UDOSTĘPNIJ

Kolejna umowa mBanku nieważna – wygrywamy na pierwszej rozprawie!

2021-06-07

Nasza Kancelaria wygrywa z bankiem na pierwszej rozprawie. Postępowanie sądowe udało się zamknąć w terminie nieco ponad siedmiu miesięcy od dnia złożenia pozwu. Tym razem za nieważną sąd uznał umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartego przez Klientów mBankiem.

Sąd w Katowicach nie zawodzi Frankowiczów

Dnia 28 maja 2021 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt I C 981/20 SSO Wacława Walencka wydała wyrok ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ,,MULTIPLAN”. Na rzecz Kredytobiorców zasądzono wszystkie wpłaty dokonane na rzecz pozwanego banku. mBank obciążono w całości kosztami postępowania sądowego. Spór pomiędzy frankowiczami a bankiem rozstrzygnięto na pierwszej rozprawie.

Procedowanie przebiegło niezwykle sprawnie, gdyż od momentu złożenia pozwu do wydanie wyroku upłynęło nieco ponad siedem miesięcy. Sędzia postanowiła oddalić większość wniosków dowodowych zgłaszanych przez bank, co do maksimum skróciło czas postępowania dowodowego. W jego ramach przesłuchano wyłącznie Powodów. Sąd wydając wyrok opierał się na dokumentach zgromadzonych w sprawie. Jest to jedno z zadań prawników reprezentujących frankowiczów, aby nie pozwolić bankowi, przeciwko, któremu złożono pozew, na nieuzasadnione przedłużanie sprawy frankowej.

 

Umowa zawierające postanowienia abuzywne musi zostać unieważniona.

Sędzia decydując o unieważnieniu umowy kredytowej mBanku wskazała na fakt, iż zawiera ona postanowienia niedozwolone tzw. klauzule abuzywne. „Umowa frankowa” obarczona nieuczciwymi zapisami nie może wiązać kredytobiorców z bankiem. Do postanowień abuzywnych sąd zaliczył m.in. klauzulę przeliczeniową tzw. indeksacyjną. Usunięcie z treści stosunku prawnego postanowień abuzywnych doprowadziło do wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Na podstawie klauzuli indeksacyjnej pozwany bank dokonywał przeliczeń zamiennie po kursie kupna lub sprzedaży. W dniu wypłaty kredytu dla ustalenia zadłużenia we frankach szwajcarskich użył korzystnego dla siebie kursu kupna. Spłata rat kredytu frankowego następowała po kursie sprzedaży. Dodatkowym obciążeniem dla mBanku było stosowanie kursów walut z tabel ustalanych przez sam bank. Instytucja finansowa nadała sobie jednostronne prawo do kształtowania kwoty zadłużenia a także wysokości uiszczanych rat. Frankowicze nie zostali poinformowanie w jaki sposób bank tworzy tabele kursowe. W ten sposób naruszono ich prawa jako konsumentów.

 

Sąd wybrał teorię dwóch kondykcji.

Omawiająca niniejsze rozstrzygnięcie należy również zwrócić uwagę na dodatkowy istotny aspekt niniejszej sprawy frankowej, tj. sposób rozliczenia stron po wydaniu wyroku unieważniającego umowę. Sędzia rozstrzygająca spór postanowiła zastosować teorię dwóch kondykcji, zgadzając się z argumentacją zaprezentowaną przez naszą Kancelarię. Jest to o tyle ważne, iż sędzia dotychczas była zwolenniczką teorii salda.

W konsekwencji po wygranej sprawie frankowicze otrzymają z banku zwrot wszystkich wpłat dokonanych do toku obowiązywania umowy pseudofrankowej. Wartość ta zostanie powiększona o odsetki liczone od dnia wniesienia pozwu.

Natomiast w przypadku gdyby sędzia zdecydowała się rozstrzygać w dotychczasowym trybie, tj. przy zastosowaniu teorii salda kredytobiorcy mogliby liczyć na zasądzenie różnicy pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu, a sumą dokonanych wpłat.

Sprawę prowadził adwokat Dawid Karolczyk oraz radca prawny Michał Grabek.

 

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy