Kancelaria frankowa Zabrze

Kancelaria frankowa w Zabrzu zajmuje się reprezentacją frankowiczów w sporach przeciwko bankowi. Od kilku lat to właśnie kredytobiorcy są zdecydowaną górą w procesach sądowych. Wydaje się, że w sprawach frankowych pozostaje coraz mniej niewiadomych. Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji o podjęciu walki o swoje prawa – nie czekaj.

Kancelaria frankowa Zabrze zapewnia kompleksową pomoc na całym etapie sporu. Od momentu analizy umowy przejmiemy na siebie wszystkie kwestie formalne i zadbamy o to, aby Twoje zaangażowanie w sprawę było jak najmniejsze.

Procesy frankowe prowadzimy od lat. Dzięki temu kancelaria frankowa w Zabrzu może pochwalić się wysoką skutecznością w postępowaniach sądowych. Regularnie uzyskujemy dla naszych klientów wyroki ustalające nieważność umowy kredytu. Nie boimy się spraw trudnych i udzielamy wsparcia we wszystkich aspektach sporów frankowych. Dzięki temu kredytobiorcy nie są pozostawieni sami sobie i mogą jak równy z równym walczyć o swoje prawa przed sądem.

Pomoc frankowiczom w Zabrzu – jak wyglądają sprawy frankowe?

Kancelaria frankowa w Zabrzu prowadzi od początku do końca sprawy przeciwko bankowi w sprawie unieważnienia umowy kredytu w CHF. Takie postępowania w ostatnich latach kończą się w zdecydowanej większości sukcesem kredytobiorców. Wszystko dlatego, że orzecznictwo sądów różnych instancji i TSUE jasno opowiada się za ochroną praw konsumentów.

Sprawy frankowe, które prowadzi kancelaria dla frankowiczów w Zabrzu, opierają się o zarzuty co do abuzywności kluczowych dla obowiązywania umowy klauzul. Te najczęściej dotyczą postanowień w zakresie przeliczeń wysokości rat oraz kwoty kredytu. Ze względu na niejasności i niedopełnienie obowiązków informacyjnych kredytobiorcy w momencie podpisywania umowy nie wiedzieli, jaki zakres zobowiązania na siebie przyjmują i nie mieli świadomości występującego ryzyka kursowego.

Sprawy frankowe prowadzone przez kancelarię frankową z Zabrza są kierowane na drogę postępowania sądowego. Banki nie są skłonne do podpisywania ugód, a jeśli już wychodzą z takimi propozycjami, to w zdecydowanej większości przypadków obejmują one mało korzystne dla kredytobiorców postanowienia. Podpisanie takich dokumentów zazwyczaj przekreśla szansę na dochodzenie unieważnienia kredytu w przyszłości.

Tylko w procesie sądowym można uzyskać wyrok ustalający nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF. W ten sposób masz szansę uwolnić się od zobowiązania i tym samym przestać spłacać raty, zachowując prawo odzyskania nadpłaconych świadczeń. Po unieważnieniu umowy strony są bowiem zobowiązane do zwrotu wszystkiego, co na swoją rzecz świadczyły.

Kancelaria dla frankowiczów z Zabrza regularnie uzyskuje dla swoich klientów korzystne rozstrzygnięcia. Kredytobiorcy, którzy korzystają z naszych usług prawnych, nie muszą martwić się o kwestie formalne i mają zapewnione wsparcie od początku do końca. Zajmiemy się nie tylko analizą umowy, ale również poprowadzimy proces frankowy, wykorzystując nasze sprawdzone strategie działania.

Korzystne statystyki z punktu widzenia frankowiczów sprawiają, że to świetny moment, aby pozwać bank. Jeśli cały czas wahasz się z podjęciem decyzji, skontaktuj się z nami. Podczas rozmowy przybliżymy, jak będzie wyglądać Twoja sprawa frankowa i zrobimy wszystko, abyś przed sądem uzyskał korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, które pozwoli Ci uwolnić się od kredytu.

Kancelaria dla frankowiczów w Zabrzu – zakres współpracy

Kancelaria frankowa w Zabrzu zapewnia kompleksową pomoc prawną dla frankowiczów chcących walczyć o swoje prawa z bankiem, który dopuścił się nadużyć w zakresie umowy o kredyt w CHF. Zapewniamy wsparcie na całym etapie procesu i robimy wszystko, aby zwiększyć Twoje szanse na uwolnienie się od kredytu.

Współpraca z kancelarią dla frankowiczów w Zabrzu obejmuje wszystkie etapy sporu z bankiem. Zajmiemy się m.in.:

  • analizą treści umowy w CHF pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych;
  • przedstawieniem rekomendacji działania w sprawie;
  • przygotowaniem wezwania banku do zapłaty;
  • sporządzeniem pozwu frankowego;
  • analizą propozycji ugodowych banku;
  • reprezentacją w toku procesu;
  • czynnościami egzekucyjnymi.

Jeśli cały czas wahasz się, czy podjąć decyzję o skierowaniu swojej sprawy frankowej na drogę postępowania sądowego, nie czekaj – zleć kancelarii dla frankowiczów w Zabrzu analizę swojej umowy i sprawdź, jakie kroki można podjąć w Twojej sprawie. Otrzymasz od nas rekomendacje działania i sam podejmiesz decyzję co do dalszych rozwiązań.

Jeśli zdecydujesz się na pozwanie banku, zadbamy o to, aby Twoje zaangażowanie w proces było minimalne. Przygotujemy pozew frankowy, złożymy go w sądzie i zajmiemy się wszystkimi działaniami w trakcie postępowania. Zgłoś się do kancelarii frankowej w Zabrzu również w sytuacji, gdy otrzymałeś propozycję ugodową i nie wiesz, jaką decyzję podjąć w stosunku do niej. Przeprowadzimy analizę zysków i strat i wskażemy, ile możesz zyskać, pozywając bank.

Współpraca z kancelarią dla frankowiczów w Zabrzu jest niezwykle skuteczna. Potwierdzają to wygrane sprawy naszych klientów, którym udało się już uwolnić od zobowiązania. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto wziąć sprawy w swoje ręce, zapoznaj się ze statystykami w zakresie wygranych przez frankowiczów sporów. To kredytobiorcy są górą w zdecydowanej większości spraw. Możesz dołączyć do nich, decydując się na współpracę z kancelarią frankową w Zabrzu.

Frankowicze pozostawieni samym sobie – jak działa pomoc frankowiczom w kancelarii w Zabrzu?

Kancelaria frankowa w Zabrzu od początku spraw dotyczących unieważnienia kredytów frankowych wspiera kredytobiorców w walce o swoje prawa.

Początki problemów frankowiczów sięgają początku XXI wieku, kiedy to oferta kredytów waloryzowanych kursem CHF stała się niezwykle popularna. Banki przedstawiały takie kredyty jako bardzo korzystne. Frank szwajcarski wydawał się walutą stabilną. Dodatkowo w zakresie kredytów w CHF obowiązywały korzystniejsze stopy procentowe niż w stosunku do zobowiązań w złotówkach.

Wielu klientów, którzy składali wniosek o kredyt hipoteczny, otrzymywało informację, że mają zbyt niską zdolność kredytową, aby zaciągnąć kredyt w PLN. W tych okolicznościach nie mieli wyboru – mogli zaciągnąć kredyt frankowy albo całkiem zrezygnować z zakupu własnej nieruchomości.

Pomoc frankowiczom w Zabrzu – obok wskazania na abuzywność kluczowych postanowień – obejmuje również podniesienie zarzutów co do okoliczności zawarcia umowy. Konsumenci nie zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym, które wiązało się z kredytem frankowym. Dodatkowo nie mieli wpływu na treść umowy, która była im przekazywana na powszechnie obowiązującym wzorze. W tych okolicznościach nie można mówić o równości stron stosunku prawnego, a nieprawidłowości są widoczne gołym okiem.

Z tych względów dziś to frankowicze wygrywają większość spraw sądowych przeciwko różnym bankom. Wydaje się, że orzecznictwo w sprawach frankowych staje się ugruntowane. O ile w 2021 roku kredytobiorcy wygrali około 97 procent wszystkich procesów, to 2022 rok był dla nich jeszcze korzystniejszy (odsetek wygranych spraw wyniósł nawet 99 procent).

Coraz mniej kredytobiorców spłaca kredyty frankowe. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto pozwać bank, skontaktuj się z nami i przeprowadź analizę swojej umowy. W ramach pomocy dla frankowiczów w Zabrzu dokonamy jej oceny pod kątem występowania klauzul abuzywnych i przekażemy rekomendacje co do dalszego sposobu działania.

Dzięki unieważnieniu kredytu uwolnisz się od zobowiązania i przestaniesz spłacać wysokie raty. Skorzystaj z pomocy dla frankowiczów w Zabrzu i zwiększ swoje szanse na końcowy sukces.

Dlaczego warto złożyć pozew sądowy w sprawie kredytu frankowego z pomocą kancelarii frankowej w Zabrzu?

Kancelaria frankowa w Zabrzu pomaga frankowiczom w walce przeciwko bankowi. Regularnie uzyskujemy korzystne dla naszych klientów rozstrzygnięcia. Wiemy, jakie zarzuty są najskuteczniejsze i nie boimy się wyzwań.

Pomoc frankowiczom w Zabrzu opiera się o coraz bardziej ugruntowane orzecznictwo sądów różnych instancji i trybunałów. Frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw. Jeśli cały czas wahasz się z podjęciem decyzji o pozwaniu banku, nie warto dłużej zwlekać.

Z pomocą dla frankowiczów z Zabrza zwiększasz swoje szanse na unieważnienie umowy kredytu w CHF. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu możesz uwolnić się od zobowiązania w pełni i w niektórych przypadkach dodatkowo uzyskać zwrot nadpłaconych na rzecz instytucji finansowych kwot.

Zleć nam analizę swojej umowy kredytu frankowego i przekonaj się, dlaczego warto podjąć zdecydowane działania przeciwko bankowi.

Wygrane sprawy sądowe dzięki pomocy kancelarii frankowej w Zabrzu

Kancelaria frankowa w Zabrzu pomaga swoim klientom wygrać spór przeciwko bankowi. Dzięki długiemu doświadczeniu w prowadzeniu takich spraw wiemy, jakie działania są najskuteczniejsze w walce przeciwko instytucji finansowej.

Podstawowe zarzuty co do umowy, jakie składamy w pozwie, dotyczą występowania w niej klauzul abuzywnych. Mimo że wydaje się, że już same niejasne zapisy są podstawą do kwestionowania zobowiązania, to na sprawę warto spojrzeć szerzej.

Z doświadczenia kancelarii frankowej w Zabrzu wynika, że klauzule abuzywne, które banki stosowały w umowach kredytu frankowego, dotyczyły przede wszystkim przeliczeń w zakresie wiążących dla umowy kwot. Instytucje finansowe wprowadziły do stosunku prawnego konstrukcje, na podstawie których kurs franka szwajcarskiego był ustalany w oparciu o tabelę kursową, którą ustalał bank. Kredytobiorca nie tylko nie wiedział, jakie zasady w tym zakresie obowiązują, ale również w następstwie tej sytuacji nie znał rzeczywistego zakresu zobowiązania, jakie na siebie przyjmuje.

Kancelaria frankowa w Zabrzu wykazuje, że taka konstrukcja umowy zawieranej z konsumentem jest niedopuszczalna. Bank – jako silniejsza strona stosunku prawnego – w stosunkach z konsumentem jest zobowiązany do zachowania należytej staranności. To właśnie instytucja finansowa w toku udzielania kredytu frankowego powinna poinformować klienta o ryzyku kursowym w zakresie kredytu w CHF. Z informacji kancelarii frankowej z Zabrza wynika, że w wielu przypadkach nie tylko nie doszło do udzielenia takich informacji, ale dodatkowo pracownicy banku namawiali konsumentów do zaciągnięcia takiego kredytu, wskazując, że oferta jest niezwykle korzystna, a kurs franka nie wzrośnie.

Pomoc frankowiczom w Zabrzu obejmuje podniesienie wszystkich zarzutów co do nieprawidłowości w procesie udzielania kredytu frankowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu takich spraw wiemy, jakie pułapki w sporach sądowych mogą się pojawić i robimy wszystko, aby ich uniknąć. W ten sposób możemy pochwalić się imponującą skutecznością.

Odfrankowienie kredytu z pomocą kancelarii frankowej w Zabrzu

Kancelaria frankowa w Zabrzu reprezentuje frankowiczów w sporach sądowych, dążąc do unieważnienia (albo odfrankowienia) umowy kredytu w CHF. W pozwach – oprócz żądania głównego – umieszczamy również żądanie ewentualne na wypadek, gdyby sąd uznał, że mimo występowania w umowie klauzul abuzywnych umowa może dalej obowiązywać po ich usunięciu.

Odfrankowienie kredytu polega na jego przeliczeniu na złotówki. Dokonuje się go nie tylko na przyszłość, ale również co do rat już uiszczonych. W ten sposób kredytobiorca ma szansę uzyskać wysoki zwrot nienależnie pobranych przez instytucję finansową kwot.

Unieważnienie umowy kredytu w CHF to z kolei rozstrzygnięcie, które sprawia, że zobowiązanie przestaje wiązać strony. Z tego powodu są one zmuszone do zwrotu na swoją rzecz wszystkiego, co sobie wzajemnie świadczyły.

Unieważnienie kredytu to najkorzystniejsze rozstrzygnięcie, jakie może uzyskać kredytobiorca w sporze z bankiem. Warto jednak pamiętać, że również odfrankowienie kredytu niesie wymierne zyski i z pewnością będzie korzystniejsze niż podpisanie ugody oferowanej przez bank.

Wszechstronna pomoc frankowiczom w Zabrzu

Kancelaria frankowa w Zabrzu udziela frankowiczom kompleksowej pomocy w walce z bankiem o unieważnienie kredytu waloryzowanego kursem CHF. Zajmiemy się reprezentacją Twoich interesów w sporze od początku do końca.

Pomoc frankowiczom w Zabrzu opiera się obecnie o ugruntowane orzecznictwo sądów różnych instancji. Za interesami konsumentów opowiadają się również m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przełomem w sprawach prowadzonych przez Kancelarię frankową z Zabrza był wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak. To w nim wskazano, że dyrektywa 93/13 nie wyklucza, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

W orzeczeniu wskazano również, że wspomniany akt prawny wyklucza możliwość wypełnienia luk w umowie spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę.

To właśnie orzeczenie TSUE w sprawie Państwa Dziubak rozpoczęło walkę frankowiczów z bankami. Kolejni kredytobiorcy podejmowali decyzję o podjęciu walki o swoje prawa i starali się uzyskać wyrok ustalający nieważność ich umowy. Najczęściej skutecznie.

Pomoc frankowiczom w Zabrzu obejmuje ogół dostępnych argumentów, które w sprawach frankowych mogą przyczynić się do korzystnego zakończenia sporu. Zakończyliśmy z sukcesem wiele postępowań, dlatego możemy zając się również Twoją sprawą.

Kancelaria frankowa z Zabrza będzie reprezentować Cię przed sądem i zadba o dopełnienie wszystkich obowiązków formalnych. Z nami masz szansę uwolnić się od zobowiązania i zacząć nowe życie bez kredytu.

Zalety współpracy z kancelarią frankową w Zabrzu

Kancelaria frankowa w Zabrzu to zespół specjalistów, którzy dla wielu frankowiczów uzyskali już rozstrzygnięcia w zakresie unieważnienia ich umowy kredytu frankowego. Tym, co nas wyróżnia, jest pełne skupienie się na sprawach z zakresu kredytów waloryzowanych kursem CHF. Wychodzimy z założenia, że tylko specjalizacja pozwala osiągać wymierne efekty.

Na bieżąco śledzimy orzecznictwo i inne trendy, które pojawiają się w sprawach frankowych. Nie boimy się wyzwań i regularnie prowadzimy trudne sprawy przeciwko różnym bankom. Znamy umowy, które oferowały poszczególne instytucje. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko przeanalizować Twoją sprawę i podać rekomendację co do dalszych działań.

Nasz zespół składa się z profesjonalnych pełnomocników, którzy są liderami w branży. Kancelaria frankowa w Zabrzu może pochwalić się dużą liczbą zadowolonych klientów, którzy najlepiej świadczą o skuteczności podejmowanych przez nas działań.

Współpraca z kancelarią dla frankowiczów z Zabrza opiera się o jasne zasady. Już od pierwszego kontaktu wiesz, jakie kroki zostaną podjęte w Twojej sprawie. Nie musisz martwić się o wsparcie na całym etapie postępowania. Jeśli tylko okaże się, że w danym przypadku zasadne jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko bankowi, sporządzimy pozew i będziemy reprezentować Cię w procesie.

Dzięki współpracy z kancelarią frankową z Zabrza masz szansę na uwolnienie się od zobowiązania, które od lat stanowi znaczne obciążenie Twojego budżetu. Obecnie nie ma wątpliwości, że nie może być przyzwolenia na nadużycia banków w stosunku do konsumentów.

Jeśli wciąż spłacasz kredyt w CHF i zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby zawalczyć o swoje prawa, skontaktuj się z kancelarią dla frankowiczów z Zabrza. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na końcowy sukces i masz zapewnioną pomoc profesjonalistów, którzy mają imponujące doświadczenie w prowadzeniu sporów z bankami.

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952