Kancelaria frankowa Tychy

Kancelaria frankowa w Tychach zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących unieważnienia kredytu frankowego. Specjalizujemy się w postępowaniach przeciwko różnym bankom. Nasze doświadczenie potwierdzają liczne opinie zadowolonych klientów.

Przez lata działalności kancelaria frankowa Tychy osiągnęła korzystne rozstrzygnięcia dla wielu frankowiczów. Prowadzimy sprawy frankowe od początku do końca. Zgłoś się do nas zarówno, jeśli dopiero rozważasz pozwanie banku, jak i w sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy w już toczącym się postępowaniu.

Kancelaria frankowa Tychy przeprowadzi analizę Twojej umowy i zaproponuje następne kroki w sprawie. Będzie również reprezentować Cię przed sądem i w trakcie ewentualnych negocjacji z bankiem. Dzięki temu, że kancelaria frankowa Tychy skupia się tylko na sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, może zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług i imponującą skuteczność.

Pomoc frankowiczom w Tychach – jak wyglądają sprawy dotyczące kredytów w CHF?

Kancelaria frankowa w Tychach prowadzi sprawy frankowiczów, którzy na skutek nieuczciwych działań banków od lat spłacają wysokie raty kredytu na podstawie umowy zawierającej klauzule abuzywne. W okresie największej popularności takiego sposobu finansowania zakupu nieruchomości z oferty skorzystało kilkaset tysięcy Polaków.

Banki reklamowały kredyty we franku szwajcarskim jako niezwykle atrakcyjne. Dla wielu kredytobiorców skorzystanie z oferty było jedyną szansą na zakup własnego mieszkania. Początkowo korzystna oferta i uchodzący za walutę niezwykle stabilną frank szwajcarski z czasem okazały się jedynie pozorami. Na skutek wzrostu kursu sytuacja frankowiczów stała się niezwykle trudna.

W umowach kredytów w CHF znalazły się klauzule abuzywne, czyli postanowienia niedozwolone, które nie zostały indywidualnie uzgodnione. Kancelaria dla frankowiczów w Tychach wykazuje ich występowanie w konkretnej umowie i dowodzi, że zachodzą przesłanki do ustalenia nieważności stosunku prawnego. W ten sposób jest w stanie uwolnić od zobowiązania frankowiczów pokrzywdzonych przez nieuczciwe działania banków.

Obecnie wydaje się, że instytucje finansowe nie mają mocnych argumentów, aby przeciwstawić się roszczeniom kredytobiorców. Kancelaria frankowa w Tychach wspiera swoich klientów od etapu analizy umowy, przez skierowanie roszczeń do banku, po reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. W pozwie wnosimy o ustalenie nieważności umowy, wskazując na występowanie w niej klauzul abuzywnych. Wskażemy również dokładną kwotę roszczenia pieniężnego, która będzie odpowiadać wysokości świadczeń nienależnych wraz z odsetkami. W toku sprawy odpowiemy na pisma procesowe strony przeciwnej i złożymy odpowiednie wnioski. Naszym celem jest unieważnienie, względnie odfrankowienie umowy kredytu.

Z szacunków kancelarii reprezentującej frankowiczów w Tychach wynika, że obecnie kredytobiorcy wygrywają zdecydowaną większość spraw. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły dotyczące współpracy.

Kancelaria dla frankowiczów w Tychach – zakres współpracy

Kancelaria frankowa w Tychach zapewnia kompleksową pomoc w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Od lat wspieramy kredytobiorców w walce o swoje prawa. Wychodzimy z założenia, że nieuczciwe działania instytucji finansowych nie powinny pozostać bez odpowiedzi. Walczymy o uwolnienie się od zobowiązania oraz zwrot nienależnie pobranych kwot.

Zakres usług oferowanych przez kancelarię dla frankowiczów w Tychach jest kompleksowy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i ścieżkę działania dopasowujemy do jej stanu faktycznego i prawnego. Naszym zdaniem najlepsze efekty przynoszą zdecydowane kroki, które uwzględniają wszystkie dostępne możliwości.

Kancelaria frankowa z Tych świadczy pomoc prawną dla frankowiczów w zakresie m.in.:

  • analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy;
  • rekomendacji w zakresie odpowiednich działań formalnych,
  • prowadzenia negocjacji z bankiem;
  • oceny propozycji ugodowych banku;
  • sporządzania pozwów frankowych;
  • reprezentacji w toku procesu;
  • reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym.

Każda sprawa jest jednak inna i dokładny zakres współpracy ustalamy zawsze indywidualnie po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy, w tym treści umowy. Kancelaria dla frankowiczów w Tychach nie boi się wyzwań i zawsze wykorzystuje wszystkie dostępne możliwości działania. Na bieżąco śledzimy orzecznictwo sądów i trybunałów, aby proponować naszym klientom nowatorskie rozwiązania, które przynoszą wymierne efekty.

W kancelarii frankowej w Tychach masz pewność, że Twoje zaangażowanie w sprawę zostanie ograniczone do minimum. Wiemy, że nie masz czasu wdrażać się w kwestie formalne. Zajmiemy się wszystkim za Ciebie, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość świadczonej pomocy prawnej. Wytłumaczymy wszystkie kwestie związane z Twoją sprawą i przeprowadzimy Cię przez postępowanie frankowe tak, abyś uzyskał satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Frankowicze pozostawieni samym sobie – na czym polega pomoc frankowiczom kancelarii w Tychach?

Kancelaria frankowa w Tychach wie, z czym borykają się frankowicze. Przez lata współpracy z kredytobiorcami poznała ich problemy i ma świadomość, jak dużym obciążeniem może być spłata rat kredytu waloryzowanego kursem CHF. Z tego powodu powstała pomoc dla frankowiczów w Tychach.

Wysoka popularność zobowiązań frankowych na początku XX wieku wynikała z wysokich stóp procentowych obowiązujących w zakresie kredytów złotówkowych. Inne zasady oprocentowania kredytów frankowych w połączeniu z oparciem umowy o walutę uchodzącą powszechnie za stabilną sprawiły, że ofertą zainteresowało się wielu Polaków.

Początkowo kredyt frankowy wydawał się niezwykle atrakcyjny. Wielu potencjalnych kredytobiorców nie miało wystarczającej zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu w złotówkach. W przypadku kredytu frankowego wymogi były zdecydowanie niższe.

Pomoc frankowiczom w Tychach jest skierowana do wszystkich kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu w CHF i podejrzewają, że znajdują się w niej klauzule abuzywne. Z praktyki wynika, że banki w toku podpisywania umowy nie dopełniły obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka kursowego w stosunku do konsumentów. Mimo że kredytobiorcy podpisywali oświadczenie o świadomości ryzyka, w praktyce nie mieli świadomości, z czym się ono wiąże.

Pracownicy banków w wielu przypadkach wprost namawiali do zaciągnięcia kredytu frankowego, pomijając symulacje możliwych zmian kursu czy wytłumaczenie znaczenia najważniejszych postanowień umowy. Konsumenci nie mieli możliwości negocjowania warunków zobowiązania, ponieważ dokumenty do podpisu były przedstawiane na ogólnie obowiązującym wzorze.

Dodatkowo wiążący dla umowy kurs wymiany był ustalany poprzez odesłanie do wewnętrznych tabel ustalanych przez banki. W ten sposób kredyty frankowe zostały uzależnione od decyzji instytucji finansowych, a podpisujący umowy kredytobiorcy nie mieli świadomości co do zakresu zobowiązania, które na siebie przyjmują.

Sprawy kredytów frankowych są tak istotne, ponieważ według statystyk KNF tego typu umowy podpisało nawet kilkaset tysięcy Polaków. Część z nich cały czas spłaca swoje zobowiązanie. Właśnie dla nich pomoc frankowiczom w Tychach jest szansą na zawalczenie o swoje prawa i uwolnienie się od kredytu. Pozytywne statystyki wygrywanych przez kredytobiorców spraw są dodatkowym argumentem za przeprowadzeniem analizy umowy i pozwaniem banku.

Postępowania sądowe – jak wygrać spór z bankiem z pomocą kancelarii frankowej w Tychach?

Kancelaria frankowa w Tychach podejmuje wszelkie możliwe działania, które zmierzają do ustalenia przez sąd nieważności zawartej umowy kredytu frankowego. Wiemy, że podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli do tej pory nie miałeś do czynienia z salą sądową. Pomoc frankowiczom w Tychach działa jednak właśnie dla takich osób jak Ty. Przejmiemy na siebie prowadzenie sprawy i będziemy walczyć o końcowy sukces.

W ostatnim czasie to frankowicze są górą w postępowaniach sądowych. W 2021 roku swoje sprawy wygrało nawet 97% kredytobiorców. W 2022 roku ich liczba mogła wzrosnąć aż do 99%. Mimo że nie istnieją oficjalne statystyki wygranych spraw, to nieoficjalne informacje oraz nasze sukcesy wskazują jednoznacznie, że to świetny czas, żeby wziąć sprawę w swoje ręce i zawalczyć o sprawiedliwość przed sądem.

Pomoc frankowiczom w Tychach obejmuje reprezentację na całym etapie sporu z bankiem. Zajmiemy się prowadzeniem Twojej sprawy od początku do końca i zadbamy o to, abyś osiągnął swoje cele bez potrzeby zbyt dużego angażowania się w proces. Warto – potwierdzają to sprawy naszych klientów, które zakończyły się wygraną z bankiem.

Wygrane przed sądem dzięki wsparciu kancelarii frankowej w Tychach

Kancelaria frankowa w Tychach wie, jak prowadzić spór sądowy z bankiem, aby zwiększyć szanse na korzystne rozstrzygnięcie.

Podstawowy zarzut stanowiący podstawę do unieważnienia umowy kredytu w CHF to występowanie w jej treści klauzul abuzywnych. Niedozwolone postanowienia były stosowane przez banki powszechnie i dotyczyły różnych aspektów stosunku prawnego. Na skutek niejasności kredytobiorcy nie znali rzeczywistego zakresu zobowiązania. Nie mieli również rzeczywistego wpływu na treść umowy.

Przeliczenie wysokości należnych rat czy kwoty zobowiązania odbywało się z wykorzystaniem kursu, który był obliczany wewnętrznie przez banki w toku ustalania tabel kursowych. W ten sposób frankowicze byli w pełni uzależnieni od decyzji instytucji finansowych.

Pomoc frankowiczom w Tychach uwzględnia również inne aspekty sprawy. Zwracamy uwagę naszych klientów na pułapki, które zastawiają na nich banki. Uczulamy, że podpisanie ugody prawdopodobnie nie przyniesie wymiernych korzyści. Jednocześnie przypominamy, że podejmując decyzję o przyjęciu propozycji banku, tracisz szansę na walkę o swoje prawa przed sądem.

Sytuacja instytucji finansowych w Polsce na skutek kolejnych sukcesów frankowiczów robi się coraz trudniejsza. Banki chwytają się kolejnych prób poprawy swoich notowań. Mimo że propozycja ugodowa może wydawać się na pozór korzystna, nigdy nie przyniesie tak wysokich korzyści, jak unieważnienie, a nawet odfrankowienie kredytu.

Pomoc frankowiczom w Tychach uwzględnia również kwestie wzajemnych rozliczeń stron po ustaleniu nieważności umowy. Na bieżąco śledzimy orzeczenia polskich sądów i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzięki temu zapewniamy wsparcie również w zakresie dodatkowych roszczeń po ustaleniu nieważności umowy kredytu w CHF.  

Odfrankowienie kredytu z pomocą kancelarii frankowej w Tychach

Kancelaria frankowa w Tychach dąży do unieważnienia umowy kredytu frankowego. W pozwie zamieszczamy jednak również żądanie ewentualne na wypadek, gdyby sąd nie uwzględnił roszczenia głównego. Wnosimy w nim o odfrankowienie kredytu.

Kancelaria dla frankowiczów w Tychach w zdecydowanej większości spraw uzyskuje dla swoich klientów wyroki, w których ustalana jest nieważność umowy. W takim wypadku zobowiązanie jest traktowane tak, jakby nigdy nie istniało. Strony są zobowiązane do zwrotu na swoją rzecz wszystkiego, co sobie wzajemnie świadczyły. Dzięki temu nasi klienci uzyskują zwrot nienależnie pobranych kwot i uwalniają się od zobowiązania.

Odfrankowienie kredytu to z kolei jego zmiana w taki sposób, jakby od początku był zobowiązaniem w złotówkach. Przeliczenie następuje nie tylko na przyszłość, ale również w stosunku do już spłaconych rat. W ten sposób kredytobiorcy mogą uzyskać wysoki zwrot od banku.

Z pomocą kancelarii dla frankowiczów w Tychach zwiększasz swoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Obecnie kredytobiorcy wygrywają zdecydowaną większość spraw, a odfrankowienie jest orzekane rzadko. Z tego powodu szanse na unieważnienie swojej umowy kredytu frankowego są naprawdę wysokie.

Pomoc frankowiczom w Tychach na wielu płaszczyznach

Kancelaria frankowa w Tychach wspiera swoich klientów w walce przeciwko bankowi kompleksowo. Wiemy, jakie kroki są najskuteczniejsze w tego typu sprawach, ale jednocześnie nie ograniczamy się do utartych schematów. Dostosowujemy plan działania do konkretnej sprawy i nie boimy się skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych.

Przełomem w sprawach frankowych był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak. To w tym orzeczeniu jasno przyznano frankowiczom prawo do żądania, aby sąd ustalił, że umowa kredytu w CHF nie może obowiązywać dalej po usunięciu z niej postanowień abuzywnych, ponieważ ich wyeliminowanie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Podkreślono również, że dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych.

Po wspomnianym wyroku sądy zostały zasypane pozwami frankowymi. Dzięki temu tysiące frankowiczów uwolniło się już od zobowiązania. Pomoc frankowiczom w Tychach skupia się na walce o ich prawa. Nie ogranicza się jednak tylko do typowych działań w tego typu sprawach. Zgłoś się do nas również, jeśli postępowanie w Twojej sprawie już trwa i chciałbyś przekazać je w ręce doświadczonych specjalistów.

Kancelaria frankowa w Tychach cały czas szuka nowych rozwiązań i przekazuje swoim klientom informacje na temat dostępnych możliwości działania. Obecnie szczegółowo analizujemy pierwsze poglądy TSUE na kwestię wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami po ustaleniu nieważności umowy kredytu w CHF, w tym przede wszystkim ewentualną możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń poza zwrot wzajemnych świadczeń.

Dzięki kompleksowemu podejściu do problemu spraw frankowych pomoc frankowiczom w Tychach jest skuteczna i przynosi kredytobiorcom wymierne korzyści. Zgłoś się do nas, aby ustalić szczegóły Twojej sprawy i poznać możliwe ścieżki działania.

Zalety współpracy z kancelarią frankową w Tychach

Kancelaria frankowa w Tychach ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących unieważnienia kredytów w CHF, co bezpośrednio przekłada się na wysoką skuteczność działania. Od początku procesów frankowych regularnie wygrywamy kolejne sprawy. Nasz zespół specjalistów nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych rozwiązań, które pozwalają nam być o krok przed bankami.

Współpraca z kancelarią dla frankowiczów w Tychach od początku do końca opiera się na jasnych zasadach. Zajmiemy się Twoją sprawą kompleksowo i zadbamy o to, aby Twoje zaangażowanie w nią było minimalne. Wytłumaczymy również zawiłe kwestie formalne i przedstawimy rekomendację co do działań, które można podjąć.

Nie boimy się spraw trudnych. Od lat walczymy przeciwko różnym bankom. Znamy wzory umów stosowane przez instytucje finansowe i wiemy, jakie zarzuty w sprawach frankowych są najskuteczniejsze.

Kancelaria frankowa w Tychach skupia swoją działalność na postępowaniach dotyczących kredytów we franku szwajcarskim. Dzięki temu nasi specjaliści wyspecjalizowali się w sprawach frankowych i są w stanie błyskawicznie reagować na wszystkie nowe okoliczności. Postępowania tego typu należą do jednych z najbardziej skomplikowanych. Wszystko dlatego, że wymagają nie tylko wiedzy prawniczej, ale również finansowej. Spór z tak dużą instytucją, jak bank, nigdy nie jest łatwy. Z pomocą kancelarii dla frankowiczów w Tychach możesz jednak zawalczyć o swoje prawa jak równy z równym w sporze z przedsiębiorcą.

Obecnie frankowicze w całej Polsce regularnie uzyskują korzystne dla siebie wyroki ustalające nieważność umowy kredytu w CHF albo jej odfrankowienie. Banki tracą kolejne argumenty w sporach, a ich sytuacja finansowa się pogarsza.

Jeśli spłacasz kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego i wciąż obawiasz się podjęcia decyzji o pozwaniu instytucji finansowej – nie czekaj. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie działania przeciwko bankowi możesz podjąć w swojej sprawie.

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952