UDOSTĘPNIJ

Sprawa przeciwko mBank S.A. kolejny raz na korzyść naszych Klientów

2022-06-20

Sądy rozpatrują obecnie tysiące spraw frankowych. Jedną z najpopularniejszych instytucji, która miała tego typu produkt w swojej ofercie, jest mBank S.A. W licznych wyrokach analizujących umowę mPlan sądy różnych instancji wskazywały już, że w jej treści znajdują się klauzule abuzywne. Na naszym koncie kolejny sukces. Wygraliśmy z mBankiem i uzyskaliśmy dla naszych Klientów unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich.

Stan faktyczny sprawy przeciwko mBank

Sprawa frankowa przeciwko mBank dotyczyła popularnego kredytu mPlan. Powódka w 2009 roku postanowiła kupić mieszkanie. Skontaktowała się z doradcą, który twierdził, że oferta pozwanego banku jest najkorzystniejsza. Poinformował, że kredyt w złotych jest drogi, nieatrakcyjny i nieopłacalny, rekomendując zaciągnięcie kredytu w wyższej kwocie we franku szwajcarskim.

Powódka zwróciła się więc do BRE Banku S.A. (poprzednika prawnego mBanku) o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego. Jako walutę kredytu wskazano frank szwajcarski. Powódce został przedstawiony do podpisu gotowy wzór umowny. Klient nie miał możliwości negocjacji podanych w nim warunków. Powódka mogła zawrzeć umowę albo odmówić jej podpisania. Ze względu na namowy zdecydowała się jednak na to pierwsze rozwiązanie. Mimo to nie rozumiała ryzyka, jakie wiąże się z tą decyzją.

W umowie znalazł się zapis, zgodnie z którym raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane będą w złotych po uprzednim przeliczeniu według kursu sprzedaży franka podanego w tabeli kursowej ustalanej przez bank obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Rozważania prawne sądu

Sąd w uzasadnieniu wydanego w sprawie wyroku wskazał, że samo wprowadzenie do umowy postanowienia przewidującego mechanizm indeksacji nie było sprzeczne z jej treścią, ponieważ nie naruszało zasady swobody umów. Inną kwestią jest jednak sposób określenia mechanizmu indeksacji przez bank poprzez odesłanie do kursów walut, ustalanych w wewnętrznych tabelach.

W ocenie sądu analizowana umowa jest nieważna dlatego, że jej postanowienia dotyczące indeksacji w zakresie, w jakim odsyłają do kursów waluty ustalonych jednostronnie przez instytucję finansową w tabeli, są sprzeczne z naturą zobowiązania, a jednocześnie stanowią klauzule abuzywne. W przypadku konsumentów prowadzi to do konieczności unieważnienie umowy kredytu we frankach.

Zasada swobody umów nie zezwala, aby strona silniejsza mogła na etapie realizacji umowy narzucać drugiej stronie wymiar jej zobowiązań. Ze względu na fakt,  że określenie wysokości świadczenia pozostawione zostanie wyłącznie jednej ze stron umowy, to umowa taka jest sprzeczna z naturą zobowiązania.

Sąd zaznaczył również, że okoliczność, czy oraz w jakim zakresie pozwany bank korzystał z możliwości dowolnej modyfikacji stosunku zobowiązaniowego poprzez określenie kwoty świadczenia, czy też stosowany przez niego kurs był kursem rynkowym, nie ma znaczenia, ponieważ kluczowa jest sama okoliczność, że w przedmiotowej umowie w ogóle zapewniono taką możliwość.

Rozstrzygnięcie po naszej myśli

Po rozpatrzeniu sprawy sąd ustalił nieważność umowy i zasądził od pozwanego mBanku na rzecz powódki kwotę 38 143,95 zł oraz 24 872,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Powódce zostały również przyznane koszty procesu.

Takie rozstrzygnięcie dowodzi, że wskazywane przez frankowiczów argumenty mają uzasadnione podstawy i kredytobiorcy powinni walczyć o swoje prawa.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy