Jesteśmy liderami zespołu adwokatów i radców prawnych

Wykonamy dla Ciebie bezpłatną analizę Twojej umowy

Jak przygotować pozew w sprawie spłacanego kredytu we frankach?

Wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące spraw frankowych i pomocy frankowiczom zamieszczone są na naszej stronie.

Wykonamy dla Ciebie bezpłatną analizę Twojej umowy

Oferujemy pomoc dla „Frankowiczów”.

Adwokaci kredytów frankowych

dawid_karolczyk

Adwokat Dawid Karolczyk

Twórcami niniejszego bloga są radca prawny Michał Grabek oraz adwokat Dawid Karolczyk. Jesteśmy liderami zespołu adwokatów i radców prawnych zajmujących się pomocą dla „Frankowiczów”, w ich walce z bankami. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy współpracując z największymi warszawskimi oraz śląskimi kancelariami, ale także rozwijając swoją indywidualną praktykę zawodową. Od wielu lat zaprawialiśmy się w bojach przeciwko bankom. Swe pierwsze kroki na tym polu walki stawialiśmy prowadząc spory sądowe dotyczące pierwszego bubla kredytowego, a mianowicie osławionego już kredytu Alicja, stworzonego pod koniec lat 90 przez PKO BP.

Niniejszy blog jest poświęcony zagadnieniom związanym z szeroko pojętymi postępowaniami sądowymi dotyczącymi tzw. kredytów frankowych. Będziemy Państwu przybliżać bieżącą linię orzeczniczą sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podzielimy się również z Państwem swoimi przemyśleniami dotyczącymi panujących na salach sądowych tendencji procesowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z zamieszczanymi artykułami oraz czynnego brania udziału w dyskusjach dotykających tematyki publikowanych przez nas tekstów. Z miłą chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dodatkowe. W związku z licznymi zapytaniami, informujemy że spotkanie w siedzibie Kancelarii w Sosnowcu, bądź w Warszawie, lub Krakowie jest możliwe po wcześniejszym jego telefonicznym umówieniu.

michal_grabek

Radca prawny Michał Grabek

uniewazniene kredytu

Kredyt we frankach - kancelaria

W pierwszej dekadzie XXI w. wiele osób zdecydowało się na wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich. W dużym stopniu przyczyniły się do tego agresywne akcje marketingowe prowadzone przez banki. Zaprzestały one jednak takowych działań, kiedy nagle kurs franka szwajcarskiego zaczął iść do góry. Jego umocnienie wciąż postępowało, kulminacyjnym zaś momentem był dzień, w którym Szwajcarki Bank Narodowy uwolnił kurs franka szwajcarskiego. Konsekwencją był wzrost rat kredytów hipotecznych w tej walucie oraz rosnące zadłużenie tych, którzy nie byli jakkolwiek finansowo zabezpieczeni na taką ewentualność. Pojawiły się kłopoty finansowe oraz wizja utraty nieruchomości nabytej dzięki tym środkom.

Dziś kurs franka szwajcarskiego ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie. Problem frankowiczów nadal nie zniknął. Comiesięczne wysokie obciążenie finansowe, egzekucje długu przez banki, groźba utraty dachu nad głową. Osoby, które są dziś w takiej sytuacji, nie muszą jednak czuć się bezradne! Kancelarie prawne zajmujące się kredytami we frankach szwajcarskich oferują swoje wsparcie w tym zakresie! Pomoc frankowiczom zapewnia m.in. Kancelaria Grabek & Karolczyk Adwokaci i Radcy Prawni, w której znaleźć można specjalistów zajmujących się sprawami osób, które stały się ofiarami działań banków oraz wahań kursu szwajcarskiej waluty. Wieloletnie doświadczenie w procesach dotyczących spraw frankowych pozwoliło na wypracowanie odpowiedniej strategii działania, pozwalającej skutecznie powalczyć o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu.

sprawy frankowe
sprawy frankowe

Przełomem w sprawach, które dotyczyły zobowiązań finansowych we frankach były orzeczenie, jakie w 2018 i 2019 r. wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ich najważniejszym stwierdzeniem to, że klauzule abuzywne zapisane w umowach kredytowych powinny być z nich usuwane. Na tej podstawie sądy coraz częściej wydają wyroki o całkowitej nieważności umowy kredytu we franku szwajcarskim. Orzekają także,”odfrankowienie”, czyli przemianowanie kredytu z waluty szwajcarskiej na złotówki i to nawet od momentu zawarcia umowy. Dzięki temu frankowicze mają zagwarantowane odciążenie finansowe. Na czym polega proces odfrankowienia kredytu, można przeczytać na jednej z naszych podstron.

W jakim sposób świadczymy naszą pomoc? Nasz zespół adwokatów i radców prawnych służy wiedzą i wparciem prawnym kredytobiorcom decydującym się na podjęcia walki z bankami. Korzystne dla osób, które uwikłały się w zobowiązanie finansowe we frankach postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE, zwiększają szanse na wygranie sprawy w sądzie. Klient, który zdecyduje się na współpracę z naszą kancelarią, automatycznie trafia pod opiekę specjalisty, który ma już doświadczenie w procesach związanych z nadużyciami zawartymi w umowie kredytowej.

Dodatkowo cały czas pogłębiamy swoją wiedzę i śledzimy bieżące rozstrzygnięcia. Dzięki temu łatwiej jest nam wyszczególnić nieprawidłowości, jakie znajdują się w umowach kredytowych. Adwokat lub radca prawny zajmujący się sprawami frankowiczów potrafi precyzyjnie wskazać postanowienia umowne, które rażąco naruszają interesy Klienta.

statua_sprawiedliwosci
prawnik

Frankowicze - kancelaria

Korzystając z usług kancelarii adwokackiej specjalizującej się m.in. w sprawach dotyczących kredytu we frankach szwajcarskich, można liczyć się z realną możliwością odzyskania kwot, jakie należą się z tytułu zawartej umowy. Po wielu latach zmagania się z tym finansowym obciążeniem i jego często przykrymi skutkami pojawiła się wreszcie szansa na poprawę sytuacji, w jakiej znaleźli się frankowicze. W dochodzeniu swoich praw pomóc im mogą tacy specjaliści jak my. Jak starać się o unieważnienie kredytu we frankach? Na naszej stronie znajduje się spora dawka informacji na ten temat. Podjęcie decyzji i złożenie stosownego pozwu do sądu wiąże się dziś dla kredytobiorców z ryzykiem znacznie mniejszym niż jeszcze kilka lat temu. Dotyczy to nie tylko kosztów procesu, ale i czasu. Coraz więcej wyroków zapada z korzyścią dla frankowiczów i jest to pozytywna wiadomość dla tych, którzy się jeszcze zastanawiają, czy zdecydować się na ten krok.

Warto wiedzieć, że kancelaria podejmuje się także spraw Klientów, którzy przez kredyt frankowy utracili swoje domy, ponieważ nie posiadali środków do spłaty rat za ich nabycie. Nawet zlicytowanie nieruchomości przez komornika daje frankowiczom prawo ubiegania się o rekompensatę. Mimo iż jest to bardziej skomplikowana sytuacja, to jednak zawsze jest szansa na to, aby skutecznie pociągnąć instytucje finansowe do odpowiedzialności z powodu nieprawnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy (tzw. culpa in contrahendo). Oznacza to, że nawet jeśli osoba biorąca kredyt we frankach na daną nieruchomość została jej pozbawiona, wciąż ma prawo starać się o zwrot kwot przekazanych przez komornika bankowi w związku ze spłacanym kredytem.

frank
dokumenty

Kredyt frankowy - kancelaria

Kancelaria Grabek & Karolczyk Adwokaci i Radcy Prawni udziela kompleksowej pomocy frankowiczom. Praca nad każdą sprawą, jaka zostaje nam zlecona, dzieli się zazwyczaj na kilka etapów:

  • przeprowadzenie analizy umowy kredytowej – to podstawowy i najważniejszy krok przed złożeniem pozwu o wszczęcie postępowania przeciwko instytucji finansowej w związku z nieprawidłowościami, jakie miały miejsce już na etapie sporządzania tego dokumentu. W umowach dotyczących kredytu we frankach znajdowały się m.in. klauzule abuzywne, które łamią przepisy Kodeksu Cywilnego. W wielu przypadkach zostały nieprawidłowo sporządzone, czyli niezgodnie z zasadami walutowości i wytycznymi dla umów kredytowych. Wskazanie tych właśnie naruszeń pozwala ubiegać się o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Adwokat lub radca prawny zajmujący się sprawą może wówczas wdrożyć konkretne rozwiązania prawne, dzięki którym kredytobiorca ma większe szanse na korzystne orzeczenie;
  • wyliczenie wysokości nadpłaconych rat bankowego zobowiązania finansowego;
  • oszacowanie opłacalności przemianowania kredytu we frankach na złotówkowy;
  • wsparcie prawne dążące do usunięcia z umowy klauzul abuzywnych i wykreślenia hipoteki, która stanowi obciążenie nieruchomości z tytułu udzielonego kredytu;
  • przygotowanie strategii działania mającej na celu umożliwienie frankowiczom staranie się o unieważnienie umowy kredytowej lub zmniejszenie zobowiązania finansowego.

Mimo iż coraz częściej sądy orzekają na korzyść kredytobiorców, to jednak banki nie poddają się łatwo w walce o podtrzymanie warunków umowy kredytowej zawartej przed laty. Zdarzają się także przypadki, że to instytucje finansowe pozywają Klientów i wnoszą swoje roszczenia. Dlatego prowadzona przez nas kancelaria adwokacka pomaga frankowiczom w każdym typie spraw wynikających z umów kredytowych.

Jeśli Klient ma wątpliwości, czy warto starać się o unieważnienie umowy o kredyt indeksowany lub denominowany warto, aby sięgnął po poradę prawną. Na tej podstawie będzie miał rozeznanie w sprawie i łatwiej będzie mu podjąć decyzję dotyczącą wytoczenia powództwa o nieprawidłowości w umowie kredytowej. Takie doradztwo świadczymy także online na podstawie wcześniej przesłanych skanów odpowiednich dokumentów oraz opisanie w mailu swojego przypadku. Przy każdym zleceniu kancelaria dokonuje darmowej analizy frankowej umowy oraz wyceny prowadzenia sprawy. Jeśli Klient zaakceptuje podaną przez nas kwotę, wówczas po jej opłaceniu, przygotowujemy poradę prawną.

prawnik_klient
sprawy frankowe

W sprawach frankowych potrzebna jest znajomość przepisów prawa. Dlatego łatwiej jest dochodzić swoich praw z pomocą adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w postępowaniach dotyczących zobowiązań w CHF. To osoba, która będzie wiedziała nie tylko, w jaki sposób można działać, ale także wyjaśni konsekwencje wiążące się z unieważnieniem lub odfrankowieniem kredytu.

Podejmowane przez nas zlecenia od frankowiczów mają na celu skuteczną pomoc osobom, które zostały najbardziej poszkodowane przez instytucje finansowe w ostatnich dwóch dekadach. Niskooprocentowane kredyty stały się pułapką dla konsumentów, a wielu z nich wpadło w spiralę zadłużenia, z której trudno się wydostać. Jednak rosnąca ilość orzeczeń sądowych korzystnych dla poszkodowanych kredytobiorców zwiększa szansę, że mogą oni podejmować starania o unieważnienie wiążącej ich hipoteki lub zamianę waluty z franka szwajcarskiego na złotówkę. Wygranie procesu z bankiem jest bardzo prawdopodobne.

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji. Każdy przypadek analizuje niezwykle dokładnie i indywidualnie. Pozyskując wiedzę z analizy umowy kredytowej zawartej z bankiem, opracowuje strategię procesową. Każdy z frankowiczów może liczyć przez cały proces na dyspozycję prawników i ich profesjonalną poradą. Pomoc, której udzielamy, jest realizowana rzetelnie m.in. dlatego, że na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę.

Jak przygotować pozew w sprawie spłacanego kredytu we frankach? W jaki sposób można unieważnić kredyt w tej walucie? Wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące spraw frankowych i pomocy frankowiczom zamieszczone są na naszej stronie.

ochrona_danych