Pozew przeciwko PKO BP w sprawie umowy frankowej

Pozwy frankowe cały czas budzą ogromne emocje. Kredyty waloryzowane CHF oferowane były przez większość polskich banków. Nie inaczej jest w przypadku PKO. Po latach analiz nie ma już większych wątpliwości, że również ta instytucja dopuściła się zaniedbań i stosowała w treści umów kredytowych waloryzowanych CHF klauzule abuzywne. Jeśli jesteś jednym z klientów banku PKO, który zaciągnął zobowiązanie we frankach, sprawdź, dlaczego powinieneś pozwać instytucję jak najszybciej.

Jak specjaliści oceniają umowę kredytu frankowego od PKO BP?

W doktrynie i orzecznictwie jednoznacznie wskazuje się, że umowa kredytu frankowego od PKO BP zawiera w swojej treści klauzule abuzywne, w tym dotyczące głównego przedmiotu zobowiązania. Z tego powodu kredytobiorca będący konsumentem niemającym wiedzy z zakresu finansów nie mógł ocenić ryzyka, z jakim wiązało się jego zaciągnięcie. Frankowicze nie znali rzeczywistego zakresu zobowiązania i nie mieli żadnej możliwości przewidzenia, jak wysokie raty będą spłacać w przyszłości.

sprawy frankowe
wykres franka

Jakie zarzuty podnoszą kredytobiorcy w pozwach przeciwko PKO?

Przeciwko umowom kredytu frankowego oferowanym przez PKO BP doświadczeni w sprawach frankowych prawnicy podnoszą szereg zarzutów. Obok niedopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunkach banku z konsumentem, główne nieprawidłowości dotyczyły ustalenia zasad przeliczenia kursu, w tym co do sposobu wypłaty i spłaty zobowiązania.

Zarzut co do abuzywności klauzul dotyczy przede wszystkim następujących postanowień, które w zależności od okresu oraz rodzaju umowy mogą być oznaczane różnymi paragrafami:

  • wypłata kredytu następowała według kursu kupna dla dewiz (wiążąca była aktualna Tabela kursów) obowiązującego w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego,
  • zasady spłaty zostały z kolei określone tak, że potrącanie środków miało następować w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz, czyli wg aktualnej Tabeli kursów.

Dlaczego warto pozwać PKO?

Sądy różnych instancji wielokrotnie wskazywały już, że umowa kredytu frankowego oferowana przez PKO BP zawierała w swojej treści klauzule abuzywne i z tego powodu w wielu przypadkach stwierdzana jest nieważność zobowiązania. Dzięki temu kredytobiorca może liczyć na zwrot wszystkich nienależnie pobranych kwot.

Kredyty frankowe opiewały na setki tysięcy złotych. Możesz więc znacząco poprawić swoją sytuację finansową, która była trudna na skutek nieuczciwych działań banku. Uzyskanie orzeczenia w przedmiocie nieważności kredytu uwolni Cię też od obowiązku spłaty dalszych rat. Dzięki temu zapomnisz o nerwach związanych z weryfikacją kursu franka szwajcarskiego i będziesz mógł odetchnąć.

prawnik
sprawy frankowe

Lista wygranych spraw z Bankiem PKO BP

  • Dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt I C 395/21, SSO Krzysztof Żyłka wydał wyrok ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego MIX zawartej przez naszych Klientów z PKO BP S.A.
  • Dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt II C 725/20, SSO Adrianna Wziętal wydała wyrok ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny, zawartej przez naszych Klientów z PKO BP S.A.

Skorzystaj z korzystnych dla frankowiczów statystyk i podejmij działania formalne przeciwko PKO

Sprawy frankowe są w Polsce tematem numer jeden w branży kredytów hipotecznych od ładnych kilku lat. Trudne początki dla kredytobiorców, w których czasie niewiadome było, jakie rozstrzygnięcie uda się uzyskać, szybko przyniosły efekty. Dziś średnio nawet 95 procent kredytobiorców wygrywa swoje sprawy przeciwko różnym bankom działającym na terenie całego kraju.

Za obroną interesów frankowiczów opowiadają się m.in. Rząd, UOKiK czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Korzystnie do spraw podchodzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przede wszystkim jednak to Polskie sądy wspierają kredytobiorców, nie stosując taryfy ulgowej dla instytucji finansowych.

Nie czekaj na to, co stanie się w przyszłości. Najlepszy czas na pozwanie PKO BP już nadszedł. Dołącz do tysięcy frankowiczów, którzy uwolnili się od zobowiązania. Z pomocą profesjonalnej kancelarii dla frankowiczów przejdziesz przez proces bez stresu i wykorzystasz wszystkie możliwości prawne, które są dostępne w Twojej sytuacji, zwiększając swoje szanse na końcowy sukces.

symbole prawa