UDOSTĘPNIJ

Nie płać rat kredytu pseudofrankowego!

2020-06-12

Nie płać rat kredytu pseudofrankowego! Hasło to dla wszystkich osób posiadających tzw. kredyty frankowe brzmi jak spełnienie marzeń. Jak pokazały ostatnie miesiące nawet marzenia mogą się spełniać.

Sądy na pomoc frankowiczom

Zaprzestanie spłaty rat kredytów wyrażonych we frankach szwajcarskich okazało się możliwe na drodze postępowania sądowego. Co prawda część kredytobiorców, po konsultacjach z kancelariami frankowymi, samodzielnie decydowała się na przerwanie spłat swoich zobowiązania kredytowego. Jednak nie każdy frankowicz był gotowy na taki krok. W ostatnich miesiącach Sądy w toczących się sprawach frankowych coraz częściej zaczęły wydawać postanowienia, w których udzielają zabezpieczenia powództwa przeciwko bankowi poprzez umożliwienie powodowi zaprzestania spłaty rat kredytów powiązanych z CHF.

Co może zapewnić kancelaria frankowa

Kredytobiorca chcący uzyskać zabezpieczenie w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek do Sądu. Wniosek taki może być zawarty już w pozwie skierowanym przeciwko bankowi, w którym głównymi żądaniami jest unieważnienie i „odfrankowienie” umowy kredytowej. Nie wyklucza to oczywiście szans frankowiczów już walczących w sądach. Wniosek o zabezpieczenie może zostać złożony na niemal każdym etapie postępowania sądowego, którego przedmiotem sporu jest tzwkredyt we frankach. Najlepiej w tym zakresie skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii frankowych.

Podstawową i najdalej idącą korzyścią jest możliwość zaprzestania płatności przez kredytobiorcę rat. W związku z tym, iż dyspozycja taka jest częścią postanowienia sądowego można liczyć na dodatkowe korzyści, w tym m.in.:

  • zakaz wypowiadania przez bank umowy kredytowej wyrażonej w CHF,
  • zakaz wzywania frankowicza przez bank do uiszczania rat zgodnie z harmonogramem płatności rat,
  • zakaz przekazywania przez bank do Biura Informacji Kredytowej oraz innych rejestrów informacji o wstrzymaniu płatności rat.

Uzyskanie zabezpieczenia stanowi niezwykle komfortowe rozwiązania. Osoba pozywająca bank może spokojnie czekać na zakończenie postępowania sądowego nie ponosząc żadnych kosztów kredytu. Warto zaznaczyć, iż postanowienia o tej treści wydane przez Sąd nie rozstrzyga o finale sprawy. Jednak frankowicz walczący z bankiem zyskuje potwierdzenie, iż Sąd w dużym stopniu zgadza się z argumentami zgłaszanymi w pozwie, a konsument walczący z bankiem uprawdopodobnił swoje roszczenie.

Warunki uzyskania zabezpieczenia

Kredytobiorcy walczący z instytucjami finansowymi na salach sądowych lub decydujący na pozwanie banku muszą wiedzieć o istniejących obecnie trendach wpływających na szansę powodzenia wniosku o zabezpieczenia w ramach powództwa o unieważnienie i „odfrankowienie” umowy kredytowej. Otóż największą szansę mają frankowicze obciążeni kredytami powiązanymi z frankiem szwajcarskim zaciągnięte w tzw. bad bankach oraz w bankach uznawanych za „wydmuszki finansowe”. Zaliczyć do tej grupy można Getin Noble Bank S.A., BPH S.A., Deutsche Bank Polska S.A. Raiffaisen Bank International AG( S.A.) Oddział w Polsce. Od niedawna dołączył do niej również mBank S.A. Przy czym sytuacja zmienia się dosyć dynamicznie, tak więc z upływem czasu wnioski o zabezpieczenie w sprawach frankowych mogą się stać skuteczne również w postępowaniach przeciwko innym bankom.

Większą szansę powodzenia można upatrywać w sprawach, w których kredytobiorcy spłacili kapitał kredytu otrzymanego w ramach umowy kredytowej. Co prawda pojawiły się postanowienia dotyczące kredytów pseudofrankowych gdzie kapitał nie został jeszcze spłacony, ale na ten moment są to tylko pojedyncze przypadki.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@adwokat-karolczyk.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy