UDOSTĘPNIJ

Kolejna umowa kredytu frankowego z Getin Noble Bank unieważniona

2022-06-18

Ostatnie miesiące to dla naszej Kancelarii frankowej szereg sukcesów. Wygrywamy kolejne sprawy i pomagamy kredytobiorcom uwolnić się od ciążącego zobowiązania. Tym razem postępowanie obejmowało kredyt we frankach szwajcarskich oferowany przez Getin Noble Bank. Poznaj szczegóły!

Okoliczności zawarcia umowy kredytu frankowego

Powodowie w 2008 roku chcieli kupić mieszkanie, w którym zamieszkaliby wraz ze swoim dzieckiem. Znaleźli ofertę zakupu nieruchomości położonej w dogodnej dla nich lokalizacji i uznali, że jest to oferta idealna dla nich. Zakup chcieli sfinansować z wykorzystaniem kredytu.

Powodowie chcieli uzyskać finansowanie w walucie polskiej, ale w tym czasie powód przebywał za granicą w celach zarobkowych. Powódka nie pracowała – ze względu na narodziny dziecka przebywała na urlopie wychowawczym. Powodowie zdecydowali się skorzystać z pomocy doradcy bankowego.

Specjalista przeanalizował, czy mają możliwość zaciągnięcia kredytu i wskazał, że ponieważ powód pracuje w Anglii, to powodowie nie są dla banków wiarygodni i żaden bank w Polsce nie chce im udzielić kredytu w złotych. Dodał, że dwa banki idą na rękę takim klientom i oferują im kredyt we frankach szwajcarskich (CHF), przy czym porównując ich ofertę, to Getin jest najpewniejszą firmą. Specjalista przekonywał, że będą oni z takiego kredytu zadowoleni, ponieważ CHF jest bardzo stabilną walutą. Warto zaznaczyć, że wszystkie kwestie związane z zawarciem umowy powodowie załatwiali telefonicznie i drogą mailową, a w placówce banku stawili się tylko raz w celu podpisania umowy kredytu.

Błędy w procesie informacyjnym

Nasi Klienci w procesie zawierania umowy nie zostali poinformowani ani przez doradcę, ani przez pracowników banku o tym, jak działa mechanizm indeksacji kredytu i różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna. Nie przedstawiono im symulacji obrazującej zmianę wysokości raty kredytu w zależności od zmiany kursu CHF w przyszłości ani zestawień historycznych kursów CHF. Powodowie wiedzieli, że kursy walut się wahają, ale nie mieli świadomości, że mogą się zmieniać aż tak, jak miało to miejsce w późniejszym okresie wykonywania umowy.

Przed podpisaniem umowy nie umożliwiono im zapoznania się z jej treścią. Wizyta w banku przebiegała w ten sposób, że powodom wręczono egzemplarz umowy do podpisu, a następnie zostawiono ich samych, żeby złożyli podpis. Powodowie przeczytali umowę, ale nie rozumieli niektórych jej postanowień. Jej treść nie zgadzała się z wcześniejszymi ustaleniami, jednak otrzymali informację, że to jedyna oferta, na którą mogą liczyć. Ze względu na fakt, że potrzebowali finansowania, postawieni pod ścianą podpisali dokumenty.

Opinia sądu nie pozostawia złudzeń

Sąd po przeanalizowaniu niniejszej sprawy jasno stwierdził, że bank, konstruując umowę, naruszył szereg przepisów skutkujących uznaniem tych klauzul za abuzywne. Sposób przedstawiania konsumentom szczegółów produktu wobec braku rzetelnej informacji o ryzyku walutowym narusza zasady współżycia społecznego.

Z tego powodu nie można powiedzieć, że powodowie świadomie wyrazili zgodę na zastosowanie w umowie mechanizmu indeksacji. Obarczenie ich odpowiedzialnością za podjętą decyzję byłoby zasadne, gdyby bank w sposób prawidłowy i pełny przedstawił im informacje umożliwiające rozpoznanie przez nich skali ryzyka związanego z zawieraną umową, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Nie został również uwzględniony podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania.

Rozstrzygnięcie po myśli frankowiczów

Naszym Klientom udało się osiągnąć główny cel, otrzymując zwrot dokonanych wpłat. Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna.

Na tej podstawie sąd zasądził na rzecz powodów następujące kwoty:

  • 83 686,98 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
  • 9578 CHF ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
  • 6434 złote tytułem zwrotu kosztów procesu.

Łącznie przyznana kwota jest znaczna i stanowi realną rekompensatę za problemy, z jakimi powodowie mieli do czynienia ze względu na zawarcie umowy obejmującej niedozwolone postanowienia umowne.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy