UDOSTĘPNIJ

Rozwód a kredyt frankowy

2024-04-03

Rozwód to trudne doświadczenie dla byłych partnerów. Niestety, emocje zazwyczaj nie kończą się po wydaniu wyroku rozwiązującego małżeństwo. Jeśli para wspólnie zaciągnęła kredyt frankowy, problematyczne okazuje się zazwyczaj ustalenie zasad jego dalszej spłaty. Co dzieje się z takim zobowiązaniem po rozwodzie? Podpowiadamy, jak rozwiązać kwestię wspólnego kredytu w CHF.

Znaczna część kredytów frankowych została zaciągnięta przez pary

Kredyty frankowe największą popularność zyskały w latach 2004-2008. Od tego czasu minęło już około 20 lat. Jednocześnie sporą część takich zobowiązań zaciągnęły pary. Zwłaszcza w przypadku małżeństw wydawało się to naturalne, ponieważ kupione ze środków z kredytu mieszkanie miało służyć zaspokojeniu potrzeb założonej rodziny. Dodatkowo dwie osoby miały wyższą zdolność kredytową, więc łatwiej było im uzyskać finansowanie w potrzebnej kwocie.

W praktyce na tamten moment oczywista sytuacja dziś jest źródłem problemów dla niektórych frankowiczów. Spora liczba związków małżeńskich nie przetrwała próby czasu i zakończyła się rozwodem. Po rozstaniu byli partnerzy zaczęli już układać sobie życie na nowo. Kredyt jednak pozostał, a wraz z nim problemy – zwłaszcza że w międzyczasie pojawiła się możliwość pozwania banku i walki o ustalenie nieważności umowy kredytu w CHF.

Co z kredytem po rozwodzie?

Nawet jeśli do rozwodu doszło niedawno, większość frankowiczów nie zdążyła jeszcze spłacić swojego zobowiązania w pełni. Do spłaty pozostaje średnio od 20 do 40 procent zobowiązania. Przed byłymi małżonkami pojawia się problem, co zrobić z kredytem w kolejnych latach, gdy nie będą już prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego.

Ogólne zasady dotyczące kredytów nie pozostawiają wątpliwości. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód prowadzi do ustania wspólności majątkowej małżonków. W ten sposób ich wspólny majątek staje się współwłasnością każdego z nich. Ta zasada nie ma jednak odniesienia do kredytu zaciągniętego w trakcie trwania małżeństwa. Tak czy inaczej, byli partnerzy ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za kredyt.

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel (bank) może żądać spłaty rat od obojga małżonków albo każdego z nich z osobna, a jego zaspokojenie przez jednego partnera zwalnia drugiego z obowiązku zapłaty. Były małżonek może jednak później dochodzić zwrotu od drugiego kredytobiorcy.

Problem pojawia się właśnie w tym momencie. Niesprawiedliwe z punktu widzenia wielu byłych partnerów wydaje się wspólne opłacanie rat, jeśli w praktyce w mieszkaniu pozostaje tylko jeden małżonek. W takiej sytuacji byli partnerzy mogą próbować odmiennie uregulować zasady spłaty zobowiązania, np. wystąpić do banku o przepisanie kredytu na jednego z nich. W praktyce będzie to możliwe, jeśli bank pozytywnie oceni jego zdolność kredytową do samodzielnej spłaty zobowiązania. W takim przypadku kredytobiorcy najczęściej decydują o podziale nieruchomości w ten sposób, że ta przypadnie osobie spłacającej kredyt, z ewentualnym obowiązkiem spłaty drugiego za okres sprzed rozwodu.

Jeśli między małżonkami nie ma zgody co do załatwienia problemu kredytu po rozwodzie, najlepszym rozwiązaniem może okazać się sprzedaż nieruchomości.

Zasady podejmowania kroków prawnych wobec kredytu frankowego po rozwodzie – nowe orzeczenie

Ogólne zasady postępowania z kredytem po rozwodzie mają oczywiście odniesienie do frankowiczów. W ich przypadku istotnym problemem jest jednak kwestia dochodzenia swoich praw w związku z naruszeniami banku w toku procesu zawierania umowy kredytu.

Przez długi czas kredytobiorcy po rozwodzie, u których nie było zgody co do podejmowanych kroków prawnych, byli zablokowani w sporze z bankiem. Instytucja w takiej sytuacji zgłaszała w procesie zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powodowej i sprawa nie mogła zostać skutecznie zakończona.

Po latach wątpliwości sądów i problemów, z jakimi musieli się mierzyć frankowicze po rozwodzie, wszystko wskazuje na to, że mamy przełom. Sąd Najwyższy wydał niedawno orzeczenie w sprawie o sygn. akt III CZP 12/23, w którym rozstrzygnął, że po zakończeniu związku małżeńskiego każdy z partnerów ma prawo samodzielnie dążyć do ustalenia nieważności kredytu w CHF, który został zaciągnięty wspólnie. Nie ma przy tym znaczenia, czy drugi z małżonków będzie uczestniczył w procesie – tak czy inaczej nie będzie już miał możliwości blokowania byłego partnera w dochodzeniu jego praw.

Dzięki uchwale wszystkim kredytobiorcom zostanie zapewnione prawo do sądu. W ten sposób zostało zrównane prawo rozwodników z pozostałymi kredytobiorcami. Obecnie byli małżonkowie nie będą już mogli blokować siebie wzajemnie w sprawach frankowych, co należy ocenić bardzo pozytywnie.

Jak rozwiązać problem kredytu frankowego po rozwodzie?

W tych okolicznościach po rozwodzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby – niezależnie od tego, jak małżonkowie rozwiązali między sobą dalszą kwestię spłaty rat i jak drugi z partnerów zapatruje się na podjęcie kroków prawnych przeciwko bankowi – samodzielnie przeprowadzić analizę umowy kredytu pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych.

Problematycznego kredytu można się pozbyć, jeśli uda się wykazać, że zachodzą przesłanki do ustalenia nieważności umowy. To jedyne rozwiązanie, które łączy wszystkie korzyści.

Ustalenie nieważności umowy kredytu w CHF sprawia, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Strony zobowiązania muszą oddać na swoją rzecz wszystko, co sobie wzajemnie świadczyły w wykonaniu umowy. W przypadku kredytobiorcy jest to kwota otrzymanego od banku kredytu. Instytucja finansowa musi z kolei zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki, w tym również odsetki i opłaty dodatkowe.

To jednak nie wszystkie korzyści. Umowa kredytu frankowego po unieważnieniu nie wiąże dalej kredytobiorców. Dzięki temu wygasa obowiązek spłaty rat i byli małżonkowie uwalniają się od ciążącego zobowiązania. To sytuacja bardzo wygodna w przypadku rozwodu, ponieważ byli partnerzy nie muszą się martwić, jak rozwiązać kwestię dalszej spłaty kredytu. Po zakończeniu procesu frankowego po ich myśli z księgi wieczystej zostanie też wykreślona hipoteka banku, więc w razie potrzeby łatwiej będzie przeprowadzić transakcję sprzedaży nieruchomości.

Jeśli zastanawiasz się, jakie działania podjąć w sprawie swojego kredytu frankowego, skontaktuj się z nami i przekaż umowę do naszej analizy. Sprawdzimy, czy w jej treści występują klauzule abuzywne i czy zachodzą podstawy do unieważnienia zobowiązania. Jesteśmy specjalistami od skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych. Chętnie doradzimy, jak najlepiej rozwiązać kwestię wspólnego kredytu frankowego po rozwodzie.

Jeśli zdecydujesz się pozwać bank, wszystkim zajmiemy się za Ciebie. Postępowania frankowe są rozpatrywane coraz sprawniej, a frankowicze wygrywają zdecydowaną większość postępowań. Dzięki temu Twoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie są naprawdę wysokie. 

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy