17 sierpnia 2020

Kolejny frankowicz nie musi płacić rat na rzecz banku BPH S.A.

Dobre wieści dla kolejnego naszego Klienta. Natomiast nieco gorsze dla Banku BPH S.A. Następny frankowicz może spać spokojnie i nie płacić rat przez czas trwania postępowania sądowego w swojej sprawie frankowej.

Tym razem zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej zostało udzielone przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Orzeczenie jest nietypowe, dlatego wymaga dodatkowego komentarza.

W treści wniosku o zabezpieczenie strona powodowa domagała się zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, że:

  • wstrzymany zostanie obowiązek uiszczania przez Powoda rat kapitałowo-odsetkowych do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego sprawę,
  • Sąd zakaże Pozwanemu składania oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu,
  • Sąd zakaże Pozwanemu przekazywania do Biuro Informacji Kredytowej oraz innych rejestrów informacji o zaprzestaniu dokonywania przez Powoda spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

W sentencji postanowienia Sąd zajął stanowisko wyłącznie w zakresie punktu pierwszego, uznając żądanie Powoda za zasadne. Natomiast nie wypowiedział się co do dwóch kolejnych punktów – co ważne wniosek nie został w tym zakresie oddalony.

Zatem wstrzymany został obowiązek uiszczenia przez Podwoda rat kapitałowo – odsetkowych. Przywilej ten obowiązywał będzie, do momentu uprawomocnienia się orzeczenie kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie frankowej. Przez najbliższe lata nasz Klient będzie mógł się skupić na sądowej batalii z bankiem, a nie przejmować się koniecznością opłacania kolejnych rat wynikających z harmonogramu spłaty kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Dla pełnej ochrony naszego Klienta niezbędne jest wypowiedzenie się przez Sądu co do pozostałych żądań sformułowanych we wniosku o zabezpieczenie. Zespół naszej Kancelarii podjął już kroki procesowe zmierzające do uzyskania postanowienia o pełnej treści.

Na temat zaprzestania spłaty rat wynikających tzw. kredytów frankowych, na drodze postępowań sądowych, pisaliśmy już wcześniej:

https://frankowy-kredyt.pl/nie-plac-rat-kredytu-pseudofrankowego/

Po więcej informacji zapraszamy również do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: . Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.