Kancelaria frankowa w Sosnowcu

Kancelaria frankowa w Sosnowcu zapewnia kompleksową pomoc prawną dla osób, które spłacają kredyty w CHF.

Naszym celem jest doprowadzenie do unieważnienia albo odfrankowienia kredytu. Wszystko po to, aby zawalczyć o prawa frankowiczów, którzy ze względu na stosowanie przez banki klauzul abuzywnych w umowach przedstawianych klientom do podpisu, bezzasadnie spłacają bardzo wysokie raty.

Kancelaria frankowa Sosnowiec ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Wygraliśmy wiele postępowań, uwalniając naszych klientów od uciążliwego zobowiązania. Kancelaria frankowa Sosnowiec to zespół specjalistów, którzy nie boją się skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych. Regularnie poszerzamy swoją wiedzę, a dzięki prowadzeniu spraw przeciwko różnym bankom wiemy, jakie działania w postępowaniu sądowym są najbardziej skuteczne.

Analizę umowy kredytu w CHF warto przeprowadzić w każdym przypadku. Kancelaria frankowa Sosnowiec oceni jej treść i wskaże dostępne możliwości działania w sprawie.

Pomoc dla frankowiczów w Sosnowcu – na czym polegają sprawy frankowe?

Kancelaria frankowa w Sosnowcu zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Tego typu umowy były szczególnie popularne na początku XXI wieku. W tamtym okresie zawarło je kilkaset tysięcy Polaków.

Początkowo wydawało się, że umowy są niezwykle korzystne. Frank szwajcarski był uznawany za walutę bardzo stabilną. Wysokie stopy procentowe w Polsce sprawiały, że dla wielu Polaków, którzy marzyli o własnych czterech kątach, kredyt frankowy był jedyną szansą na zakup nieruchomości. Wszystko dlatego, że do jego zaciągnięcia potrzebna była niższa zdolność kredytowa, niż w przypadku zobowiązania w złotówkach. Dopiero z czasem okazało się, że w obliczu wzrostu kursu franka szwajcarskiego kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu na kursy ustalane przez banki. W umowach kredytowych dostrzeżono klauzule abuzywne, które uzasadniają stwierdzenie nieważności zobowiązania.

Kancelaria frankowa Sosnowiec analizuje umowy kredytowe zawarte z różnymi bankami. Po zapoznaniu się z ich treścią wskazuje, które postanowienia zostały sformułowane w sposób niezgodny z prawem. Na tej podstawie ocenia, czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności umowy w CHF. Kancelaria frankowicze Sosnowiec ma na swoim koncie wiele przeprowadzonych postępowań w zakresie kredytów frankowych. Dzięki temu może podejmować skuteczne działania, które przynoszą dla kredytobiorców wymierne korzyści.

Z doświadczenia kancelarii frankowej Sosnowiec wynika, że niedozwolone postanowienia w umowach kredytu w CHF dotyczą przede wszystkim sposobu ustalania kursu wymiany walut na potrzeby przeliczeń w zakresie ustalania m.in. kwoty zobowiązania. Banki ustaliły, że wiążący kurs wymiany będzie ustalany na podstawie wewnętrznych tabel. Na zasady jego wyliczania kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu.

Kancelaria frankowa w Sosnowcu podnosi, że taka konstrukcja w umowie z konsumentem jest niedopuszczalna. Zwraca również uwagę na inne nieprawidłowości w treści umowy, a także podnosi zarzuty co do okoliczności jej zawarcia.

Frankowicze nie mieli w praktyce żadnych praw negocjacji z bankiem. Umowa była im przedstawiana na z góry ustalonym wzorze. Z tego powodu mieli możliwość jej podpisania albo zrezygnowania z zaciągnięcia kredytu. Bank nie zezwalał na wprowadzanie zmian do treści umowy, a także nie wypełniał prawidłowo obowiązku informacyjnego – w tym w zakresie ryzyka kursowego – którego spełnienie jest wymagane w stosunkach z konsumentem.

W tych okolicznościach kancelaria frankowicze Sosnowiec wykazuje istnienie klauzul abuzywnych i dąży do unieważnienia zobowiązania.

Kancelaria dla frankowiczów Sosnowiec – zakres usług

Kancelaria frankowa w Sosnowcu oferuje swoim klientom szereg usług, które pozwalają kompleksowo zadbać o swoje interesy w sprawie dotyczącej kredytu frankowego prowadzonej przeciwko bankowi. Obecnie nie ma wątpliwości, że każdy kredytobiorca spłacający takie zobowiązanie powinien podjąć działania w sprawie swojej umowy. Dopiero po analizie jej treści ustalane są dalsze kroki.

Kancelaria frankowa Sosnowiec wie, że w sprawach frankowych kluczowa jest pomoc profesjonalistów od początku do końca. Z tego powodu w zakres jej usług wchodzi m.in.:

  • analiza treści umowy kredytu w CHF pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych;
  • konsultacje w zakresie spraw frankowych;
  • ocena możliwości działania w sprawie;
  • przygotowywanie wezwań do zapłaty do banku;
  • przygotowanie pozwu frankowego;
  • reprezentacja przed sądem;
  • reprezentacja w toku negocjacji z bankiem;
  • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria frankowa w Sosnowcu nie ogranicza się jednak tylko do standardowych działań w sprawie. Wszystkie działania dostosowujemy do potrzeb w zależności od konkretnego stanu faktycznego i prawnego. Dzięki temu jesteśmy skuteczni i regularnie pomagamy klientom uwolnić się od problemów związanych z kredytem w CHF.

Kancelaria dla frankowiczów Sosnowiec pomoże każdemu, kto do tej pory nie zdecydował się na pozwanie banku. Dzięki sprawnej analizie umowy uzyskasz informację o możliwych działaniach. Nic nie ryzykujesz, ponieważ ostateczna decyzja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego podejmiesz samodzielnie. Możemy pomóc również w przypadku już toczących się postępowań.

Kancelaria frankowa Sosnowiec zajmie się za Ciebie wszystkimi formalnościami od początku do końca. Nie musisz martwić się o kwestie takie jak np. przygotowanie pism procesowych. Jednocześnie uzyskasz odpowiedź na wszystkie nurtujące Cię pytania i zrozumiesz istotę sprawy. Skontaktuj się z nami również, jeśli otrzymałeś propozycję ugodową od banku. Kancelaria frankowicze Sosnowiec dokona jej analizy i przedstawi rekomendację działania.

Co możesz zyskać, korzystając z pomocy kancelarii frankowej w Sosnowcu?

Kancelaria frankowa w Sosnowcu pomaga swoim klientom w uwolnieniu się od uciążliwego zobowiązania. Na skutek działań banków frankowicze zostali pozostawieni sami sobie. Nieuczciwe działania instytucji finansowych przez lata pozostały bez uwagi organów państwowych. Gdy kurs franka szwajcarskiego wzrósł, a sytuacja kredytobiorców stała się naprawdę trudna, okazało się, że nikt nie wie, co z nią zrobić.

Pomoc frankowiczom Sosnowiec obejmuje podniesienie zarzutów przeciwko umowie i dążenie do jej unieważnienia. We wzorach umownych przedstawianych do podpisu klientom banków znalazły się klauzule abuzywne, które nie wiążą frankowiczów. Na skutek niedopełnienia obowiązków informacyjnych i niezgodnego z prawem skonstruowania umowy kredytobiorcy nie znali ryzyka, które wiązało się z zawarciem umowy. W tych okolicznościach nie ma podstaw do obciążania ich negatywnymi konsekwencjami nieuczciwych działań banków, które występowały w stosunkach prawnych jako silniejsze strony umowy.

Pomoc frankowiczom Sosnowiec obejmuje wsparcie od analizy umowy, przez wezwanie do zapłaty i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, aż po reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego. Doświadczenie w tego typu sprawach sprawia, że kancelaria frankowa w Sosnowcu wie, jakie kroki przynoszą najlepsze rezultaty i może się pochwalić wysoką skutecznością.

Nieuczciwe działania banków w zakresie kredytów frankowych nie powinny być akceptowane. Z tego powodu każdy kredytobiorca, który spłaca kredyt w CHF, może przeprowadzić analizę swojej umowy i podjąć decyzję o dalszych krokach. Pomoc frankowiczom Sosnowiec jest kompleksowa. Dzięki temu nie musisz mieć wiedzy ani doświadczenia prawniczego, aby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a my przybliżymy kwestie związane ze współpracą i wytłumaczymy, jakie masz możliwości działania w sprawie.

Pozwy sądowe – dlaczego warto pozwać bank z pomocą kancelarii frankowej w Sosnowcu?

Pomoc frankowiczom Sosnowiec od lat regularnie wygrywa kolejne sprawy dotyczące kredytów we franku szwajcarskim. Skuteczność podejmowanych działań sprawia, że nasi klienci mogą cieszyć się korzystnymi rozstrzygnięciami. Profesjonalna pomoc w walce z bankiem to podstawa do unieważnienia umowy. 

Obecnie statystyki wygranych przez frankowiczów spraw są bardzo pozytywne. Już w 2021 roku zdecydowana większość postępowań zakończyła się sukcesem kredytobiorców. Nie ma oficjalnych rejestrów takich spraw, ale eksperci szacują, że wygrane frankowiczów w tym okresie to nawet 97% wszystkich pozwów. 2022 rok był jeszcze lepszy pod tym względem. Liczba wygranych spraw przeciwko bankom sięgnęła nawet 99%.

Pomoc frankowiczom Sosnowiec uwzględnia najnowsze orzecznictwo i trendy w sprawach frankowych. Po stronie kredytobiorców stają obecnie nie tylko polskie sądy i instytucje, ale również organy i trybunały unijne. Z tych względów to najlepszy czas, aby pozwać bank i zawalczyć o swoje prawa.

Wygranych spraw frankowych jest coraz więcej – dołącz do zadowolonych klientów kancelarii frankowej w Sosnowcu

Kancelaria frankowa w Sosnowcu regularnie wygrywa kolejne sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Zadowoleni klienci zyskują uwolnienie się od zobowiązania i nie muszą dłużej martwić się o spłatę wysokich rat. Jeśli cały czas wykonujesz umowę kredytu w CHF, możesz dołączyć do ich grona. Warto, ponieważ frankowicze wygrywają obecnie zdecydowaną większość spraw.

Początki postępowań dotyczących kredytów frankowych wiązały się z niepewnością. Kancelaria frankowa Sosnowiec już wtedy aktywnie działała w sprawach przeciwko bankom. Nowatorskie podejście i skuteczność w obronie swoich tez sprawiły, że szybko zaczęliśmy odnosić pierwsze sukcesy.

Pomoc frankowiczom w Sosnowcu jest obecnie prowadzona w oparciu o ugruntowane orzecznictwo. Początkowo w sprawach frankowych wypowiadały się przede wszystkim polskie sądy niższych instancji. Ewentualne wątpliwości były później rozstrzygane m.in. przez Sąd Najwyższy. Liczne orzeczenia opowiadające się po stronie frankowiczów sprawiły, że obecnie nie ma już większych wątpliwości w zakresie uznawania za abuzywne klauzul, które były wykorzystywane w takich umowach.

Kancelaria frankowa Sosnowiec dostrzega coraz mniej argumentów po stronie banków. Wydaje się, że kolejne orzeczenia polskich sądów oraz przychylne poglądy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawiają, że frankowicze mają szereg możliwości działania w sprawie. Pomoc frankowiczom Sosnowiec daje szansę na uwolnienie się od kredytu. Pierwsze orzeczenia i opinie TSUE wskazują dodatkowo, że również po unieważnieniu umowy banki prawdopodobnie zostaną pozbawione szansy na dochodzenie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

W tych okolicznościach skorzystanie z pomocy, jaką oferuje kancelaria frankowa Sosnowiec, to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy do tej pory obawiali się podjęcia działań formalnych w swojej sprawie.

Odfrankowienie kredytu z pomocą kancelarii frankowej w Sosnowcu

Kancelaria frankowa w Sosnowcu w pozwach kierowanych do sądów żąda najczęściej unieważnienia umowy, ewentualnie odfrankowienia kredytu. Oba orzeczenia są korzystne dla frankowiczów i przynoszą większe korzyści niż np. podpisanie ugody z bankiem. Z tego powodu kancelaria frankowicze Sosnowiec zawsze przedstawia korzyści, które klient może uzyskać dzięki każdemu z orzeczeń.

W przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego dochodzi do jej obalenia. Strony nie są związane jej postanowieniami, jednak są zobowiązane do zwrotu wszystkiego, co na swoją rzecz świadczyły. Dzięki temu kredytobiorca nie musi dalej spłacać rat, a jeśli powstały nadpłaty w stosunku do udostępnionego kapitału, jest uprawniony do dochodzenia ich zwrotu. Kancelaria frankowicze Sosnowiec ze swoich statystyk może wskazać, że odfrankowienie umowy kredytu w CHF jest orzekane zdecydowanie rzadziej. W tym przypadku zobowiązanie funkcjonuje dalej, jednak spłata rat jest przeprowadzana tak, jakby kredyt od początku był złotówkowy. Dzięki temu kredytobiorcy mogą uzyskać wysoki zwrot nadpłaconych rat.

Kompleksowa pomoc frankowiczom w Sosnowcu

Kancelaria frankowa w Sosnowcu wie, że pomoc dla frankowiczów musi być świadczona kompleksowo. Z tego powodu prowadzimy sprawy naszych klientów od początku do końca. Pierwszym krokiem jest analiza umowy. W dalszej kolejności należy wezwać bank do zapłaty, a gdy to nie przyniesie skutków – walczyć o swoje prawa przed sądem.

Pomoc frankowiczom Sosnowiec jest tak skuteczna, ponieważ opiera się na wielu podstawach. Oprócz polskiego orzecznictwa i poglądów doktryny, za racjami frankowiczów przemawiają również poglądu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kancelaria frankowa Sosnowiec od lat śledzi orzecznictwo TSUE. Pierwszy ważny dla frankowiczów wyrok dotyczył sprawy Państwa Dziubak. Rozstrzygnięto w nim, że sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, może przyjąć – zgodnie z prawem krajowym – że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Od tego czasu kancelaria frankowa Sosnowiec regularnie uzyskuje korzystne dla swoich klientów wyroki stwierdzające nieważność ich umowy kredytu w CHF.

Pomoc frankowiczom Sosnowiec uwzględnia również m.in. pomoc w razie otrzymania propozycji ugodowej od banku, a także kwestii rozliczeń między stronami w razie wyeliminowania umowy z obrotu. W sytuacji, gdy dojdzie do unieważnienia zobowiązania, na podstawie pierwszych poglądów TSUE wydaje się, że banki nie będą mogły dochodzić od konsumentów dodatkowych świadczeń, takich jak np. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Kwestia roszczeń frankowiczów pozostaje z kolei cały czas otwarta. Kancelaria frankowa Sosnowiec na bieżąco ocenia możliwości działania w sprawach frankowych i sukcesywnie przedstawia swoim klientom nowe rozwiązania, których celem jest uzyskanie jak najwyższych korzyści dla frankowiczów.

Zalety współpracy z kancelarią frankową w Sosnowcu

Kancelaria frankowa w Sosnowcu od lat walczy o prawa frankowiczów. Dzięki pomocy oferowanej przez naszych doświadczonych profesjonalnych pełnomocników wielu kredytobiorców uwolniło się już od kredytu i uniknęło niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć.

Główne zalety współpracy z kancelarią dla frankowiczów w Sosnowcu to doświadczenie, profesjonalizm i kompleksowość działania.

Od początku działalności skupiamy się na sprawach frankowych. Tego typu postępowania należą do jednych z najbardziej skomplikowanych. Duża liczba orzeczeń w sprawach frankowych, konieczność dokonywania trudnych obliczeń i łączenia wiedzy z różnych dziedzin sprawiają, że tylko specjalizacja pozwala osiągać dobre efekty.

Kancelaria frankowa w Sosnowcu do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, jednocześnie stosując kroki, które od lat przynoszą wymierne efekty. Znamy umowy frankowe, których wzory opracowały różne banki. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko ustalić Twoje szanse w sporze.

Kancelaria dla frankowiczów Sosnowiec wie, że skomplikowane kwestie prawnicze mogą być niejasne. Z tego powodu od początku współpracy wszystkim zajmiemy się za Ciebie. Jednocześnie zadbamy o to, abyś wiedział, dlaczego określone kroki są konieczne.

Twój udział w sprawie będzie ograniczony do minimum. Dzięki doświadczeniu kancelarii frankowej w Sosnowcu, które potwierdzają liczne wygrane postępowania w sądach na terenie całego kraju, masz pewność, że powierzasz swoją sprawę osobom, które są profesjonalistami w swojej branży. Dzięki temu nie musisz na własną rękę analizować treści umowy o kredyt frankowy, weryfikować orzecznictwa czy sporządzać pism procesowych.

Współpraca z kancelarią frankową w Sosnowcu opiera się na jasnych zasadach. Podstawą jest zrozumienie kredytobiorcy i walka o jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie jego sprawy.

Chcesz dołączyć do grona zadowolonych klientów kancelarii dla frankowiczów w Sosnowcu? Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możesz zyskać dzięki współpracy.

Prześlij nam skan umowy i sprawdź, jakie masz szanse na wygraną

Formularz kontaktowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Zależy Ci na szybszym kontakcie? Zadzwoń.+48 664 022 952