Pozew przeciwko Millennium w sprawie umowy frankowej

Millennium jest jednym z banków, które udzieliły największej ilości kredytów frankowych. Wpływ na to miała z pewnością renoma banku oraz dobra reklama, która dodatkowo zachęcała do skorzystania z oferty. Mimo to również we wzorcach umownych Banku Millennium znaleźć można klauzule abuzywne. Z tego powodu w sądach coraz więcej frankowiczów żąda unieważnienia umowy. Dowiedz się, czy warto pozwać Bank Millennium oraz jakie są Twoje szanse w sporze sądowym.

Ocena poprawności umowy kredytu frankowego od Millennium

Należy podkreślić, że analiza orzecznictwa i poglądów doktryny pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że prawie wszystkie umowy kredytu frankowego od Millenium wykorzystywane w latach 2004-2008 zawierają w swojej treści klauzule abuzywne i zostały sporządzone w sposób rażąco sprzeczny z zasadami ochrony konsumenta i normami współżycia społecznego.

Doświadczeni profesjonalni pełnomocnicy podważają m.in. następujące zapisy umów wykorzystywanych przez Bank Millennium:

  • „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF wg Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy kredytu”;
  • „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.”.
sprawy frankowe
wykres franka

Zarzuty pozwu przeciwko Millennium

Na tej podstawie konstruowany jest pozew przeciwko Millennium. Profesjonalna kancelaria frankowa podnosi, że na podstawie umowy kredytu frankowego konsument nie mógł ocenić rzeczywistego zakresu zobowiązania. Z tego powodu zasadne jest stwierdzenie nieważności.

Po usunięciu spornych klauzul umowa nie mogłaby być kontynuowana. Niemożliwe jest również zastąpienie tak istotnych postanowień nowymi. Bank był w znacznie lepszej sytuacji niż konsument i dowolnie kształtował stosunek prawny między stronami, niedochowując podstawowych zasad współpracy z kredytobiorcą, w tym nie wypełniając obowiązku informacyjnego.

Co możesz zyskać, pozywając Bank Millennium?

Wydaje Ci się, że pozwanie banku to jedynie przysporzenie sobie formalności? Kusi Cię porozumienie się z bankiem? Nie daj się zmanipulować. Kredytodawca chce, żebyś wierzył, że nie masz szans przed sądem.

Pozywając Bank Millennium, możesz uzyskać zwrot niezależnie pobranych kwot. W zależności od wysokości kredytu, wysokość korzyści może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Uwolnisz się również od zobowiązania. Dzięki temu sprawa kredytu frankowego się dla Ciebie zakończy i nie będziesz musiał spłacać ani jednej raty więcej.

prawnik
sprawy frankowe

Lista wygranych spraw z Bankiem Millennium

  • Dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt II C 659/20, SSO Lech Skórski wydał wyrok ustalający nieważność Umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A.
  • Dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, pod sygn. akt I C 63/21, SSO Piotr Suchecki wydał wyrok ustalający nieważność Umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A.
  • Dnia 23 września 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt II C 1140/20, SSO Joanna Głogowska wydała wyrok ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny zawartej przez naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A.
  • Dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, pod sygn. akt I C 384/20, SSO Łucja Oleksy-Miszczyk, ustaliła nieważność Umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bankiem Millennium.

Nie czekaj z pozwem przeciwko Millennium

Bank Millennium został zalany pozwami frankowiczów. Początkowo pojedyncze przypadki podjęcia działań formalnych nie zwiastowały katastrofy dla instytucji. Z czasem jednak liczba frankowiczów żądających unieważnienia umowy kredytu zaczęła rosnąć. Kredytobiorcy wygrywają w sądach różnych instancji większość spraw. Kredytodawca ponosi z tego tytułu ogromne koszty.

Bank Millennium widzi, że sytuacja jest zła. Każdy obiektywnie oceniający sytuację i śledzący orzecznictwo wie, że sądy stoją po stronie frankowiczów. Kolejne wyroki uwzględniające powództwa kredytobiorców są tylko kwestią czasu. Bank Millennium wychodzi do frankowiczów z propozycjami polubownego zakończenia sporu. W grę wchodzi między innymi ustalenie stałego, niższego niż rynkowy kursu i spłata według jego wysokości. Jeśli jednak przyjmiesz ofertę, pozbawisz się szansy na uzyskanie zwrotu o wartości nawet kilkuset tysięcy złotych.

Skorzystaj z korzystnego dla frankowiczów trendu i nie czekaj z pozwem przeciwko Millennium. Doświadczona Kancelaria dla frankowiczów zajmie się za Ciebie poprowadzeniem procesu i znacznie podwyższy Twoje szansę na końcowy sukces.

symbole prawa