UDOSTĘPNIJ

Najnowsze stanowisko TSUE – sprawdź, dlaczego nie warto czekać z pozwaniem banku

17 marca 2022 roku odbyła się rozprawa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na którą od wielu miesięcy czekali frankowicze. Wydanie wyroku zostało jednak odroczone po wysłuchaniu zaangażowanych stron oraz Komisji Europejskiej. Mimo braku ostatecznego zakończenia spraw przed TSUE ich stan należy ocenić bardzo korzystnie z punktu widzenia frankowiczów. Przychylne wypowiedzi specjalistów pozwalają stwierdzić, że w najbliższym czasie frankowicze nadal będą wygrywać większość postępowań.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych – czego ma dotyczyć?

17 marca 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kolejnymi pytaniami prejudycjalnymi przekazanymi przez polski sąd. Czego miał dotyczyć wyrok TSUE w sprawie frankowiczów?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zadał szereg pytań prejudycjalnych, których rozstrzygnięcie jest niezbędne dla wydania wyroków w sprawach. Poruszone zostały jedne z ważniejszych dla kredytobiorców kwestii, w tym co do przedawnienia roszczeń oraz możliwości odgórnej modyfikacji przez sąd zawartej umowy frankowej.

Opisany oraz nadchodzące wyroki TSUE w sprawie frankowiczów mają odpowiedzieć na następujące kwestie:

Czy wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest należne obu stronom umowy?

Frankowicze przyzwyczaili się już, że banki próbują ratować swoją sytuację, żądając od nich zapłaty za korzystanie z kapitału. Nowością jest jednak domaganie się takich środków przez kredytobiorców od kredytodawców. TSUE ma odpowiedzieć, czy frankowicze mają prawo dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz czy taką możliwość mają banki.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy tylko część określonej klauzuli umownej ma nieuczciwy charakter?

W praktyce orzekania w przypadku niektórych banków dochodzi do sytuacji, w której postanowienie jest na tyle złożone, że nie sposób ocenić je w całości tak samo. Może się okazać, że sąd stwierdza, że niedozwolony charakter ma jedynie jego część. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma odpowiedzieć na pytanie, czy w takiej sytuacji możliwe jest pozostawienie w mocy klauzuli w określonym, zgodnym z przepisami zakresie.

Czy możliwe jest uniknięcie nieważności umowy poprzez jej zmodyfikowanie, gdy kontynuowanie jej wykonywania byłoby korzystne dla konsumenta?

Zdarzają się sytuacje, w których uzupełnienie zobowiązania o postanowienie zastępujące klauzulę uznaną za niedozwoloną mogłoby być dobrym rozwiązaniem dla frankowicza. Sąd krajowy chce jasnego rozstrzygnięcia, czy w takiej sytuacji dla zakończenia sprawy wystarczające jest porozumienie się z bankiem co do kontynuowania umowy.

Wpływ niedozwolonych postanowień na umowę - może coś takiego?

TSUE ma ustalić również, czy stwierdzenie, że dane postanowienie umowne jest niedozwolone, ale nie powoduje nieważności całej umowy, pozwala na uzupełnienie umowy przepisem prawa krajowego? Polski sąd chce również jasnej odpowiedzi, czy modyfikacja może być wprowadzona na życzenie frankowicza.

Obliczanie terminu przedawnienia

W zakresie przedawnienia konieczne jest rozstrzygnięcie, jak obliczać początek biegu terminu przedawnienia. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy termin przedawnienia zaczyna biec dla każdego świadczenia ratalnego osobno zawsze, czy może w sytuacji, gdy konsument nie wiedział o nieuczciwym charakterze klauzuli, bieg nie rozpocznie się. To kluczowa kwestia biorąc pod uwagę orzecznictwo krajowe. Sąd Najwyższy stwierdził już, że termin przedawnienia w sprawach umów kredytu frankowego nie rozpoczyna swojego biegu do momentu, w którym nie dojdzie do trwałej bezskuteczności umowy. O takiej sytuacji można mówić, gdy konsument zostanie należycie poinformowany o fakcie występowania w umowie klauzuli abuzywnej i nie wyrazi zgody na postanowienie bądź uzupełnienie umowy.

Stanowisko polskiego rządu w sprawie

Polski rząd nie pierwszy już raz jest wzywany do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za każdym razem jasno opowiada się za koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu ochrony kredytobiorców. Rząd podkreśla również, że decyzje w sprawach frankowych muszą być rygorystyczne dla banków, tak aby te w przyszłości przykładały większą wagę do prawidłowego konstruowania umów z konsumentami. Poglądy są spójne z tymi wydawanymi przez UOKiK.

Stanowisko polskiego rządu jednoznacznie poparła Komisja Europejska. Na ostateczne rozstrzygnięcie frankowicze muszą jednak jeszcze trochę zaczekać. Wyroki TSUE w sprawie kredytów frankowych zapadną prawdopodobnie za kilka miesięcy.

Prognozy na przyszłość z uwzględnieniem podejścia do sprawy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej od pojawienia się problematyki spraw frankowych stoi po stronie konsumentów wskazując, że ich prawa zasługują na szerszą ochronę niż ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców. Po rozprawie z dnia 17 marca 2022 roku wyraźnie widać, że sposób formułowania pytań przez TSUE wskazuje, że sędziowie mają jasny, korzystny dla frankowiczów pogląd na sprawę. Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów nie został wydany tylko dlatego, że czasochłonne okazało się wysłuchanie stron i uczestników.

Rekomendacje dla frankowiczów

Cały czas wahasz się, czy pozwać bank i zawalczyć o uwolnienie się od zobowiązania? Nie czekaj. Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych jest tylko kwestią czasu. Aktualnie masz już wszystkie podstawy do podjęcia działań formalnych przeciwko instytucji. Frankowicze z miesiąca na miesiąc wygrywają coraz więcej spraw, a banki w panice starają się nakłonić kredytobiorców do podpisania ugody, która pozbawi ich szansy na uzyskanie zwrotu wszystkich nienależnie pobranych kwot.

Z pomocą specjalistów z kancelarii dla frankowiczów obronisz się przed manipulacjami ze strony banku. Analiza umowy dokonana przez profesjonalnych pełnomocników pozwoli Ci podjąć ostateczną decyzję co do złożenia pozwu frankowego. Zleć jej przeprowadzenie już dziś!

Po więcej informacji na temat o wyrokach TSUE w sprawach frankowych oraz tego, jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców prawnych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy