UDOSTĘPNIJ

Jak spłacić kredyt we frankach?

Utrzymujący się od dłuższego czasu wysoki poziom kursu franka szwajcarskiego jest powodem do zmartwień dla tysięcy Polaków, którzy w przeszłości zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w tej walucie. Eksperci szacują, że frank szwajcarski może jeszcze się umacniać.

Zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby uchronić się przed problemami finansowymi? Spłata kredytu we frankach na warunkach określonych w umowie to nie jedyne rozwiązanie. Do wyboru masz co najmniej kilka możliwości.

Jak przestać spłacać kredyt we frankach szwajcarskich?

Spłata kredytu we frankach to dla Ciebie ryzyko pogorszenia wypłacalności. Jeśli nie chcesz odczuwać negatywnych skutków kredytu frankowego – podejmij zdecydowane działania.

Uwolnienie się od zobowiązania jest możliwe w drodze powództwa o unieważnienie umowy. Możesz również skorzystać z innych rozwiązań, takich jak na przykład wakacje kredytowe, wcześniejsza spłata, przewalutowanie kredytu czy spłata zobowiązania we frankach szwajcarskich. W niektórych sytuacjach banki proponują również zawarcie ugody. Wybór najlepszej ścieżki działania powinien być dokonywany z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego kredytobiorcy.

Wakacje kredytowe przy kredycie we frankach szwajcarskich

Frankowicze mogą skorzystać z przerwy w spłacie zobowiązania. Wakacje kredytowe to rozwiązanie zagwarantowane dla osób, które:

  • mają status konsumenta,
  • po dniu 13 marca 2020 roku straciły główne źródło utrzymania (np. zostały zwolnione z pracy),
  • zaciągnęły zobowiązanie przed wskazaną powyżej datą,
  • oraz których zobowiązanie do spłaty będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy od 13 marca 2020 roku.

Wniosek możesz złożyć w instytucji finansowej, która udzieliła kredytu. W razie spełnienia ustawowych warunków bank nie może udzielić decyzji odmownej.

Wakacje kredytowe umożliwiają bezpłatne zawieszenie spłaty kredytu we frankach na okres do trzech miesięcy w ciągu roku. W tym czasie bank nie jest uprawniony do naliczania odsetek ani prowizji. Jedyna opłata, jaką jest zobowiązany uiszczać kredytobiorca, to składka na ubezpieczenie kredytu. Dzięki rozwiązaniu konsument może zadbać o swoje finanse i podjąć próbę zebrania środków na spłatę kolejnych rat bez ryzyka powstania zadłużenia.

Realia rynku sprawiają, że wielu konsumentów spłaca więcej niż jeden kredyt lub pożyczkę w tym samym czasie. Dla tych osób zagwarantowano możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w odniesieniu do jednego kredytu hipotecznego, jednego kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) oraz jednego kredytu, o którym mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Jeśli spłacasz dwa takie same kredyty (np. waloryzowane do waluty CHF), to rozwiązanie będzie dostępne tylko co do jednego z nich.

Obok wakacji kredytowych zagwarantowanych ustawowo, swoje rozwiązania w tym zakresie oferują również poszczególne banki. Ich propozycje należy jednak dokładnie przeanalizować, ponieważ są płatne i mogą okazać się niekorzystne dla kredytobiorcy.

Wcześniejsza spłata kredytu we frankach szwajcarskich

Dysponujesz środkami, które możesz przeznaczyć na poczet zobowiązania? Wcześniejsza spłata kredytu we frankach to rozwiązanie, w którym kredytobiorca spłaca raty przed terminem i w ten sposób uwalnia się od kredytu. Banki z tytułu operacji pobierają zazwyczaj prowizję. Wysoki kurs franka szwajcarskiego sprawia z kolei, że prawdopodobnie zwrócisz więcej, niż przekazał Ci bank na początku okresu kredytowania.

Wcześniejsza spłata kredytu we frankach jest opłacalna, gdy kurs CHF jest niski. Aktualnie jednak warunek ten nie jest spełniony i trudno przewidzieć, jaka będzie wartość waluty w przyszłości. Rozwiązanie jest więc ryzykowne. Dodatkowo szybsza spłata zobowiązania może skomplikować Twoją sytuację prawną, jeśli zdecydujesz się wystąpić z powództwem przeciwko bankowi.

Spłata kredytu we frankach szwajcarskich czy jego unieważnienie?

Spłata kredytu we frankach zgodnie z początkowo dokonanymi ustaleniami jest nie tylko mało opłacalna, ale również może się dla niektórych okazać niemożliwa. Wysoki kurs waluty sprawia, że sporej części frankowiczów po prostu nie stać na spłatę i brak zmian może ich doprowadzić do poważnych problemów finansowych.

Z tych względów wielu kredytobiorców decyduje się na wystąpienie do sądu z pozwem przeciwko bankowi. Unieważnienie kredytu frankowego to najczęściej jedyne w pełni satysfakcjonujące rozwiązanie. Jego skutkiem jest uznanie, że umowa nie obowiązywała stron już od momentu jej zawarcia. Dla kredytobiorców to szansa na pełne zwolnienie od ciężaru zapłaty odsetek czy prowizji, co w przypadku pozostałych rozwiązań będzie niemożliwe.

Czy ugoda z bankiem jest możliwa?

W ostatnim czasie część banków przekazała frankowiczom informację o gotowości do zawarcia ugody. Polubowne zakończenie sprawy może być możliwe m.in. w bankach takich jak Millennium S.A. czy PKO BP S.A.

Odmienną kwestią jest to, czy ugoda będzie dla Ciebie korzystna. O ile polubowne zakończenie sporu z pewnością oszczędzi Ci czasu i nerwów, to rozwiązania proponowane przez banki są zazwyczaj mało atrakcyjne. Decydując się na wniesienie pozwu, możesz zyskać znacznie więcej, choć nie masz stuprocentowej pewności powodzenia.

Nie podejmuj decyzji pochopnie. Samodzielna analiza sytuacji może być trudna zwłaszcza dla osób nieposiadających wiedzy prawniczej. Jeśli nie wiesz, czy ugoda z bankiem będzie dla Ciebie korzystna, skonsultuj się z doświadczonym w sprawach frankowych prawnikiem.

Czy przewalutowanie kredytu lub samodzielny zakup franków to dobry pomysł?

Często rozważaną opcją w przypadku spłaty kredytu we frankach jest również przewalutowanie kredytu hipotecznego bądź samodzielny zakup franków i bezpośrednia spłata zobowiązania w tej walucie. Zastanawiasz się, czy to dobry pomysł? Decyzja wymaga rozważenia wielu czynników.

Przewalutowanie kredytu polega na przeliczeniu kwoty pozostałej do spłaty na złotówki. Z tytułu operacji bank zazwyczaj pobiera prowizję oraz opłatę za przygotowanie dokumentów. Kurs jest ustalany na moment przewalutowania, więc rozwiązanie będzie korzystne w momencie, w którym poziom CHF spadnie, a prognozy będą przewidywać wzrost. Aktualnie jednak frank szwajcarski jest drogi i choć kurs może jeszcze się podnosić, to decydując się na przewalutowanie, kredytobiorca będzie zmuszony zwrócić kwotę zdecydowanie wyższą, niż pożyczył.

Częściowe obniżenie kosztów kredytu jest możliwe, jeśli zdecydujesz się na samodzielny zakup franków szwajcarskich i spłatę poszczególnych rat bezpośrednio. Warunkiem jest nabywanie waluty w czasie, w którym kurs jest niższy. Rozwiązanie pozwala uniknąć ponoszenia kosztów spreadu stosowanego przez banki. Samodzielny zakup franków może więc być korzystny pod kątem finansowym, jednak prawdopodobnie okaże się czasochłonny. Z tego powodu większość frankowiczów skłania się ku wystąpieniu przeciwko bankowi na drogę sądową.

Czy można odzyskać pieniądze w przypadku spłaconego kredytu we frankach?

Spłaciłeś już cały kredyt we frankach i zastanawiasz się, czy mimo to możesz pozwać bank? Co do zasady unieważnienie umowy jest możliwe nawet po dokonaniu zwrotu wszystkich przekazanych środków.

W procesie banki mogą się powoływać na artykuł 411 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zgodnie z którym nie można żądać zwrotu świadczenia m.in., jeżeli:

  • spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej,
  • oraz jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

Sytuacja frankowiczów jest jednak odmienna niż wskazana w treści powołanego przepisu. W przypadku umowy kredytu frankowego można podnosić m.in., że kredytobiorca spełniał świadczenie, aby uniknąć przymusu (np. windykacji). Dodatkowo wskazany artykuł nie znajdzie zastosowania, gdy chodzi o wykonanie nieważnej czynności prawnej.

Działania mające na celu unieważnienie umowy kredytu frankowego możesz więc podjąć zarówno, gdy do końca okresu kredytowania pozostał jeszcze czas, jak i gdy spłaciłeś już wszystkie raty. Nie czekaj, ponieważ aktualnie statystyki sprzyjają frankowiczom. Korzystając z pomocy ekspertów doświadczonych w sprawach przeciwko bankom, zapewnisz sobie spokój i zyskasz szansę na uwolnienie się od kredytu.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy