22 września 2020

MBank S.A. przegrywa! Nasz klient nie musi płacić rat tzw. kredytu frankowego

Pozytywne informacje na sam początek tygodnia. Nasza Kancelaria wygrywa kolejną bitwę w sporze z bankami. Tym razem na polu walki poległ mBank S.A. Efekt? Nasi Klienci nie muszą płacić rat w ramach umowy tzw. kredytu frankowego.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w osobie SSR del. Stanisława Zabłockiego w dniu 31 sierpnia 2020 w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XXV 2880/20 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczeń Powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, iż:

  • Powodowie będę uprawnieni do wstrzymania dokonywania spłat rat kredytu w terminach określonych w umowie kredytowej – od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie
  • mBank S.A. nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu od dnia wydania postępowania do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie
  • mBank S.A. nie będzie uprawniony do przekazywania informacji do BIK o zaprzestania spłaty przez Powodów rat w ramach umowy kredytu od dnia wydania postępowania do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie

Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne. Bankowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia na postanowienie.

Sprawę prowadzi r.pr. Michał Grabek oraz adw. Dawid Karolczyk.

Na temat zaprzestania spłaty rat wynikających tzw. kredytów frankowych, na drodze postępowań sądowych, pisaliśmy już wcześniej:

https://frankowy-kredyt.pl/nie-plac-rat-kredytu-pseudofrankowego/

Po więcej informacji zapraszamy również do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: . Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.