Kancelaria frankowa Dąbrowa Górnicza

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej zajmuje się prowadzeniem spraw frankowych. Naszym celem jest unieważnienie umowy kredytu w CHF i uwolnienie Cię od kredytu.

Możesz liczyć na nasze wsparcie na całym etapie sporu. Przeprowadzimy analizę Twojej umowy kredytu frankowego i zrobimy wszystko, abyś wyszedł z tej nierównej walki obronną ręką.

Doświadczenie kancelarii frankowej w Dąbrowie Górniczej sprawia, że jesteśmy niezwykle skuteczni. Przez lata działalności udało nam się wygrać wiele spraw. Dzięki naszym działaniom klienci regularnie otrzymują wyroki unieważniające ich kredyt i mogą uwolnić się od spłaty rat.

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej nie zgadza się na nieuczciwe praktyki banków. Naszym zdaniem tylko zdecydowane działania przeciwko instytucjom finansowym przynoszą efekty. Jeśli cały czas nie zdecydowałeś się na pozwanie banku, nie ma na co czekać.

Powierz nam prowadzenie swojej sprawy i dołącz do grona zadowolonych klientów, którym udało się już pomóc.

Pomoc frankowiczom w Dąbrowie Górniczej – jak przebiegają sprawy frankowe?

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej prowadzi sprawy frankowiczów, którzy walczą z instytucjami finansowymi o swoje prawa. Podstawą postępowań jest występowanie w umowach kredytu w CHF klauzul niedozwolonych. Takie postanowienia znalazły się w dokumentach, które w czasach największej popularności kredytów frankowych były przedstawiane do podpisu klientom różnych banków.

To właśnie na zarzutach co do nieprawidłowości podczas procesu zawierania umów kredytu w CHF opierają się roszczenia kredytobiorców. Frankowicze nie godzą się na nieuczciwe działania banków i z pomocą kancelarii dla frankowiczów w Dąbrowie Górniczej zdecydowanie walczą o swoje prawa.

Jeśli chcesz dołączyć do ich grona i wdać się w spór z bankiem, skontaktuj się z nami i powierz analizę swojej umowy.

Sprawa frankowa w kancelarii frankowej z Dąbrowy Górniczej rozpoczyna się od przekazania dokumentów dotyczących kredytu w CHF. Treść umowy jest szczegółowo weryfikowana pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych. Jeśli okaże się, że zachodzą przesłanki do uznania części postanowień za niedozwolone, zasadne będzie sporządzenie pozwu frankowego i wszczęcie postępowania sądowego.

W jego trakcie musisz przygotować się na nieustępliwość banku. Mimo że instytucje finansowe zdają sobie sprawę ze swoich przewinień i coraz trudniejszej sytuacji, starają się za wszelką cenę obalić zasadne argumenty frankowiczów.

Dzięki wsparciu kancelarii dla frankowiczów z Dąbrowy Górniczej nie musisz martwić się o to, że wpadniesz w pułapkę banku. Będziemy reprezentować Cię przed sądem i zadbamy o ochronę Twoich interesów. Naszą wysoką skuteczność potwierdzają klienci, którzy uzyskali już w przeszłości korzystny wyrok.

Po zakończeniu postępowania sądowego – w razie wydania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu i zasądzającego określone kwoty na rzecz kredytobiorcy – kancelaria dla frankowiczów z Dąbrowy Górniczej pomoże również w zakresie rozliczeń z bankiem.

Sprawy frankowe nie należą do łatwych. Z profesjonalnym wsparciem masz jednak gwarancję, że nie będziesz pozostawiony sam sobie. Jeśli cały czas zwlekasz z podjęciem działań formalnych przeciwko bankowi, zleć nam analizę swojej sprawy i zdecydowanie sprzeciw się nieuczciwym działaniom instytucji finansowych.

Współpraca z kancelarią frankową w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej działa w oparciu o jasne zasady współpracy. Od początku prowadzenia Twojej sprawy dbamy o to, abyś rozumiał jej istotę i na bieżąco informujemy o wszystkich podejmowanych krokach.

Zakres współpracy za każdym razem dopasowujemy do potrzeb konkretnego postępowania. W zakresie spraw frankowych kancelaria dla frankowiczów z Dąbrowy Górniczej pomoże m.in., jeśli chodzi o:

  • analizę treści umowy kredytu w CHF;
  • rekomendację w zakresie sugerowanych działań prawnych;
  • sporządzenie wezwania do zapłaty do banku;
  • przygotowanie pozwu frankowego;
  • reprezentację przed sądem;
  • analizę propozycji ugodowych przedstawionych przez bank;
  • reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego.

Każdą współpracę rozpoczynamy od analizy treści umowy kredytu frankowego pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych. Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i reprezentować Cię w procesie. Dzięki temu Twoje zaangażowanie w spór będzie minimalne.

Zgłoś się do nas również, jeśli chcesz przeanalizować propozycję ugodową przedstawioną przez bank albo prowadzisz już postępowanie przeciwko instytucji, ale potrzebujesz profesjonalnej pomocy. Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej przeanalizuje dokumenty i wskaże rekomendację co do dalszych działań. Możemy też przejąć reprezentację w procesie i poprowadzić Twoją sprawę frankową, dążąc do unieważnienia umowy kredytu.

Tym, co nas wyróżnia, jest otwarte podejście do procesów frankowych. Wiemy, że najskuteczniejsze są działania podejmowane z uwzględnieniem aktualnych trendów. Na bieżąco analizujemy orzecznictwo sądów różnych instancji oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby mieć pewność, że wykorzystujemy w procesach sądowych wszystkie nadarzające się możliwości.

Nie wiesz, czy pozwanie banku jest w Twojej sytuacji opłacalne? Skontaktuj się z kancelarią dla frankowiczów w Dąbrowie Górniczej i dowiedz się, jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej w Twoim przypadku.

Frankowicze pozostawieni samym sobie – jak działa pomoc frankowiczom kancelarii w Dąbrowie Górniczej?

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej udziela pomocy prawnej frankowiczom, którzy na skutek nieuczciwych działań banków znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Problem jest tym poważniejszy, że w czasach największej popularności produktów w CHF na podpisanie umowy zdecydowało się kilkaset tysięcy Polaków.

Na początku XXI wieku kredyty frankowe wydawały się bardzo atrakcyjne. Finansowanie udzielane w złotówkach nie cieszyło się dobrą opinią m.in. ze względu na wysokie stopy procentowe, które obowiązywały w jego zakresie. Aby zaciągnąć takie zobowiązanie, trzeba było mieć znacznie wyższą zdolność kredytową niż ubiegając się o kredyt frankowy.

Początkowo korzyści przysłoniły niedoskonałości przedstawianych do podpisu umów. Konsumenci niemający wiedzy prawnej i finansowej nie zwrócili uwagi na nieuczciwe zapisy, które znalazły się w przedstawianych im do podpisu wzorach. Ich czujność w wielu przypadkach uśpiło zachowanie pracowników banków, którzy zachęcali potencjalnych kredytobiorców do zaciągnięcia kredytu frankowego. Wielokrotnie w takich sytuacjach zwracano uwagę na stabilność franka szwajcarskiego i przekonywano, że jego kurs nie zmieni się w przyszłości.

Pomoc frankowiczom w Dąbrowie Górniczej jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich kredytobiorców, którzy cały czas spłacają wysokie raty kredytu we franku szwajcarskim.

Jeśli wciąż wahasz się z podjęciem decyzji o podjęciu walki przeciwko bankowi – nie czekaj. Obecnie to kredytobiorcy są zdecydowaną górą w procesach frankowych. Nie istnieją oficjalne statystyki dotyczące wygranych spraw. Eksperci przypuszczają jednak, że kredytobiorcy wygrali w 2022 roku prawie 99 procent postępowań. Banki tracą argumenty i wydaje się, że w sprawach frankowych pozostaje coraz mniej wątpliwości. To najlepszy czas, aby pozwać bank.

Masz pytania co do zakresu pomocy dla frankowiczów w Dąbrowie Górniczej? Skontaktuj się z nami i powierz prowadzenie Twojej sprawy.

Pozwy sądowe – jak kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej pomaga w wygrywaniu sporów

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej podejmuje działania w sprawach frankowych, których celem jest uwolnienie kredytobiorców od ciążącego zobowiązania. Takie rozstrzygnięcie udało się już uzyskać dla wielu naszych klientów.

Podstawą, aby zdecydowanie przeciwstawić się nieuczciwym działaniom instytucji finansowych, jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego w sprawie unieważnienia Twojego kredytu. Tylko w ten sposób możesz uzyskać wysoki zwrot i umożliwić sobie zwolnienie ze spłaty rat.

Pomoc dla frankowiczów w Dąbrowie Górniczej obejmuje przygotowanie pozwu i reprezentację przed sądem w sprawie kredytu waloryzowanego kursem CHF. Znamy postępowania frankowe od podszewki i wiemy, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty. Powierzając nam swoją sprawę, nie musisz martwić się o formalności i profesjonalne wsparcie. W ramach pomocy frankowiczom w Dąbrowie Górniczej wszystkim zajmiemy się za Ciebie, tak aby Twoje zaangażowanie w sprawę było minimalne.

Wygrane sprawy sądowe z bankiem dzięki pomocy kancelarii frankowej w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej nie rzuca słów na wiatr. Nasze sukcesy potwierdzają sprawy naszych klientów, które udało się już wygrać.

Podstawą działań podejmowanych w sporach frankowych przez kancelarię frankową w Dąbrowie Górniczej jest podważenie poprawności sformułowania umowy i wskazanie na abuzywność klauzul dotyczących głównych świadczeń stron. Takie postanowienia obejmowały najczęściej zasady przeliczania kursu franka szwajcarskiego. Był on wykorzystywany m.in. do ustalania wysokości comiesięcznych rat.

Stosowane przez banki klauzule stanowiły wyraz nierówności stron stosunku prawnego. Wiele postanowień nie zostało indywidualnie uzgodnionych z konsumentami. Z tego powodu kredytobiorcy nie znali rzeczywistego zakresu zobowiązania, jakie na siebie przyjmowali.

Mimo naruszeń zarówno w zakresie treści umowy, jak i w toku udzielania kredytu (np. brak wypełnienia obowiązku informacyjnego) banki cały czas twardo stoją na swoim. Dla osób, które nie mają doświadczenia w tego typu sprawach, taki stan rzeczy może zniechęcać przed podjęciem decyzji o pozwaniu instytucji.

Kancelaria frankowa z Dąbrowy Górniczej wielokrotnie spotykała się już z taką sytuacją. Banki regularnie przedstawiają osobom, które cały czas spłacają kredyt frankowy, propozycje ugodowe do podpisu. Według instytucji takie rozwiązanie ma być dla nich bardzo korzystne. W praktyce jednak chodzi przede wszystkim o to, aby zakończyć sprawę nieuczciwych warunków w umowie kredytu szybko i z minimalnymi konsekwencjami dla banku. Nie daj się wykorzystać.

Wybierając pomoc dla frankowiczów z Dąbrowy Górniczej, nie musisz obawiać się o to, że padniesz ofiarą manipulacji ze strony banku. Będziemy reprezentować Cię w toku całego sporu i zadbamy o to, aby wszystkie podejmowane działania były skuteczne. Możemy zająć się analizą propozycji ugodowej banku, jednak masz pewność, że porównamy ją pod względem korzyści z tym, co możesz zyskać, dzięki unieważnieniu bądź odfrankowieniu umowy.

Ostateczną decyzję podejmiesz Ty, jednak kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej doradzi, jakie działania najlepiej podjąć w Twojej sprawie. Dołącz do grona klientów, którym udało się już uwolnić od zobowiązania i przekaż nam swoją umowę do analizy.

Odfrankowienie kredytu z pomocą kancelarii frankowej w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej w kierowanych do sądu pozwach frankowych żąda unieważnienia bądź ewentualnie odfrankowienia umowy kredytu we franku szwajcarskim. Oba rozstrzygnięcia niosą szereg korzyści dla kredytobiorców i są korzystniejsze niż propozycje ugodowe składane przez banki.

Unieważnienie umowy sprawia, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Strony są zobowiązane do zwrotu na swoją rzecz wszystkiego, co sobie wzajemnie świadczyły. Dodatkowo kredytobiorca nie musi dalej spłacać rat kredytu i uwalnia się od zobowiązania.

W sytuacji, gdyby sąd uznał, że mimo występowania w jej treści klauzul abuzywnych umowa może być dalej wykonywana, zostanie orzeczone odfrankowienie umowy kredytu. W tym przypadku umowa zostanie przeliczona tak, jakby od początku była kredytem udzielonym w złotówkach. Przeliczenie zostanie wykonane nie tylko na przyszłość, ale również w stosunku do rat już opłaconych.

Oba orzeczenia są korzystne dla konsumentów. Pomoc dla frankowiczów z Dąbrowy Górniczej za każdym razem dąży do unieważnienia umowy i to właśnie takie rozstrzygnięcie w praktyce jest wydawane najczęściej. Odfrankowienie kredytu zdarza się rzadko, jednak również wiąże się dla kredytobiorcy z szeregiem korzyści.

Pomoc frankowiczom w Dąbrowie Górniczej na wielu płaszczyznach

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej udziela frankowiczom pomocy na wielu płaszczyznach. Zwróć się do nas zarówno, jeśli chcesz walczyć o unieważnienie swojej umowy kredytu frankowego, jak i w sytuacji, gdy Twój spór już się toczy bądź wciąż masz wątpliwości, co zrobić w przypadku swojej umowy.

Dziś to frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw. Sądy nie mają wątpliwości co do tego, że występowanie klauzul abuzywnych w zakresie głównych świadczeń stron umowy powinno prowadzić do jej unieważnienia.

Wszystko dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Państwa Dziubak. To właśnie on stał się podstawą do zasypania polskich sądów pozwami frankowymi.

Orzeczenie było przełomowe, ponieważ TSUE przyznał sądowi krajowemu prawo, aby po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, zgodnie z prawem krajowym przyjął, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

TSUE odniósł się również do kwestii uzupełniania przez sąd luk powstałych po usunięciu z treści umowy niedozwolonych klauzul. Podkreślił, że dyrektywa 93/13 stanowi przeszkodę do tego, aby zastąpić je przepisami krajowymi o charakterze ogólnym, które nie mają charakteru dyspozytywnego.

Na tej podstawie frankowicze zaczęli masowo uzyskiwać wyroki unieważniające ich umowę kredytu. W ten sposób mogą uwolnić się od swojego zobowiązania i nie martwić o jego dalszą spłatę.

Kancelaria frankowa z Dąbrowy Górniczej wygrała już wiele tego typu spraw. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto podjąć działania w sprawie przeciwko bankowi – nie czekaj. Zleć nam analizę swojej sprawy i stań jak równy z równym do walki z bankiem.

Zalety współpracy z kancelarią frankową z Dąbrowy Górniczej

Kancelaria frankowa w Dąbrowie Górniczej zaprasza do współpracy wszystkich kredytobiorców, którzy cały czas spłacają swój kredyt frankowy. Jeśli obawiasz się zdecydowanych kroków w swojej sprawie, zacznij od analizy umowy i sprawdź swoje szanse w sporze.

Kancelaria dla frankowiczów z Dąbrowy Górniczej zajmuje się powierzanymi jej sprawami kompleksowo. Nie musisz mieć wiedzy ani doświadczenia w zakresie kredytów frankowych. Od momentu przekazania umowy do analizy Twoje zaangażowanie w postępowanie będzie minimalne. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie, dążąc do uzyskania wyroku unieważniającego Twoją umowę kredytu w CHF.

Tym, co wyróżnia kancelarię frankową w Dąbrowie Górniczej, jest doświadczenie. Nasi prawnicy od lat skupiają się na prowadzeniu spraw frankowych. Na bieżąco śledzą orzecznictwo polskich sądów i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby dostosowywać podejmowane działania do panujących trendów.

Kancelaria dla frankowiczów w Dąbrowie Górniczej prowadzi sprawy przeciwko różnym bankom, regularnie uzyskując wyroki w zakresie unieważnienia umowy kredytu. Korzystając z naszej pomocy, możesz uchronić się przed manipulacjami ze strony banku i wziąć sprawy w swoje ręce.

Jasne zasady współpracy i niezwykła skuteczność sprawiają, że o pozwaniu banku powinien pomyśleć każdy frankowicz. Dziś to właśnie kredytobiorcy wygrywają zdecydowaną większość spraw. Najczęściej wydawany przez sądy wyrok to ten ustalający nieważność zobowiązania. Polskie sądy i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opowiada się za przyznaniem wysokiego poziomu ochrony konsumentom. Z pomocą kancelarii frankowej w Dąbrowie Górniczej możesz zawalczyć o swoje prawa i starać się o unieważnienie umowy kredytu frankowego.

Chcesz dołączyć do grona naszych klientów, którym udało się już uwolnić od zobowiązania? Skontaktuj się z nami i powierz analizę swojej sprawy.

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952