Kancelaria frankowa Bytom

Kancelaria frankowa w Bytomiu zajmuje się prowadzeniem spraw frankowiczów o unieważnienie umowy kredytu w CHF. Przez lata działalności zdobyliśmy doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przeciwko różnym bankom. Wiemy, jakie argumenty w procesie sądowym są najskuteczniejsze i nie boimy się wyzwań.

Kancelaria frankowa w Bytomiu współpracę z kredytobiorcami opiera na jasnych zasadach. Po przeprowadzeniu analizy treści umowy pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych przedstawiamy rekomendację co do dalszych działań. Jeśli istnieją podstawy do pozwania banku, zajmiemy się sporządzeniem pozwu frankowego i będziemy reprezentować Cię w toku procesu.

Dzięki wsparciu kancelarii frankowej w Bytomiu nie musisz martwić się o procedury związane z postępowaniem dotyczącym kredytu we franku szwajcarskim. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie. Dzięki wiedzy i regularnej analizie orzecznictwa masz pewność, że powierzasz swoją sprawę profesjonalistom. Naszą skuteczność potwierdzają wygrane sprawy naszych klientów.

Pomoc frankowiczom w Bytomiu – na czym polegają postępowania frankowe?

Kancelaria frankowa w Bytomiu reprezentuje frankowiczów w sporze z bankami. Od lat obserwujemy, jak na konsumentów wpłynęły nieuczciwe działania instytucji finansowych. Wiemy, że spłata kredytu w CHF jest znacznym obciążeniem dla Twojego domowego budżetu. Z tego powodu walczymy o Twoje prawa i robimy wszystko, aby uwolnić Cię od zobowiązania.

Postępowania prowadzone przez kancelarię frankową w Bytomiu opierają się na zarzutach co do treści umowy oraz procesu jej zawarcia. W czasie największej popularności kredytów frankowych nieuczciwe postanowienia znalazły się w umowach oferowanych praktycznie przez wszystkie banki. Z tego powodu problemem kredytów frankowych dotkniętych zostało wielu konsumentów.

Kancelaria dla frankowiczów w Bytomiu jest wsparciem dla kredytobiorców w ciągu trudnej walki z bankiem. Aby uzyskać największe korzyści, musisz uzbroić się w cierpliwość i dochodzić swoich praw przed sądem.

W toku procesu kancelaria frankowa z Bytomia zwraca uwagę sądu na abuzywność klauzul, które dotyczą głównych postanowień umowy. Naszym celem jest wykazanie, że zapisy dotyczące m.in. sposobu ustalania wiążącego dla umowy kursu nie były jasne, przez co kredytobiorca nie miał wiedzy na temat rzeczywistego zakresu zobowiązania. Wiemy, jakich nieprawidłowości dopuszczały się banki i wykorzystujemy nasze doświadczenie podczas formułowania strategii procesowej.

Dzięki pomocy kancelarii dla frankowiczów w Bytomiu masz pewność, że od początku do końca trwania sporu możesz liczyć na profesjonalną pomoc. Jeśli cały czas nie podjąłeś decyzji o dochodzeniu swoich praw na drodze postępowania sądowego, to najlepszy czas, aby pozwać bank. Frankowicze od wielu miesięcy są górą w procesach przeciwko bankom i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się zmienić w najbliższym czasie.

Skontaktuj się z nami i rozwiej swoje wątpliwości na temat procesów frankowych. Odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy jasną rekomendację co do dalszych działań.

Jak przebiega współpraca z kancelarią dla frankowiczów w Bytomiu?

Kancelaria frankowa w Bytomiu wspiera frankowiczów w podejmowanych krokach przeciwko instytucji finansowej na całym etapie sporu. Dzięki temu nie musisz martwić się o profesjonalną pomoc w walce przeciwko bankowi.

Współpraca z kancelarią dla frankowiczów w Bytomiu rozpoczyna się od analizy treści umowy kredytu frankowego. Nie ma znaczenia, w którym banku zaciągnąłeś kredyt. Prowadzimy sprawy przeciwko różnym instytucjom, osiągając wymierne efekty. Jeśli okaże się, że w Twojej umowie znajdują się klauzule abuzywne, prawdopodobnie zarekomendujemy wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko bankowi.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu jest wezwanie instytucji do zapłaty. Gdy pismo nie przyniesie skutków, kancelaria frankowa z Bytomia sporządzi pozew frankowy i skieruje go do właściwego sądu. Po wszczęciu postępowania będziemy reprezentować Cię w sporze. Odpowiemy na niezbędne pisma i zadbamy o to, aby dopasowywać działania do pojawiających się potrzeb.

Jeśli sąd przychyli się do naszych zarzutów i uzna zasadność powództwa, zostanie wydany wyrok w sprawie. W razie potrzeby poprowadzimy egzekucję i doprowadzimy sprawę do pozytywnego zakończenia.

Dzięki wsparciu kancelarii dla frankowiczów w Bytomiu możesz uwolnić się od zobowiązania i uzyskać zwrot znacznych kwot, które zostały nienależnie pobrane przez bank. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie, więc nie musisz martwić się o brak czasu czy wiedzy prawniczej.

Z pomocą kancelarii frankowej w Bytomiu wielu naszych klientów uzyskało już wyrok ustalający nieważność umowy kredytu. Do ich grona możesz dołączyć również Ty. Jeśli cały czas wahasz się, czy warto pozwać bank, skontaktuj się z nami w celu uzyskania kompleksowej rekomendacji. Doświadczeni prawnicy z kancelarii dla frankowiczów w Bytomiu wytłumaczą wszelkie niejasności i przybliżą szczegóły sprawy.

Na czym polega pomoc dla frankowiczów w Bytomiu?

Kancelaria frankowa w Bytomiu zajmuje się sprawami frankowiczów, którzy na skutek nieuczciwych działań banków znaleźli się w trudnej sytuacji i zostali zmuszeni do spłaty nawet dwa razy wyższych rat, niż przypuszczali podczas podpisywania umowy.

Sprawy frankowiczów rozpoczęły się, gdy kurs franka szwajcarskiego niespodziewanie wzrósł. Kredyty waloryzowane CHF zyskały na popularności w XXI wieku. Oferta wydawała się atrakcyjna głównie ze względu na zastosowanie korzystniejszych niż w przypadku kredytów złotówkowych stóp procentowych. Wielu potencjalnych kredytobiorców nie miało wystarczającej zdolności kredytowej, aby skorzystać z analogicznego produktu w PLN. Pracownicy banków zapewniali o atrakcyjności oferty i wielokrotnie wskazywali, że frank szwajcarski jest stabilną walutą, której kurs nie wzrośnie znacznie w przyszłości.

Podczas zawierania umów kredytu frankowego doszło do wielu nieprawidłowości. Oprócz tych już wspomnianych bardzo często zdarzało się, że w ogóle nie wspominano o ryzyku kursowym. Mimo to przedstawiano kredytobiorcom do podpisu oświadczenie o jego świadomości, mimo że konsumenci nie rozumieli jego treści.

Pomoc frankowiczom w Bytomiu skupia się na wykazaniu, że w umowie kredytu frankowego znalazły się postanowienia abuzywne, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcami. Takie klauzule dotyczą najczęściej sposobu ustalania wiążącego dla umowy kursu. Banki wprowadzały powszechnie do kredytów frankowych konstrukcję, na podstawie której dochodziło do uzależnienia wysokości należnych rat lub udostępnionej kwoty kredytu od wewnętrznej tabeli ustalonej w danym dniu. Na zasady obliczania kursu nie mieli wpływu kredytobiorcy. Z tego powodu nie mieli świadomości co do rzeczywistego zakresu zobowiązania, jakie na siebie przyjmują.

Nieprawidłowości wyszły na jaw, gdy kurs franka szwajcarskiego nagle i niespodziewanie zaczął wzrastać. Raty kredytów frankowych znacznie się podwyższyły, powodując problemy finansowe po stronie frankowiczów. Z czasem dostrzeżono, że konstrukcja i okoliczności zawarcia umowy nie były zgodne z prawem. Pomoc dla frankowiczów w Bytomiu opiera się na założeniu, że bez abuzywnych postanowień stosunek prawny nie może istnieć. W celu uwolnienia się od zobowiązania konieczne jest pozwanie banku.

Pomoc frankowiczom w Bytomiu wspiera kredytobiorców w walce o swoje prawa. Dzięki naszym działaniom wielu frankowiczów uzyskało już wyrok ustalający nieważność kredytu. Dołącz do ich grona i przeprowadź analizę swojej umowy.

Pozwy frankowe – jak kancelaria frankowa w Bytomiu pomaga wygrywać sprawy przeciwko bankowi?

Kancelaria frankowa w Bytomiu z doświadczenia wie, że nie warto zwlekać z pozwaniem banku. Jeśli cały czas spłacasz kredyt waloryzowany kursem CHF, skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie działania można podjąć w Twojej sprawie.

Obecnie tylko pozwanie instytucji finansowej daje szansę na pełne uwolnienie się od zobowiązania. Banki mają świadomość, że ich sytuacja jest trudna i tracą nadzieję na jej poprawę. Z tego powodu namawiają swoich klientów do podpisywania ugód, które jednak w praktyce nie zawierają interesujących frankowiczów postanowień.

Tylko pozwanie banku umożliwia uzyskanie znaczącego zwrotu nienależnie pobranych kwot. W razie ustalenia nieważności umowy kredytu w CHF możesz uwolnić się od zobowiązania i zapomnieć o ciążącym kredycie.

Nie pozostawiaj swoich interesów finansowych przypadkowi. Zleć analizę swojej umowy kredytu profesjonalistom i sprawdź, jakie kroki możesz podjąć w swoim przypadku.

Wygrane sprawy z bankiem dzięki pomocy kancelarii frankowej w Bytomiu

Kancelaria frankowa w Bytomiu pomaga frankowiczom w walce z bankiem i dąży do uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.

Nasze zarzuty skupiają się na podniesieniu, że część zastosowanych postanowień nosi znamiona abuzywności. W praktyce kredytów frankowych takie klauzule dotyczyły często głównych świadczeń stron. Z tego powodu po ich usunięciu umowa nie może dalej obowiązywać i zachodzą podstawy do jej unieważnienia. To z kolei prowadzi do powstania obowiązku zwrotu przez strony wszystkiego, co na swoją rzecz świadczyły.

Obecnie nasza skuteczność w sprawach frankowych jest tak wysoka, że regularnie możemy pochwalić się kolejnymi wygranymi sprawami. W postępowaniach sądowych banki tracą argumenty i nic nie wskazuje na to, aby ich sytuacja miała się w najbliższym czasie poprawić.

Wiele instytucji finansowych oferuje swoim klientom ugody, które są przedstawiane jako korzystne dla kredytobiorców. Zdaniem banków odpowiedzialność za obecną sytuację powinna być podzielona. Mimo że takie podejście nie dziwi z punktu widzenia przedsiębiorstw, to nie można zgodzić się z tym, że to konsumenci powinni ponosić konsekwencje ich nieuczciwych działań.

Podobne stanowisko wynika z opinii Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która dotyczy prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału poza zwrot wzajemnych świadczeń. Wskazano w niej, że o ile konsumenci nie powinni być go z góry pozbawieni, to przyznanie prawa do takich roszczeń instytucjom finansowym byłoby sprzeczne z założeniami dyrektywy 93/13.

Podobnie wygląda kwestia ugód oferowanych przez banki, które w teorii mają opierać się właśnie na rozłożeniu skutków na obie strony stosunku prawnego, podczas gdy w rzeczywistości często są skrajnie niekorzystne dla kredytobiorców. Z tych względów nie warto ich podpisywać.

Pomoc frankowiczom w Bytomiu skupia się na dążeniu do unieważnienia umowy kredytu frankowego. Tylko w ten sposób kredytobiorca może w pełni uwolnić się od ciążącego zobowiązania i zakończyć spór z bankiem, uzyskując maksymalne korzyści.

Odfrankowienie kredytu z pomocą kancelarii frankowej w Bytomiu

Kancelaria frankowa w Bytomiu dąży do ustalenia nieważności Twojej umowy kredytu we franku szwajcarskim. W pozwie zgłasza również żądanie zapłaty nienależnie pobranych przez bank kwot. Na wypadek, gdyby sąd nie uznał tego roszczenia, w pozwach frankowych zgłasza się również roszczenie ewentualne w zakresie odfrankowienia kredytu.

Unieważnienie kredytu sprawia, że umowa jest traktowana jako niezawarta. Strony są zobowiązane do zwrotu na swoją rzecz wszystkiego, co sobie wzajemnie świadczyły. Nie są również związane umową w przyszłości.

Odfrankowienie kredytu to z kolei jego przeliczenie na złotówki. Dokonuje się go od początku obowiązywania umowy, a nie tylko na przyszłość. Ma miejsce w sytuacji, gdy mimo stwierdzenia występowania w umowie klauzul abuzywnych nie dotyczą one głównych świadczeń stron i umowa może obowiązywać dalej.

Kancelaria dla frankowiczów w Bytomiu w zdecydowanej większości spraw zyskuje wyroki ustalające nieważność umowy. Odfrankowienie jest orzekane rzadko, ale warto podkreślić, że i tak jest korzystniejsze niż oferowane przez banki ugody.

Pomoc frankowiczom w Bytomiu na wielu płaszczyznach

Kancelaria frankowa w Bytomiu regularnie śledzi orzecznictwo i pojawiające się w sprawach kredytów frankowych trendy. Dzięki temu może udzielać swoim klientom kompleksowej pomocy i uzyskiwać korzystne rozstrzygnięcia.

Prawdziwym przełomem w sprawach frankowych był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pojawił się w sprawie Państwa Dziubak. Jego wydanie było związane z wątpliwościami polskiego sądu m.in. w zakresie prawa do wypełnienia lub powstałych po usunięciu z treści umowy klauzul abuzywnych.

W wyroku podkreślono, że przepisy dyrektywy 93/13 nie stoją na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu frankowego przyjął – zgodnie z prawem krajowym – że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Dodatkowo wskazano również, że nie ma możliwości wypełnienia luk w umowie, które zostały spowodowane usunięciem z niej klauz abuzywnych przepisami prawa krajowego o charakterze ogólnym, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę.

Po wydaniu wspomnianego wyroku rozpoczął się ciąg sukcesów po stronie frankowiczów. Z pozwami wystąpiły tysiące kredytobiorców. Sukcesywnie zwiększyła się liczba wygrywanych przez nich spraw, a banki straciły argumenty w sporze. Obecnie kancelaria frankowa w Bytomiu szacuje, że pozytywne dla banków wyroki są niezwykle rzadkie.

Wydaje się, że po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia dotyczącego prawa dochodzenia przez strony umowy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w sprawach frankowych nie pozostanie już wiele niewiadomych. Z tego powodu obecnie jest najlepszy czas, aby pozwać bank.

Z pomocą dla frankowiczów z Bytomia nie musisz obawiać się sporu z bankiem i zwiększasz swoje szanse na korzystne rozstrzygnięcie.

Zalety współpracy z kancelarią frankową w Bytomiu

Kancelaria frankowa w Bytomiu od lat specjalizuje się w prowadzeniu postępowań frankowych. Nasi doświadczeni profesjonalni pełnomocnicy regularnie poszerzają swoją wiedzę, aby zapewniać klientom najwyższą jakość pomocy.

Kancelaria frankowa z Bytomia poprowadzi Twoją sprawę przeciwko bankowi od początku do końca. Wystarczy, że zgłosisz się do nas i zlecisz analizę umowy, a my zajmiemy się resztą. Otrzymasz kompleksową rekomendację w zakresie dalszych działań i sam podejmiesz decyzję w zakresie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pamiętaj, że to właśnie pozwanie banku daje szansę na uwolnienie się od zobowiązania. Z pomocą kancelarii dla frankowiczów z Bytomia masz zapewnione profesjonalne wsparcie od początku do końca. Sporządzimy pozew frankowy, a także będziemy reprezentować Cię w toku procesu. Zadbamy, aby dostosowywać podejmowane działania do obrotu sprawy i zrobimy wszystko, aby Twoje zaangażowanie w prowadzone postępowanie było jak najmniejsze.

Działalność kancelarii frankowej w Bytomiu skupia się na prowadzeniu spraw dotyczących kredytów frankowych. To skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym postępowania, które wymagają pełnego skupienia, wiedzy i doświadczenia. Tylko w ten sposób można osiągać najlepsze efekty.

Skuteczność kancelarii dla frankowiczów w Bytomiu potwierdzają wygrane sprawy naszych klientów. Dzięki nam wielu frankowiczów uwolniło się już od zobowiązania, pokonując banki. Nasze argumenty w sporze zawsze są przemyślane i opierają się o aktualne trendy w sprawach frankowych. Dzięki temu, że prowadzimy sprawy przeciwko różnym bankom, wiemy, jakie działania przynoszą najlepsze skutki.

Regularnie śledzimy i analizujemy orzecznictwo sądów i trybunałów w sprawie kredytów w CHF, a także poglądy doktryny. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić sprawy frankowiczów niezależnie od szczegółów zawartej przez nich umowy.

Chcesz zawalczyć o swoje prawa i uwolnić się od kredytu? Skontaktuj się z nami i przeprowadź analizę umowy.

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952