18 września 2021

Nasi Klienci uwalniają się od umowy frankowej PKO BP S.A.

Zespół adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii może pochwalić się nową wygraną sprawą frankową. Tym razem pokonaliśmy Bank PKO BP, a w konsekwencji kolejna umowa kredytu frankowego „Własny Kąt hipoteczny” została unieważniona!

Frankowicze nie dajcie się oszukać bankom!

Kolejna wygrana sprawa naszej kancelarii frankowej. Ponownie pada Bank PKO BP S.A. Satysfakcja jest tym większa, iż jako przegranym na placu boju pozostał niewątpliwie jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających przeciwników z jakimi walczą frankowicze.

Bank za wszelka cenę starał się nie doprowadzić do unieważnienia umowy „kredytu frankowego”. Rzutem na taśmę, na ostatnim terminie adwokat reprezentujący bank zaproponował ugodę naszym Klientom. Propozycja była o tyle zaskakująca że została złożona dopiero tuż przed zamknięciem rozprawy. Na nieuczciwy charakter oferty wskazuje również fakt, iż kredytobiorcy, przez lata spłaty zwracali się z prośbami o zmianę warunków umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. Bank nigdy nie wyraził najmniejszego zainteresowania ich problemami. Po chwili dyskusji na sali sądowej Kredytobiorcy podjęli decyzję o odrzuceniu propozycji ugodowej, co ostatecznie okazało się być bardzo dobrym posunięciem.

Adwokaci i radcy prawni niosący pomoc frankowiczom już nie raz przekonali się, iż składane propozycje ugodowe stanowią element strategii procesowej banków. Standardem jest informowanie o możliwości zawarcia ugody tuż przed wydaniem wyroku kończącego sprawę frankową. Prawnicy występujący w imieniu banków najczęściej podają bardzo ogólny zarys warunków, bądź nie podają ich wcale zwracając się jednocześnie do sądu z wnioskiem o wyznaczenie dodatkowego terminu na przeprowadzenie rozmów pomiędzy stronami sporu na tle „kredytu frankowego”. Na szczęście nie tylko prawnicy reprezentujący frankowiczów, ale też sądy nie dają się nabrać na nieuczciwe zagrania banków.

Dalsze negocjacje z bankami nie przynoszą pozytywnych rezultatów. Głównym powodem jest fakt, iż warunki propozycji ugodowych są nie do zaakceptowania. Zdarzają się sytuacje, iż mimo wniosku, ze strony adwokata lub radcy prawnego stojącego po stronie banku, o dalsze rozmowy, zaprzestaje on kontaktu z prawnikami broniącymi kredytobiorców obarczonych „umowami frankowymi”. W konsekwencji trudno znaleźć sprawy, w których dochodzi do zawarcia ugody pomiędzy bankiem a frankowiczem.

Umowa frankowa PKO BP S.A. unieważniona

Przechodząc do meritum sprawy – dnia 16 sierpnia 2021 r., w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Sędzia Sądu Okręgowego Adrianna Wziętal,  wydając Wyrok  w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustaliła, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny jest nieważna. W konsekwencji zasądziła na rzecz naszych Mandantów kwotę 233 299,43 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia doręczenia pozwu. Bank obciążono dodatkowo całością kosztów procesu. Jest to kolejne zwycięstwo frankowiczów z Bankiem PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Katowicach.

Abuzywnych zapisów umowy nie da się usunąć, jedynym rozwiązaniem, zdaniem Sądu, jest unieważnienie umowy „kredytu frankowego”!

Sąd orzekający w przedmiotowej sprawie, uznał że z umowy kredytowej denominowanej do franka szwajcarskiego, nie można usunąć klauzul abuzywnych, tak aby mogła ona w dalszym ciągu funkcjonować w obrocie prawnym. Wobec tego faktu jedyną decyzją jaką Sąd mógł podjąć było unieważnienie umowy kredytowej denominowanej do CHF. W zakresie rozliczenia stron Sąd zastosował teorię podwójnej kondykcji.

Sprawa prowadzona była sprawnie, a duża w tym zasługa Sędzi oraz prawników z naszej kancelarii frankowej. Całe postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji trwało niespełna rok. Trzeba jasno powiedzieć że sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach stają na wysokości zadania w sporach dotykających tematyki kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim. W tutejszym Sądzie nie mamy do czynienia z przewlekłością postępowania i wieloletnim procesem przeciwko bankom w sprawach frankowych. Jasno to obrazuje, iż pozywając bank, może pozbyć się swojego „kredytu frankowego” szybko i skutecznie.

Sprawę prowadził radca prawny Michał Grabek oraz adwokat Dawid Karolczyk.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów
i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom
, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: . Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.