Zapraszamy Państwa do przesłania do nas Państwa umowy kredytowej w celu wykonania jej analizy. W wiadomości zwrotnej przekażemy Państwu informację na temat możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku, oraz ich potencjalnej wartości. Wskażemy Państwu także kompleksowe koszty postępowania sadowego jakie będziecie musieli ponieść, w sytuacji w której zdecydowalibyście się Państwo do wystąpienia na drogę postępowania sadowego, a także warunki współpracy przy prowadzeniu Państwa sprawy, za pośrednictwem naszej Kancelarii. Wstępna analiza Państwa umowy kredytowej wykonywana przez Kancelarię jest bezpłatna i w żadnym stopniu do niczego Państwa nie zobowiązuje.