. 

Pomoc frankowiczom w Rzeszowie na wielu płaszczyznach

Kancelaria frankowa w Rzeszowie świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu kredytów w CHF. W codziennej pracy wykorzystuje różne możliwości działania.

Sprawy frankowe zasypały polskie sądy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Państwa Dziubak. To właśnie w tym orzeczeniu jasno przyznano prawo, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, przyjął na podstawie prawa krajowego, że umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

Wyrok był również bardzo ważny pod kątem prawa do uzupełniania luk przepisami dyspozytywnymi. Trybunał jasno wskazał, że dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę.

Od tego czasu z pomocy dla frankowiczów w Rzeszowie skorzystało już wielu kredytobiorców. Dzięki sprzeciwieniu się nieuczciwym działaniom banków udało się im uzyskać liczne wyroki unieważniające umowę kredytu w CHF.

Obecnie to frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw. Nie ma oficjalnych statystyk w tym zakresie, ale eksperci szacują, że w 2022 roku nawet 99% wyroków okazało się korzystnych dla kredytobiorców. W tych okolicznościach skorzystanie z usług kancelarii frankowej w Rzeszowie i zawalczenie o swoje prawa wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Zalety współpracy z kancelarią frankową z Rzeszowa  

Kancelaria frankowa w Rzeszowie stanowi zespół specjalistów, którzy zajmują się prowadzeniem spraw frankowych praktycznie od początku. W pierwszej fazie roszczenia frankowiczów stanowiły niewiadomą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sytuacja się zmieniła, a dziś nie ma wątpliwości, że kredytobiorcy mogą podejmować zdecydowane kroki w walce o swoje prawa.

Kancelaria dla frankowiczów z Rzeszowa będzie dla Ciebie wsparciem w sporze przeciwko bankowi od początku do końca. Dzięki temu nie musisz szukać pomocy w różnych miejscach.

Zajmiemy się analizą umowy i wskażemy, jakie kroki możesz podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na końcowy sukces. Będziemy reprezentować Cię przed sądem w toku procesu. Nie tylko odpowiemy na wszystkie pisma procesowe i zapewnimy stawiennictwo na rozprawach, ale również będziemy trzymać rękę na pulsie i dostosowywać podejmowane kroki do strategii banku.

Kancelaria frankowa w Rzeszowie wygrała już setki spraw. Dzięki nam od ciążącego kredytu uwolniło się wielu frankowiczów. Dzięki współpracy możesz zawalczyć o swoje prawa, nawet jeśli nie masz wiedzy ani doświadczenia z zakresu prawa i finansów. Kancelaria dla frankowiczów z Rzeszowa dba o to, aby Twoje zaangażowanie w spór było minimalne. W ten sposób oszczędzasz czas i nerwy.

Współpraca z kancelarią frankową z Rzeszowa opiera się o jasne zasady. Jeśli wciąż masz wątpliwości, czy warto podejmować działania dotyczące Twojego kredytu, nie czekaj. Obecnie Twoje szanse na sukces są bardzo duże.

Przeprowadź niezobowiązującą analizę swojej umowy i skorzystaj z porad doświadczonych specjalistów w zakresie dalszych kroków. Daj sobie szansę i zawalcz o unieważnienie swojej umowy kredytu frankowego.

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952