UDOSTĘPNIJ

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. rozpoczęta

2022-10-28

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. Działalność została przeniesiona do wspólnego banku tworzonego przez BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych. Co dalej z Getin Noble Bank i jego klientami? Jakie znaczenie ma obecna sytuacja dla frankowiczów?

Co dalej z Getin Noble Bank?

Od 3 października 2022 roku działalność Getin Noble Bank S.A. została przeniesiona do banku, którego własność należy do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A. Ten drugi podmiot tworzy osiem największych polskich banków komercyjnych – Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Jakie są powody takiej decyzji? Chodzi przede wszystkim o bardzo złą sytuację kapitałową podmiotu. Jest ona spowodowana m.in. przez liczne pozwy frankowe kierowane przeciwko instytucji. Należy pamiętać, że już 29 kwietnia 2022 roku Getin Noble Bank S.A. publicznie informował o zaistnieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Niezależne raporty dotyczące sytuacji finansowej banku od miesięcy pokazywały, że aktywa instytucji nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań.

Getin Noble Bank utracił możliwość samodzielnego decydowania o swojej działalności, a zaangażowane w jego funkcjonowanie osoby muszą dostosować się do nowych realiów.

Proces jest finansowany ze środków BFG (fundusze własne tego podmiotu wynoszą 6,87 miliardów złotych) oraz SOBK (3,47 miliardów złotych). Łącznie w celu zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów oraz bezpieczeństwa ich pieniędzy wydano więc ponad 10 miliardów złotych.

BFG podkreśla, że wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym w szczególności jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych, a także zapewnienie kontynuacji realizowanej przez Bank funkcji krytycznej w postaci obsługi przyjmowanych depozytów jednostek samorządu terytorialnego.

Skutki rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank dla klientów

Rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji dla klientów Getin Noble Banku nie zmienia praktycznie nic w zakresie korzystania z usług bankowych. Cały czas są oni obsługiwani jak do tej pory. Mają również stały dostęp do środków zgromadzonych na swoich rachunkach, mogą korzystać z kart kredytowych, bankomatów i dotychczasowych numerów rachunków bankowych.

Dla kogo zagwarantowano brak problemów?

Chodzi o wszystkich klientów, którzy rozpoczęli współpracę z bankiem przed 30 września 2022 roku – zarówno w zakresie bankowości osobistej i private banking, jak i sektora publicznego czy bankowości firmowej.   

Klienci Getin Noble Bank S.A. zastanawiają się, co dalej

Mimo zmian, jakie zaszły w działalności Getin Noble Banku, klienci instytucji muszą spłacać swoje zobowiązania kredytowe na tych samych zasadach, co dotychczas. Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.

Depozyty oraz kredyty w PLN zostaną przeniesione automatycznie. Działa również infolinia dla klientów banku, gdzie można poznać szczegóły dotyczące działania instytucji i rozwiązać wszelkie wątpliwości.

Celem restrukturyzacji jest przeniesienie działalności Getin Noble Bank S.A. i kontynuowanie jej pod nową nazwą VeloBank S.A. Aktualnie proces rejestracji jest w trakcie. Klienci instytucji mają być na bieżąco informowani o wszelkich modyfikacjach. Do tego czasu placówki banku funkcjonują pod dotychczasowymi szyldami.

Czy jednak rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji pozostanie bez znaczenia dla osób, które spłacają kredyt w CHF bądź dochodzą już na drodze postępowania sądowego unieważnienia umowy kredytu frankowego?

Czy przymusowa restrukturyzacja zmienia sytuację frankowiczów?

Nie ma wątpliwości, że przeniesienie przedsiębiorstwa do innej instytucji zmienia perspektywy kredytobiorców, którzy spłacają kredyt we franku szwajcarskim. Jeżeli nowy podmiot w całości przejmie zobowiązania banku, roszczenia kredytobiorców zostaną zaspokojone w pełni. Należy jednak zaznaczyć, że takiego rozwiązania nie przesądzają ani przepisy prawa, ani praktyka. BFG ma możliwość wyodrębnienia składników majątku, które nie zostaną przeniesione. Gdyby okazało się, że zobowiązanie do zapłaty nienależnie uiszczonych kwot zostanie po stronie podmiotu niewypłacalnego, spada szansa na całkowite zaspokojenie roszczeń.

Co może zrobić frankowicz, aby zabezpieczyć swoje interesy?

Gdyby okazało się, że wierzytelność frankowicza nie zostanie przejęta przez nowy podmiot, możliwe jest zaskarżenie decyzji o przymusowej restrukturyzacji w drodze skargi do sądu administracyjnego. Co prawda takie działanie nie wstrzyma procedury, ale pomoże skierować roszczenie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym przypadku zakres odpowiedzialności będzie ograniczony do wysokości straty kredytobiorcy.

Czy toczące się sprawy frankowe będą zawieszone? Czy można pozwać Getin Noble Bank po rozpoczęciu restrukturyzacji?

Nie ma wątpliwości, że wszczęcie przymusowej restrukturyzacji to wiele niewiadomych. Należy jednak podkreślić, że pozwy przeciwko Getin Noble Bank można nadal składać. Nie ma również w tym momencie mowy o zawieszaniu toczących się postępowań. Sądy w sprawach frankowych przeciwko temu bankowi nadal procedują według starych zasad.

Jeśli chcesz podjąć kroki w kierunku obrony swoich praw, nie czekaj – pozwij Getin Noble Bank S.A. przed zakończeniem procesu. W ten sposób zabezpieczysz swoje interesy. Uchronisz się również przed późniejszymi roszczeniami syndyka o zwrot całości kapitału, który został na Twoją rzecz wypłacony. Skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby poznać dostępne możliwości działania.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu