UDOSTĘPNIJ

Wakacje kredytowe przy kredycie frankowym

2024-04-03

Wakacje kredytowe to ustawowa możliwość skorzystania z przerwy w spłacie kredytu. Z takiego rozwiązania chętnie korzystają polscy kredytobiorcy. Regulacja została skierowana do osób spłacających zobowiązanie w złotówkach i miała poprawić ich trudną sytuację finansową związaną ze znacznym wzrostem kosztów comiesięcznych rat. Czy jednak takie rozwiązanie jest dopuszczalne również w przypadku kredytu spłacanego we franku szwajcarskim? Sprawdzamy, kto i na jakich warunkach może skorzystać z wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe a kredyty frankowe

Wakacje kredytowe to rozwiązanie dla kredytobiorców, dzięki któremu klienci instytucji mogą skorzystać z przerwy w spłacie swojego zobowiązania nawet na 8 miesięcy. Zostało wprowadzone w okresie, w którym oprocentowanie zobowiązań w złotówkach było bardzo wysokie i stanowiło realne obciążenie dla polskich gospodarstw domowych. Z wakacji kredytowych skorzystały tysiące kredytobiorców spłacających zobowiązania w PLN. Czy jednak ktoś pamiętał o osobach mierzących się z problemem kredytów waloryzowanych kursem CHF?

Niestety, analogicznej możliwości zostali pozbawieni frankowicze. Regulacje o wakacjach kredytowych nie objęły tej grupy klientów instytucji finansowych. Na szczęście frankowicze mają po swojej stronie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który regularnie podkreśla obowiązek zapewnienia im jak najszerszej ochrony. Jednym z takich orzeczeń był wyrok z dnia 15 czerwca 2023 roku wydany w sprawie o sygn. akt C-287/22.

TSUE rozstrzygnął w nim, że sądy nie mogą odmówić kredytobiorcy zabezpieczenia jego roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla przyszłego orzeczenia. Dzięki niemu  frankowicze mogą wnioskować o zabezpieczenie swoich roszczeń poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat. Oczywiście pozytywna decyzja nie jest wydawana automatycznie, jednak dzięki działaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej praktycznie od razu znacznie wzrosła liczba pozytywnych postanowień w takich sprawach.

W praktyce takie rozwiązanie niesie skutki analogiczne do tych, co w przypadku wakacji kredytowych, z tą różnicą, że kredytobiorcy pozywający bank o ustalenie nieważności kredytu w CHF mają realną szansę, aby po zakończeniu postępowania uwolnić się od zobowiązania i już nigdy nie wracać do spłaty rat. W ten sposób udało się zapewnić frankowiczom prawa analogiczne do tych, z których od wielu miesięcy korzystali już kredytobiorcy spłacający zobowiązania w złotówkach.

Wakacje kredytowe franki – jak uzyskać zabezpieczenie?

Jeśli chcesz skorzystać z wakacji kredytowych dla frankowiczów, musisz złożyć do sądu pisemny wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wskaż w nim sposób zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat na czas trwania postępowania. Wniosek uzasadnij poprzez wykazanie, że istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia podlega rozpoznaniu przez sąd niezwłocznie – maksymalnie w terminie tygodnia od jego złożenia w sądzie. Niestety, obłożenie sądów jest obecnie tak duże, że czasami nie udaje się rozpatrzyć pisma tak szybko.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku sąd wyda postanowienie, w którym może oddalić wniosek o zabezpieczenie albo udzielić zabezpieczenia roszczenia. Postanowienie sądu może być zaskarżone. W tym celu bank musi złożyć wniosek o uzasadnienie. Dobrą informacją dla frankowiczów jest jednak fakt, że ewentualne zaskarżenie postanowienia przez bank nie wpływa na wykonalność postanowienia. Tak czy inaczej – jeśli sąd wyda decyzję po myśli kredytobiorcy – płatność rat będzie wstrzymana.

Wakacje kredytowe dla frankowiczów – warunki

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat można złożyć na wybranym etapie postępowania. Masz takie prawo zarówno w pierwszym piśmie procesowym, przed wszczęciem procesu, jak i w jego trakcie. W praktyce najczęściej składa się go wraz z pozwem. 

Do udzielenia zabezpieczenia konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Chodzi o uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie to nie to samo, co udowodnienie, dlatego pamiętaj, że zwłaszcza w sporze z bankiem sąd nie wymaga od Ciebie rzeczy niemożliwych.

Kluczowe w tym zakresie jest po prostu przedstawienie odpowiedniej argumentacji. Z tego powodu, przed rozpoczęciem działań prawnych przeciwko bankowi, trzeba przeprowadzić kompleksową analizę umowy kredytu. W tym celu zgłoś się do nas i przekaż dokumenty dotyczące Twojego zobowiązania. Sprawdzimy, czy w umowie występują klauzule abuzywne i wskażemy dostępne możliwości działania. Przygotujemy pozew oraz wniosek o udzielenie zabezpieczenia wraz ze szczegółową argumentacją.

Warto pamiętać, że nawet jeśli sąd oddali wniosek o udzielenie zabezpieczenia, można go złożyć później powtórnie. Żeby kolejne pismo odniosło zamierzony skutek, trzeba wykazać, że w międzyczasie doszło do istotnej zmiany okoliczności.

Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych dla frankowiczów w 2024 roku?

Jeśli zastanawiasz się, jakie działania podjąć w sprawie swojego kredytu, skontaktuj się z nami. Z pewnością warto rozważyć skorzystanie z wakacji kredytowych od kredytu frankowego. Sytuacja frankowiczów w 2024 roku jest bardzo dobra. Orzecznictwo w sporach z bankami staje się ugruntowane, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej regularnie wydaje kolejne korzystne dla konsumentów wyroki. W tych okolicznościach zazwyczaj nieopłacalne jest podpisanie ugody z bankiem, bo w ten sposób nie uwolnisz się od obowiązku spłaty rat i nie skorzystasz z wakacji kredytowych dla frankowiczów.

Jedyną szansą na wakacje kredytowe od kredytu frankowego jest pozwanie banku i złożenie wniosku o ustanowienie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat. Dzięki temu uzyskasz szybki efekt i odciążysz swój domowy budżet. W pełni zgodnie z prawem będziesz mógł zaprzestać dalszej spłaty rat – w szczególności bank nie będzie mógł naliczać odsetek ustawowych za opóźnienie ani Cię pozwać czy wszcząć postępowania egzekucyjnego. Istnieje duża szansa, że już nigdy nie wrócisz do wykonywania umowy, ponieważ jeśli sąd ustali nieważność umowy, uwolnisz się od zobowiązania na zawsze.

Złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia – czyli w praktyce wakacje kredytowe dla frankowiczów – ma również dodatkową zaletę. Polskie sądy mierzą się z dużą ilością postępowań frankowych, dlatego rozpatrzenie sprawy potrafi czasem trwać dość długo. Dzięki zabezpieczeniu nie musisz martwić się tym, że sprawa w sądzie się przedłuża, bo nie będziesz się mierzyć z comiesięcznym, wysokim obciążeniem związanym z nieuczciwym kredytem.

W tych okolicznościach niestraszne będą nieuczciwe zagrywki banku, takie jak chociażby przedstawianie dodatkowych, nic niewnoszących do sprawy dowodów. W 2024 roku – po wyroku TSUE – sytuacja frankowiczów znacznie się poprawiła, i mimo że tacy kredytobiorcy nie mogą korzystać z ustawowych wakacji kredytowych, to ich funkcję pełni ułatwiona droga ubiegania się o zabezpieczenie roszczenia.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy