Sprawy frankowe

Jedna z najbardziej poszkodowanych grup kredytobiorców to frankowicze, którzy w związku ze stosowanymi przez banki nieuczciwymi praktykami doprowadzeni zostali  na skraj bankructwa. Wygrane sprawy frankowiczów zachęcają kolejnych poszkodowanych do ubiegania się o swoje prawa w sądzie. Jeśli planują Państwo wniesienie pozwu związanego z nadużyciami, jakich dopuściła się instytucja finansowa, przygotowując umowę w sprawie zaciągnięcia kredytu frankowego, konieczne jest uzbrojenie się w cierpliwość i pełne poznanie swoich praw jako osoby poszkodowanej. Wyspecjalizowana w zagadnieniach finansowych kancelaria powinna dostarczyć Państwu kompendium wiedzy, dotyczącej umów, zwierających tzw. klauzule abuzywne, których zawartość jest głównym powodem unieważnień i przemianowań walutowych kredytów zawieranych we frankach szwajcarskich.

Niektórzy frankowicze już dawno zdecydowali się o dochodzenie swoich praw jako oszukanych konsumentów, którzy padli ofiarą manipulacji. Nie tylko kredytobiorca może pozwać instytucję finansową – zdarzają się również przypadki, w których to bank składa powództwo przeciwko Klientowi. Kancelaria Grabek & Karolczyk Adwokaci i Radcy Prawni zajmuje się różnego rodzaju sprawami powiązanymi z tzw. kredytami frankowymi, wspierając się zdobywaną przez lata wiedzą i doświadczeniem.

sprawy frankowe

Współpraca z kancelarią adwokacką w sprawie kredytu frankowego

Czym może skutkować wsparcie profesjonalistów z zakresie spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich?

  • Skuteczny proces z powództwa Klienta przeciwko bankowi z orzeczeniem na korzyść kredytobiorcy;
  • Obrona kredytobiorcy w przypadku wytoczenia powództwa przez bank;
  • Wygrane dążenia o wyłączenie z procesu niekorzystnych sędziów.

To część następstw współpracy z profesjonalistami, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro Klienta Prawo finansowe znają jak własną kieszeń, dzięki czemu łatwo dostrzegają manipulacje, czynione przez instytucje finansowe celem uniknięcia bądź odroczenia rekompensaty za wyrządzone szkody. Nie ma lepszego momentu na uzyskanie sprawiedliwości – warto więc zebrać w sobie dostatecznie dużo siły, by stoczyć z bankiem walkę o lata ponoszonych niesprawiedliwie kosztów. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że korzystne wyroki sądowe w sprawie frankowiczów coraz częściej będą stanowić codzienność w polskim orzecznictwie. Sprawy frankowe już teraz skutkują najczęściej „odfrankowieniem” bądź całkowitym unieważnieniem umowy. Aby upewnić się, że są Państwo przygotowani do starcia z bankiem, warto jednak zaczerpnąć pomocy kompetentnej osoby, która pomoże nie zagubić się w labiryncie finansowych zawiłości i klauzuli, których znaczenie niełatwo rozszyfrować.

Wszystkie kredyty hipoteczne, które zaciągali frankowicze zawierały w sobie mechanizm waloryzacji. Nieuczciwe postanowienia zawarte w umowach kredytowych oraz wahania kursu sprawiły, że zadłużenie osób, które zdecydowały się na kredyt we frankach, mimo regularnie spłacanych rat, nieustannie rosło. Błędnym przekonaniem jest, że podjęły one decyzję, która nieuchronnie obarczona była ryzykiem utraty kapitału. Instytucje finansowe, konstruując umowy, dopuściły się bowiem rażących nadużyć, które sprawiły, że osoby ubiegające się o kredyt nie zdawały sobie sprawy, iż sprzedawany im jest produkt obarczony właściwie nieograniczonym ryzykiem. Przy czym ryzyko to zostało przerzucone w całości na przyszłych frankowiczów. Banki zabezpieczyły się na różne sposoby, nie zważając na interesy osób zaciągających kredyty wyrażone w walucie obcej.

wykres franka
prawnik

Niedozwolone klauzule, które zawierały umowy, to jeden z powodów, z których w wielu przypadkach sporządzone przed laty umowy kredytowe są w zasadzie nieważne. Banki wprowadzały do nich zapisy, naruszające interesy konsumentów, w związku z czym, w wielu przypadkach frankowicze mogą liczyć na korzystne rozwiązanie ich sprawy. Każda osoba, której zaufanie zostało nadużyte przez instytucje finansowe, powinna ubiegać się o zwrot należnej jej sumy w związku z nieważnością zawartej umowy. Wyroki sądowe w sprawie frankowiczów coraz częściej są korzystne dla kredytobiorców, którzy stali się ofiarami niekorzystnych warunków umów. Pozwanie banku to rozsądna decyzja, którą coraz częściej podejmują osoby, poszkodowane w związku z zaciągnięciem kredytu, który w obliczu rosnącego kursu franka okazał się prawdziwą ,,studnią bez dna”.

Sprawy frankowe – przełom

Zaledwie klika lat temu wygrane sprawy frankowiczów stanowiły niewielki odsetek wszystkich przeprowadzonych postępowań w tym zakresie. W ostatnich latach liczba korzystnych dla osób mających kredyt we frankach szwajcarskich wyroków znacznie wzrósł. Przełomem były kolejne, pozytywne dla frankowiczów wyroki Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niezwykle istotne jest również, wydane 3 października 2019 roku, przez TSUE orzeczenie ws. Dziubak. Według niego, w przypadku każdej umowy, która zawierała niedozwolone postanowienia, kredytobiorca ma prawo zdecydować o ich wyeliminowaniu. Dla frankowiczów to krok milowy w procesie dochodzenia swoich praw. Nie znaczy to jednak, że mogą oni liczyć na gwarantowane korzystne zmiany.

sprawy frankowe
symbole prawa

Znajdujące się w umowach klauzule abuzywne odnosiły się w głównej mierze do sposobu przeliczania rat kredytu. W postanowieniach dotyczących kredytu we frankach szwajcarskich znajdowały się między innymi zapisy, zgodnie z którymi bank mógł przeliczać kwoty w oparciu o kursy walut zgodne z tabelą kursów ustanawianych przez tę samą instytucję. Frankowiczenie byli informowani o szczegółach działania tego mechanizmu. Dopiero z czasem przekonywali się jak ten element umowy kredytowej jest dla nich niekorzystny.

Osoby poszkodowane przez instytucje finansowe obawiały się, że składając pozew, ryzykują utratę jeszcze większej ilości pieniędzy, na którą nie mogły sobie pozwolić, próbując spłacić istniejące już zadłużenie. Sądy coraz częściej orzekają jednak na korzyść frankowiczów, osądzając nieważność umowy lub ,,odfrankowienie”. Drugi wariant polega na przekształceniu jej w taki sposób, jakby od momentu jej zawarcia stanowiła kredyt wyrażony w rodzimej walucie. Mimo że sądy coraz częściej będą orzekać na korzyść frankowiczów, zawiłe finansowe kwestie wymuszają znajomość ekonomicznych mechanizmów i prawa. Zatrudnienie kompetentnego prawnika to jeden z najprostszych sposobów na powiększenie swojej szansy na wygranie sprawy przeciw instytucji finansowej i uzyskanie jak największej rekompensaty z tego tytułu. Banki również inwestują w wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą dążyli do uzyskania wyroku, zobowiązującego bank do jak najmniejszych zwrotów z tytułu nadużyć, jakich dopuścił się w związku z umieszczeniem w umowie klauzul abuzywnych.

Wygrane sprawy frankowe - wyrok TSUE

W związku z korzystnym dla kredytobiorców wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, wygrane sprawy będą się mnożyć, Nie oznacza to, że unieważnienie umowy, lub ,,odfrankowienie kredytu” będzie proste do uzyskania. Zatrudnienie wyspecjalizowanej w sprawach frankowych kancelarii to pierwszy krok ku wygranej pozwu. Zespół kompetentnych prawników dysponuje dostateczną wiedzą, by wesprzeć frankowicza w walce o najkorzystniejsze rozwiązanie. Tym rozwiązaniem, które najbardziej satysfakcjonuje kredytobiorców, jest unieważnienie umowy, które umorzyłoby dług, rosnący przez lata z powodu niekorzystnych postanowień umownych. „Odfrankowienie” kredytu to korzystne rozwiązanie ze względu na zmianę waluty nie tylko od dnia wyroku, ale od początku ustanowienia umowy, co w ogromnym stopniu redukuje zobowiązania finansowe klienta banku, który zdecydował się na kredyt we frankach szwajcarskich.

waga_ksiazki
wyrok sadu

Co to oznacza dla frankowiczów? Instytucje finansowe będą zmuszone do zwracania kwot, o które wzbogaciły się dzięki obecności w umowach nieetycznych klauzul. To wyjątkowy moment dla osób, które przez lata borykały się z ogromnymi trudnościami budżetowymi i domagały się sprawiedliwości, nagłaśniając nieuczciwość tego rodzaju umów w mediach. Wygrane sprawy o kredyty frankowe są możliwe zwłaszcza po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, orzekającego na korzyść kredytobiorców. Szansę na wygraną potęguje również stanowisko Sądu Najwyższego, podług którego rozliczenie kredytu nie odbywa się już zgodnie ze średnim kursem NBP lub rynkowym. To najlepszy moment, by podjąć tę ważną decyzję, która może wpłynąć na całe dotychczasowe życie. Żyjąc przez lata w cieniu frankowego kredytu, który w wielu przypadkach spustoszył oszczędności życia, można w końcu dołączyć do osób, dla których wyrok sądu w sprawie kredytu we frankach okazał się korzystny.

Jeśli są Państwo osobami, które decyzja o wzięciu kredytu we frankach kosztowała nie tylko pieniądze, przekraczające kilkunastokrotnie budżetowe możliwości, ale również zdrowie i mnóstwo czasu, poświęconego na próby wyjścia z finansowego dołka, warto skorzystać z okazji, by uzyskać należne Państwu zadośćuczynienie.

Jednak wyrok TSUE nie oznacza, że banki bez oporów będą wydawać swoje pieniądze, by zwrócić koszty poniesionych szkód osobom, oszukanym przed laty. Aby skutecznie zablokować płynące z ich strony próby ograniczenia poniesionych kosztów, niezbędna może okazać się pomoc specjalisty, zaznajomionego z zawiłościami prawa i manipulacji, jakich mogą dopuszczać się tego rodzaju placówki. To jego uczestnictwo w procesie sądowym może przeważyć o tym, że wyrok sądu w sprawie kredytu we frankach będzie korzystny dla kredytobiorcy.

Nasza kancelaria ma na swoim koncie prowadzenie licznych spraw związanych z kredytami frankowymi – także tych, które nie stanowiły pożyczki pod hipotekę, ale inny rodzaj umowy, w którego przypadku dochodzenie praw konsumenta może być znacznie bardziej skomplikowane.

sprawy frankowe