Kancelaria frankowa w Katowicach

Kancelaria frankowa w Katowicach pomoże każdemu frankowiczowi, który od wielu lat zmaga się z ciężarem spłaty kredytu w CHF. W ostatnim czasie sądy różnych instancji wydają liczne wyroki korzystne dla kredytobiorców. Statystyki mówią same za siebie – to najlepszy czas, aby wziąć sprawy w swoje ręce i zlecić poprowadzenie sprawy profesjonalnej kancelarii frankowej w Katowicach. Jeśli nie masz pewności, czy Twoja umowa kredytu frankowego zawiera niedozwolone klauzule, przekaż ją specjalistom, którzy ocenią jej treść i doradzą najlepszą ścieżkę działania. Nie musisz mieć wiedzy ani doświadczenia w zakresie finansów i umów kredytowych, aby skutecznie pozwać bank. Kancelaria frankowa Katowice to rozwiązanie Twoich problemów. Korzystanie z usług osób, które specjalizują się tylko w zakresie pomocy frankowiczom, zapewni Ci wyższą jakość świadczonych usług oraz większe szanse na końcowy sukces.

Pomoc frankowiczom w Katowicach – czym są sprawy frankowe?

Temat poszkodowanych przez nieuczciwe działania polskich banków frankowiczów regularnie pojawia się w mediach. Wzrost poziomu kursu franka szwajcarskiego w ostatnich latach sprawił, że na pozór korzystna umowa, do której instytucja finansowa przekonywała Cię na początku, dziś powoduje poważne problemy finansowe, które dla wielu Polaków mogą okazać się nie do przezwyciężenia.

Kancelaria frankowa w Katowicach kompleksowo wspiera swoich Klientów w postępowaniach przeciwko bankom. Sprawy frankowe opierają się na zarzucie co do abuzywności klauzul zawartych w umowach kredytu frankowego. Niedozwolone postanowienia dotyczą różnych aspektów zobowiązania i różnią się w zależności od banku, jednak najczęściej odnoszą się do niewłaściwego sposobu określania kursu franka szwajcarskiego.

W praktyce jednak cały proces zawarcia umowy kredytu frankowego był nieuczciwy. Ryzyko zobowiązania zostało w całości przeniesione na kredytobiorcę, który nie był dostatecznie poinformowany o tym fakcie. Mimo podpisania oświadczenia o świadomości konsekwencji zmiany kursu CHF w przyszłości frankowicze byli zapewniani, że oferta jest dla nich korzystna. Dla wielu kredytobiorców kredyt frankowy był również jedynym, który mógł być im udzielony, biorąc pod uwagę ich zdolność kredytową.

Kancelaria dla frankowiczów w Katowicach nie ogranicza się jedynie do zarzutów najbardziej popularnych. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej, należy dokonać wszechstronnej i dogłębnej analizy wszystkich postanowień umowy tak, aby podnieść je przed sądem.

Należy również podkreślić, że kancelaria frankowa w Katowicach podejmie się reprezentacji frankowicza również w przypadku, gdy to on zostanie pozwany przez bank. Takie powództwa zdarzają się w praktyce coraz częściej.

Profesjonalna pomoc, jaką zapewnia kancelaria dla frankowiczów w Katowicach, sprawia, że zwiększają się szanse na Twój końcowy sukces w sprawie przeciwko bankowi. Dla Ciebie to szansa na uwolnienie się od uciążliwego zobowiązania, które od dłuższego czasu powoduje poważne problemy finansowe całej Twojej rodziny.

Kancelaria frankowa w Katowicach – na czym polega współpraca?

Słyszałeś o frankowiczach, którzy pozywają banki i zyskują wyroki unieważniające ich umowy kredytowe, ale nie wiesz, jakiej pomocy możesz się spodziewać ze strony kancelarii frankowej w Katowicach? Wszystkiego dowiesz się od nas.

Kancelaria dla frankowiczów w Katowicach zapewnia swoim Klientom kompleksową pomoc już od momentu pierwszego kontaktu. Kredytobiorca zgłaszający się do nas ma możliwość przedstawienia swojej sprawy, w tym przede wszystkim skonsultowania treści umowy, dzięki czemu może w krótkim czasie uzyskać rekomendację co do dalszego postępowania.

Kancelaria frankowa w Katowicach oferuje m.in.:

  • analizę sprawy,
  • przygotowanie wezwania do zapłaty do banku,
  • sporządzenie pozwu frankowego,
  • reprezentację podczas rozpraw,
  • przygotowywanie niezbędnych pism procesowych,
  • ewentualne wsparcie w toku postępowania mediacyjnego z bankiem.

Ostateczny plan działania jest ustalany na podstawie realiów konkretnej sprawy. Słuchamy naszych Klientów i podejmowane kroki ustalamy w oparciu o ich rekomendacje. Jako doświadczeni w branży specjaliści możemy doradzić, co w danym przypadku z dużą dozą prawdopodobieństwa przyniesie najlepsze rezultaty.

Kancelaria dla frankowiczów w Katowicach ma na swoim koncie sukcesy w zakresie wielu umów kredytu frankowego zawieranych z różnymi bankami. Regularnie analizujemy orzecznictwo, dzięki czemu wiemy, jakie zarzuty należy podnieść w Twojej sprawie. Kancelaria frankowa Katowice będzie dla Ciebie wsparciem w trudnym sporze, w którego trakcie będziesz narażony na liczne komplikacje.

Specjaliści w zakresie kredytów frankowych wskazują, że samodzielne prowadzenie sprawy przeciwko bankowi jest ryzykowne, a brak profesjonalnego wsparcia zmniejsza Twoje szanse na końcowy sukces. Współpraca z kancelarią dla frankowiczów w Katowicach to pewność, że nie dasz się naciągnąć na zawarcie niekorzystnej ugody ani nie zrezygnujesz bezpodstawnie z dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.

Frankowicze zostali na lodzie – na czym polega pomoc frankowiczom w Katowicach?

Pomoc frankowiczom w Katowicach to odpowiedź na złą sytuację kredytobiorców, którzy na skutek działania banków mają poważne problemy finansowe. Zawarte przez nich umowy obejmowały mechanizm waloryzacji. O ile to jeszcze samo z siebie nie jest zabronione, to dodanie do tego niedozwolonych postanowień umownych, sprawiło, że w przypadku większości z nich zachodzą podstawy do stwierdzenia ich nieważności.

Klauzule abuzywne dotyczyły m.in. sposobu ustalania kursu waluty. Ten opierał się o wewnętrzne tabele banków, na które nie dość, że kredytobiorca nie miał żadnego wpływu, to jeszcze nie mógł przewidzieć, jak notowania waluty będą kształtować się w przyszłości. Pomoc frankowiczom w Katowicach podnosi w sprawie przeciwko bankowi wszystkie zarzuty, które mogą przyczynić się do korzystnego zakończenia sprawy.

Przez wiele lat kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na bardzo korzystnym dla frankowiczów poziomie. Regularne spadki sprawiły, że z roku na rok coraz więcej kredytobiorców decydowało się na zawarcie umowy uwzględniającej mechanizm waloryzacji. Z tych względów mało kto myślał o tym, co będzie, gdy frank szwajcarski podrożeje. Nagła zmiana trendu sprawiła, że raty kredytów waloryzowanych CHF podwyższyły się znacznie.

Pomoc frankowiczom w Katowicach wie, że jako kredytobiorca mogłeś nie wiedzieć, jak dużym ryzykiem jest obarczone zobowiązanie, które na siebie wziąłeś. Możesz liczyć na naszą pomoc. Zajmiemy się kompleksowo poprowadzeniem Twojej sprawy przeciwko bankowi. Dokonamy analizy umowy kredytowej, wezwiemy bank do zapłaty, a w razie potrzeby przygotujemy pozew i będziemy Cię reprezentować przed sądem.

Wiedza i doświadczenie w zakresie pomocy frankowiczom w Katowicach sprawia, że z nami zwiększają się Twoje szanse na wygraną przed sądem. To z kolei oznacza perspektywy na uwolnienie się od zobowiązania i poprawę swojej trudnej sytuacji finansowej.

Pozwy frankowe – jak kancelaria frankowa w Katowicach pomaga w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia?

Pomoc frankowiczom w Katowicach pomaga uzyskać wyrok stwierdzający nieważność umowy bądź jej odfrankowienie. Niedozwolone klauzule, które banki umieszczały w ich treści, są do tego podstawą, jednak bez profesjonalnego wsparcia wygrana jest mało prawdopodobna. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej pomocy, poprowadzimy Twoją sprawę od początku do końca. Wiemy, jak się nią zająć, ponieważ mamy już na swoim koncie wiele podobnych, zakończonych korzystnym dla frankowiczów rozstrzygnięciem.

Z pomocą frankowiczom w Katowicach masz pewność, że nie padniesz ofiarą dalszych manipulacji. Doradzimy, czy w danym przypadku w ogóle warto myśleć o ugodzie. Wskażemy, jakie są Twoje szanse na wygraną. Specjalizujemy się zarówno w zakresie umów typowych, których wzory były wykorzystywane przez wiele lat, jak i tych mniej popularnych, co do których do tej pory wydano niewiele wyroków. Pomoc frankowiczom w Katowicach to rozwiązanie dla każdego kredytobiorcy, który chce wziąć sprawy w swoje ręce i przeciwstawić się nieuczciwym praktykom banku.

Judge gavel with Justice lawyers having team meeting at law firm in background. Concepts of law.

Kancelaria frankowa w Katowicach umożliwia wygranie sporu przeciwko bankowi

Kancelaria frankowa w Katowicach umożliwia uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie z powództwa dotyczącego umowy kredytu frankowego. W ostatnich miesiącach frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw. To najlepszy czas, aby podjąć zdecydowane działania.

Pomoc frankowiczom w Katowicach swoje działania opiera o te aspekty konkretnej umowy, które mają największe znaczenie dla kwestii rozstrzygnięcia w przedmiocie abuzywności konkretnych postanowień. Klauzule niedozwolone to takie zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały indywidualnie uzgodnione i kształtują jego interesy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, przez co rażąco naruszają jego interesy.

Kancelaria frankowa w Katowicach podnosi w procesie sądowym wszystkie zarzuty w tym zakresie. Jasne wyszczególnienie zapisów, które noszą znamiona abuzywności, pozwala wykazać wszystkie zastrzeżenia co do ich uczciwości. Te najpoważniejsze dotyczą zazwyczaj sposobu określania kursu wymiany franka szwajcarskiego. Uzależnienie sytuacji kredytobiorcy od wewnętrznych tabel, które mogły być sporządzane według uznania drugiej strony umowy, doprowadziło do nierównego rozłożenia ryzyka oraz braku świadomości co do rzeczywistego zakresu zobowiązania.

Pomoc frankowiczom w Katowicach to rozwiązanie dla każdego kredytobiorcy, który chciałby doprowadzić do unieważnienia bądź odfrankowienia swojej umowy kredytu frankowego. Pierwsze z rozwiązań jest możliwe, jeśli okaże się, że bez niedozwolonego postanowienia umowa nie może dalej funkcjonować. Będzie to miało miejsce w przypadku tych klauzul, które dotyczą najważniejszych aspektów zobowiązania. Jeśli sąd nie orzeknie unieważnienia umowy, to w grę wchodzić będzie jeszcze jego odfrankowienie.

Pierwsze z rozstrzygnięć, które możesz uzyskać z pomocą dla frankowiczów w Katowicach, powoduje, że strony są zobowiązanie zwrócić na swoją rzecz wszystko, co świadczyły w wykonaniu zobowiązania objętego umową. W drugim przypadku kredyt zmienia się w zwykły złotówkowy. W obu sytuacjach umowa ulega modyfikacji nie tylko od czasu wydania orzeczenia, ale również co do okresu wcześniejszego, już od dnia zaciągnięcia kredytu.

Kancelaria frankowa w Katowicach pomoże uzyskać takie rozstrzygnięcie, które w danym stanie faktycznym i prawnym będzie najkorzystniejsze. Oba orzeczenia opisane powyżej to dla frankowicza zdjęcie z barków ogromnego ciężaru, który przez lata niekorzystnie wpływał na jego sytuację finansową.

One Swiss Franc coin on fluctuating graph. Rate of the Swiss Franc (shallow DOF)

Odfrankowienie kredytu z pomocą kancelarii frankowej w Katowicach

Kancelaria frankowa w Katowicach to najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą unieważnić zawartą umowę kredytu frankowego albo uzyskać jej odfrankowienie. Wsparcie profesjonalistów to podstawa, aby jak równy z równym walczyć w sądzie z tak dużą instytucją, jaką jest bank.

Odfrankowienie kredytu, które masz szansę uzyskać dzięki pomocy kancelarii dla frankowiczów w Katowicach, oznacza dla Ciebie ogromne korzyści – Twoje zobowiązanie od początku trwania stosunku prawnego będzie ustalone w złotówkach, dzięki czemu niekorzystne zmiany kursu franka szwajcarskiego nie będą dla Ciebie problemem. Wspólnie wypracujemy rozwiązanie, które w danym przypadku będzie najkorzystniejsze.

Z kancelarią dla frankowiczów w Katowicach podejmiesz kroki prawne przeciwko instytucji finansowej. Pomożemy zarówno, jeśli zdecydujesz się skierować sprawę do sądu, jak i jeśli stwierdzisz, że warto spróbować wypracować z bankiem ugodę. W każdym przypadku możesz liczyć na nasze wsparcie od początku do końca.

Nie pozwolimy, abyś zgodził się na rozwiązania, które nie będą dla Ciebie korzystne. Działając na własną rękę, ryzykujesz stratę. Z kancelarią dla frankowiczów w Katowicach nie musisz martwić się o nic – wszystko zrobimy za Ciebie.

Kompleksowa pomoc frankowiczom w Katowicach

Kancelaria frankowa w Katowicach pomaga kredytobiorcom przeprowadzić postępowanie sądowe przeciwko bankowi. Decydując się na współpracę, zyskujesz kompleksową pomoc od momentu analizy umowy, aż po wydanie wyroku i ewentualne przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Pomoc frankowiczom w Katowicach jest skuteczna, ponieważ obejmuje wsparcie doświadczonych w branży prawników. Kancelarie, które zajmują się sprawami frankowymi jedynie okazjonalnie, nie są w stanie na bieżąco śledzić wszystkich orzeczeń sądowych wydawanych w sprawach różnych banków. Kancelaria frankowa w Katowicach zna różne typy umów, w tym również te niestandardowe i dobrze wie, jaką strategię procesową zastosować, aby odnieść końcowy sukces.

Dla frankowiczów nadzieje na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy zwiększył niedawny Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przyznał, że sąd krajowy ma prawo dokonania oceny, czy klauzule zawarte w umowie są abuzywne oraz czy bez nich umowa może być dalej wykonywana.

Również orzeczenia Sądu Najwyższego są w przeważającej większości korzystne dla kredytobiorców. Kancelaria frankowa w Katowicach regularnie analizuje orzecznictwo i wykorzystuje je w sprawach, które prowadzi. Korzystne rozstrzygnięcie może obejmować unieważnienie umowy bądź odfrankowienie kredytu. Każda z możliwości to dla kredytobiorcy ogromne korzyści finansowe i uwolnienie się od zobowiązania.

To jeden z najlepszych momentów na skorzystanie z pomocy dla frankowiczów w Katowicach. Postępowania w sprawach frankowych są skomplikowane, dlatego powinieneś przyspieszyć swoje działania. Korzystne orzecznictwo sądów i coraz więcej wygranych przez klientów banków spraw sprawia, że to idealny czas na wzięcie sprawy w swoje ręce i pozwanie banku.

Korzyści ze współpracy z kancelarią frankową w Katowicach

Kancelaria frankowa w Katowicach poprowadzi Twoją sprawę skutecznie. Decydując się na skorzystanie z pomocy, możesz zdjąć z siebie ciężar podejmowania działań przeciwko bankowi.

Doświadczenie w reprezentowaniu kredytobiorców sprawia, że kancelaria dla frankowiczów w Katowicach odnosi regularnie sukcesy, które gwarantują klientom bezpośrednie korzyści. Uwolnienie się od zobowiązania daje spokój i poprawę domowych finansów.

Zastanawiasz się, czy nie poprowadzić sprawy przeciwko bankowi na własną rękę? To zdecydowanie niekorzystne rozwiązanie. Jako osoba niezajmująca się postępowaniami frankowymi na co dzień nie jesteś w stanie podnieść wszystkich dostępnych w sprawie zarzutów i dostrzec manipulacji ze strony banku. Ryzyko, że przez drobny błąd Twoja sytuacja procesowa się pogorszy, jest ogromne. Nie warto go podejmować.

Uważaj również na oferty kancelarii, które nie mają doświadczenia w sprawach frankowych. Postępowania przeciwko bankom to skomplikowane stany faktyczne i prawne, które wymagają nie tylko zaawansowanej wiedzy prawniczej, ale również umiejętności przeprowadzenia analizy finansowej i doświadczenia. Kancelaria frankowa w Katowicach może podnieść Twoje szanse w sporze z bankiem. Wszystkie niezbędne czynności podejmiemy za Ciebie – nie musisz martwić się o żaden formalny aspekt sprawy.

Korzyści ze współpracy z kancelarią dla frankowiczów w Katowicach są nieocenione. W sprawie frankowej, która dotyczy zobowiązania rzędu kilkuset tysięcy złotych, nie warto ryzykować. Regularnie wygrywamy kolejne sprawy przeciwko różnym bankom. Jako kancelaria frankowa w Katowicach możemy się pochwalić sukcesami nie tylko w zakresie umów typowych, ale również tych mniej popularnych, co do których wydano niewiele wyroków.

Decydując się na współpracę z kancelarią dla frankowiczów w Katowicach, zyskujesz profesjonalne wsparcie, które nie ma słabych stron. Uwolnienie się od zobowiązania to sukces, który osiągnęło już tysiące frankowiczów na terenie naszego kraju. Wśród nich są nasi klienci. Z kancelarią frankową w Katowicach dołączyć do ich grona możesz również Ty.

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952