UDOSTĘPNIJ

Kolejny frankowicz nie musi płacić rat na rzecz banku BPH S.A.

2020-08-17

Dobre wieści dla kolejnego naszego Klienta. Natomiast nieco gorsze dla Banku BPH S.A. Następny frankowicz może spać spokojnie i nie płacić rat przez czas trwania postępowania sądowego w swojej sprawie frankowej.

Tym razem zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej zostało udzielone przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Orzeczenie jest nietypowe, dlatego wymaga dodatkowego komentarza.

W treści wniosku o zabezpieczenie strona powodowa domagała się zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, że:

  • wstrzymany zostanie obowiązek uiszczania przez Powoda rat kapitałowo-odsetkowych do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego sprawę,
  • Sąd zakaże Pozwanemu składania oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu,
  • Sąd zakaże Pozwanemu przekazywania do Biuro Informacji Kredytowej oraz innych rejestrów informacji o zaprzestaniu dokonywania przez Powoda spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

W sentencji postanowienia Sąd zajął stanowisko wyłącznie w zakresie punktu pierwszego, uznając żądanie Powoda za zasadne. Natomiast nie wypowiedział się co do dwóch kolejnych punktów – co ważne wniosek nie został w tym zakresie oddalony.

Zatem wstrzymany został obowiązek uiszczenia przez Podwoda rat kapitałowo – odsetkowych. Przywilej ten obowiązywał będzie, do momentu uprawomocnienia się orzeczenie kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie frankowej. Przez najbliższe lata nasz Klient będzie mógł się skupić na sądowej batalii z bankiem, a nie przejmować się koniecznością opłacania kolejnych rat wynikających z harmonogramu spłaty kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Dla pełnej ochrony naszego Klienta niezbędne jest wypowiedzenie się przez Sądu co do pozostałych żądań sformułowanych we wniosku o zabezpieczenie. Zespół naszej Kancelarii podjął już kroki procesowe zmierzające do uzyskania postanowienia o pełnej treści.

Na temat zaprzestania spłaty rat wynikających tzw. kredytów frankowych, na drodze postępowań sądowych, pisaliśmy już wcześniej:

https://frankowy-kredyt.pl/nie-plac-rat-kredytu-pseudofrankowego/

Po więcej informacji zapraszamy również do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@adwokat-karolczyk.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy