Pozew przeciwko Getin Noble Bank w sprawie umowy frankowej

+100 przeprowadzonych spraw z mBankiem
Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną
Formularz kontaktowy

Czy wzorzec umowy kredytu frankowego stosowany przez Getin Noble Bank zawiera klauzule abuzywne?

Getin Noble Bank w procesie udzielania kredytów frankowych korzystał z gotowego wzoru, na który kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu. Umowa była rażąco niezgodna z przepisami, przez co nie powinna nigdy być wykonywana. Sytuacja kredytobiorców stała się zdecydowanie gorsza niż banku, który dowolnie sterował procesem kredytowania, wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję dla zabezpieczenia swoich interesów i wyższego zysku.

Wady umowy kredytu frankowego Getin Noble Banku były wielokrotnie podnoszone w licznych orzeczeniach sądowych oraz publikacjach prawno-ekonomicznych. W tych okolicznościach argumenty instytucji, która twardo stoi na stanowisku, że dopełniła wszelkich ciążących na niej obowiązków, są praktycznie bez znaczenia.

Darmowa analiza umowy
Pomagamy też kredytobiorcom innych walut. EURO, USD i inne

Na jakich podstawach opierają się pozwy przeciwko Getin Noble Bank?

Postanowienia umów tworzonych przez Getin Bank nie spełniały wymogu transparentności. Główny zarzut podnoszony przez naszą kancelarię sprowadza się do wskazania, że ich niejednoznaczność wyraża się w fakcie, że w chwili zawarcia umowy konsument nie miał możliwości dokonania realnej oceny wysokości zobowiązania oraz skutków ekonomicznych płynących z jego zaciągnięcia.

Getin Noble Bank nie dopełnił również warunków zawierania umowy z konsumentem. W szczególności stosowany wzorzec umowy obejmujący abuzywne klauzule dawał kredytobiorcy tylko dwa rozwiązania – zaciągnąć zobowiązanie w takim kształcie bądź zrezygnować z oferty i pozbawić się szans na zakup wymarzonej nieruchomości. Dodatkowo w pozwach przeciwko Getin Bank podnosi się, że dołączenie regulaminu oraz przedstawienie do podpisu oświadczenia o świadomości ryzyka nie wyczerpało obowiązku informacyjnego.

Darmowa analiza umowy

Jakie są skutki uznania umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank za nieważną?

Orzecznictwo sądów różnych instancji jasno rozstrzyga, że w sytuacji, gdy dane postanowienie niedozwolone określa główny przedmiot umowy i po jego usunięciu nie jest możliwe wykonywanie zobowiązania, zasadne jest uznanie jej za nieważną. W takiej sytuacji niecelowe byłoby zastępowanie abuzywnej klauzuli inną, ponieważ taka umowa dotyczyłaby całkiem innego zobowiązania.

W takiej sytuacji świadczenie na rzecz banku uznaje się nienależne i powstaje zobowiązanie do jego zwrotu. Na skutek unieważnienia umowy okazuje się, że kredytobiorca w rzeczywistości nie był zobowiązany do zapłaty, bo zobowiązanie nigdy nie powstało.

Czy warto pozwać Getin Bank?

Na podstawie przytoczonych powyżej argumentów nie ma wątpliwości, że umowy kredytu frankowego, które oferował Getin Bank, uzasadniają uznanie ich za abuzywne i unieważnienie na tej podstawie zobowiązania.

Dlaczego warto pozwać instytucję? Unieważnienie umowy kredytu zawartej z Getin Bank pozwoli Ci uwolnić się od zobowiązania, które od lat powoduje po Twojej stronie poważne problemy finansowe. Z pomocą naszej kancelarii możesz przejść przez cały proces sądowy bez nerwów i stresu. Nie musisz mieć żadnej wiedzy z zakresu prawa i finansów – wszystkim zajmiemy się za Ciebie.

Wygrana w sporze przeciwko Getin Bank może przynieść Ci znaczne korzyści finansowe, nawet w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Aktualnie to frankowicze mają po swojej stronie statystyki. Getin Bank przegrał już wiele prowadzonych przez naszą kancelarię spraw. Nie czekaj, pozwij instytucję finansową już dziś.

Darmowa analiza umowy

Skorzystaj z darmowej analizy umowy

Korzyści ze współpracy z naszą Kancelarią Prawną

Odciążenie hipotek
Wstrzymanie płatności rat
Zniwelowanie stresu związanego z posiadaniem ogromnego, nieprzewidywalnego zobowiązania finansowego.
Przeanalizujemy wnikliwie Twoje możliwości prawnego dochodzenia swoich praw. Na bazie doświadczenia, które zbudowaliśmy prowadząc podobne sprawy i wciąż aktualizowanej wiedzy, jesteśmy w stanie zaproponować Ci konkretne rozwiązania obecnych problemów z kredytem frankowym.

Lista wygranych spraw przeciwko Getin Noble Bank

Dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt II C 539/20, SSO Lech Skórski wydał wyrok ustalający nieważność Umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z Getin Noble Bankiem S.A.

Dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt I C 982/20 SSO Aneta Wolska wydała wyrok ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF, zawartej przez naszych Klientów z Getin Noble Bank S.A.

Dnia 28 maja 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt I C 1038/20, SSO Ewa Dyja uwzględniła w całości powództwo przeciwko Getin Noble Bank S.A. i zasądziła na rzecz naszych Klientów kwotę 189 399,71 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 7 listopada 2020 r. Spór dotyczył umowy kredytowej zawartej z bankiem w roku 2006 i spłaconej całkowicie w marcu 2019 r.

Dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, pod sygn. akt I C 300/18, SO Joanna Łuksińska-Kanty oddaliła w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 589 278,71 zł.

Etapy współpracy

1
Bezpłatna analiza umowy
2
Oszacowanie korzyści
3
Złożenie pozwu
4
Reprezentacja w sądzie
5
Rozliczenie z bankiem

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952

W czasach dużej popularności kredytów frankowych, takie produkty miał w swojej ofercie również Getin Bank. Podobnie jak inne instytucje kredytowe, również ten podmiot wykorzystywał w swoich wzorcach umownych abuzywne klauzule, które prowadzą do uznawania przez sądy nieważności zobowiązania. Kredytobiorcy z naszą pomocą wygrywają coraz więcej spraw przeciwko Getin Bank. Dowiedz się, na jakich podstawach opieramy powództwo w postępowaniach przeciwko temu podmiotowi. Przy okazji przekonasz się, że warto zdecydować się na pozew przeciwko Getin Noble Bank! 

Pozew przeciwko Getin Noble Bank – czy warto się na niego zdecydować?

Sprawy frankowiczów przeciwko Getin Noble Bank to temat, który w ostatnich latach budzi duże zainteresowanie i podekscytowanie. Wielu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane we frankach szwajcarskich, znalazło się w trudnej sytuacji po gwałtownym wzroście kursu tej waluty. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na skierowanie pozwu przeciwko Getin Noble Bank w celu odzyskania swoich strat i unieważnienia zawartych umów. I słusznie! Pozew przeciwko Getin Noble Bank może być sposobem na to, aby kredyt CHF został unieważniony. 

Decyzja o złożeniu pozwu przeciwko Getin Noble Bank wymaga dokładnego zbadania umowy kredytowej i identyfikacji ewentualnych klauzul abuzywnych. Klauzule abuzywne Getin Bank – i nie tylko – to postanowienia umowne, które są nieuczciwe wobec konsumenta i naruszają jego prawa. W przypadku stwierdzenia takich klauzul przez sąd, istnieje podstawa do unieważnienia umowy. I to solidna – obecnie obecność klauzul abuzywnych sprawia, że sąd najczęściej decyduje o unieważnieniu umowy. To doskonała wiadomość dla kredytobiorców. 

Wyroki frankowe Getin Bank – sądy stoją po stronie frankowiczów

Dotychczasowe wyroki sądowe w sprawach frankowych przeciwko Getin Noble Bank pokazują, że sądy w ogromnej większości przypadków, bo w ponad 90 poc. spraw, stoją po stronie frankowiczów. Wiele osób odniosło sukces i uzyskało korzystne orzeczenia, które doprowadziły do unieważnienia umów kredytowych. Ty również możesz dołączyć do grona osób, dla których kredyt frankowy w Getin Noble Bank stał się tylko wspomnieniem. 

Sądy uwzględniają przede wszystkim obecność klauzul abuzywnych w umowach oraz nieprawidłowe informowanie kredytobiorców o ryzyku związanym z kredytem indeksowanym we frankach. Odpowiednie argumenty przedstawione przez strony oraz rzetelna analiza umowy mają kluczowe znaczenie dla korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Możemy zapewnić Ci pełne wsparcie na każdym etapie walki z Getin Noble!

Wyroki frankowe Getin Bank – oto sprawy, w których pomogliśmy naszym Klientom: 

Getin Bank kredyty frankowe – masowe unieważnienia w polskich sądach 

W przypadku Getin Bank kredyty frankowe są masowo unieważniane na podstawie stwierdzonych klauzul abuzywnych. Decyzje sądów skutkują unieważnieniem umów kredytowych, a kredytobiorcy mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconych kwot. W wielu przypadkach kwoty te sięgają kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Jeśli chodzi o Getin Bank, kredyty frankowe często były udzielane na duże kwoty – a to szansa na spory zwrot. 

Należy jednak pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a ostateczna decyzja należy do sądu. Przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu przeciwko Getin Noble Bank warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, który pomoże ocenić szanse na sukces i udzielić niezbędnej pomocy prawnej. Nie inaczej jest w przypadku Getin Noble – kredyty frankowe są jednak w dużej mierze unieważniane przez sądy, więc wato zdecydować się na złożenie pozwu. 

Jakie są skutki uznania umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank za nieważną?

Orzecznictwo sądów różnych instancji jasno rozstrzyga, że w sytuacji, gdy dane postanowienie niedozwolone określa główny przedmiot umowy i po jego usunięciu nie jest możliwe wykonywanie zobowiązania, zasadne jest uznanie jej za nieważną. W takiej sytuacji niecelowe byłoby zastępowanie abuzywnej klauzuli inną, ponieważ taka umowa dotyczyłaby całkiem innego zobowiązania.

W związku z tym świadczenie na rzecz banku uznaje się za nienależne i powstaje zobowiązanie do jego zwrotu. Innymi słowy, bank musi zwrócić kredytobiorcy wpłacone wcześniej środki. Na skutek unieważnienia umowy okazuje się, że kredytobiorca w rzeczywistości nie był zobowiązany do zapłaty, bo zobowiązanie nigdy nie powstało. Nic dziwnego, że klauzule abuzywne Getin Noble są nadzieją dla wielu kredytobiorców. 

Klauzule abuzywne Getin Bank – solidna podstawa do unieważnienia umowy kredytowej

Klauzule abuzywne Getin Bank stanowią solidną podstawę do unieważnienia umowy kredytowej. Sądy uznają takie klauzule za nieuczciwe wobec konsumentów i podejmują działania na rzecz ochrony praw frankowiczów.

W przypadku stwierdzenia klauzul abuzywnyc, sąd może unieważnić umowę w całości – i taki wyrok jest dla frankowiczów najbardziej korzystny. Jest to istotne narzędzie w walce frankowiczów z Getin Noble Bank o ochronę swoich praw i odzyskanie nadpłaconych kwot. Choć klauzule abuzywne Getin Bank przyczyniły się do problemów frankowiczów, dzisiaj paradoksalnie dają nadzieję na uwolnienie się od zobowiązania. 

Planujesz pozew przeciwko Getin Noble Bank? Skorzystaj z pomocy prawnej! 

Pozew przeciwko Getin Noble Bank w sprawach frankowych może być najlepszą możliwą decyzją dla kredytobiorców, którzy chcą unieważnić umowy kredytowe i odzyskać swoje pieniądze. Wyroki sądowe wskazują, że sądy często stoją po stronie frankowiczów i uwzględniają obecność klauzul abuzywnych, czyniąc z nich podstawę do unieważnienia umowy. Właśnie z tego powodu pozew przeciwko Getin Noble Bank to najlepszy wybór. Szanse na to, że w Twojej umowie również są klauzule abuzywne Getin Bank, jest ogromna. Oczywiście zachęcamy do skorzystania z usług prawnika specjalizującego się w sprawach frankowych, który udzieli profesjonalnej pomocy i wsparcia w procesie prawnej walki z Getin Noble Bank.