UDOSTĘPNIJ

Kredyt Walutowy W Franku Szwajcarskim. Kredyt Indeksowany A Denominowany Cz.2

2019-03-14

Dziś druga część artykułu o kredycie walutowym we franku szwajcarskim, opisująca różnice miedzy kredytem indeksowanym, a denominowanym.

Kredyt denominowany do waluty obcej

Konstrukcja kredytu denominowanego wygląda inaczej. Otóż kwota zobowiązania w umowie kredytowej wyrażona jest w walucie obcej (franku szwajcarskim, euro, dolarze, innym). Natomiast sama wypłata kredytu walutowego lub jego transzy następowała w złotówkach zgodnie z kursem waluty na dzień wypłaty. Zatem można rzec, iż kredyt denominowany jest przeciwieństwem kredytu indeksowanego, choć struktura wypłaty oparta jest na zbliżonych zasadach.

W obrocie spotykamy się ze zdecydowanie mniejszą liczbą kredytów walutowych denominowanych. Związane jest to głównie z ryzykiem związanym z trybem uruchamiania kredytu. Otóż w przypadku wahań kursu waluty pomiędzy dniem zawarcia umowy kredytowej a dniem uruchomienia środków lub transzy, kredytobiorca mógł otrzymać inną kwotę kredytu w złotych, niż oczekiwał w chwili zawarcia umowy. Zdarzały się sytuacje, w których wypłata nie pokrywała zapotrzebowania klienta.

Podobnie jak i w przypadku kredytów indeksowanych mamy tutaj do czynienia z praktyką banków polegającą na dosyć dowolnym ustalaniu cen walut obcych.

Kredyty walutowe denominowane były co do zasady udzielane m. in. przez BPH, PKO BP, PEKAO, Fortis Bank, Deutsche Bank, czy Credit Agricole.

Przykłady

Dla lepszego zrozumienia różnic pomiędzy kredytem walutowym indeksowanym a denominowanym poniżej krótki opis sposobu wypłaty każdego z nich.

Kredyt walutowy indeksowany. Przyjmując, iż kredyt walutowy w frankach szwajcarskich został udzielony w wysokości 200 000,00 zł przy kursie kupna CHF wynoszącym 2,00 zł. Zobowiązanie kredytobiorcy będzie wynosiło 100 000 CHF. Wypłata środków z kredytu nastąpiła 3 dni później. W tym czasie złotówka umocniła się do CHF, a kurs kupna w banku spadł z 2,00 zł na 1,85 zł. W takiej sytuacji bank wypłaci kredyt po nowym kursie, kwota pozostaje jednak niezmieniona i będzie w dalszym ciągu wynosiła 200 000,00 zł. Zmienia się natomiast saldo zadłużenia w walucie, które ustalamy po nowym kursie, czyli 200 000,00 / 1,85 = 108 108,11 CHF.

Kredyt walutowy denominowany. Przyjmując, iż kredyt walutowy w frankach szwajcarskich został udzielony na kwotę 200 000,00 zł. W dniu podpisania umowy kredytowej kurs kupna CHF w danym banku wynosi 2,00 zł, co po przeliczeniu równa się wysokości 100 000,00 CHF. Wypłata środków z kredytu nastąpiła 3 dni później. W tym czasie złotówka umocniła się do CHF, a kurs kupna w banku spadł z 2,00 zł na 1,85 zł. W takiej sytuacji bank wypłaci kredyt już po nowym kursie, czyli będzie to 100 000,00 EUR x 1,85 zł = 185 000 zł. Tym samym powstaje niedobór środków w wysokości 15 000,00 zł, który kredytobiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu