UDOSTĘPNIJ

Frankowej uchwały Sądu Najwyższego nie będzie

2021-04-12

Kredytobiorcy czekający na orzeczenie pełnego składu Izby Cywilnej SN ws. kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego mogą czuć się rozczarowani. Jego termin został przesunięty po raz drugi i nie jest jasne czy dojdzie do rozstrzygnięcia w nowo wyznaczonej dacie.

Frankowicze muszę poczekać

Posiedzenie pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotykających problematyki tzw. kredytów frankowych zostało zaplanowane pierwotnie na 25 marca. Sędziowie nie zebrali się w tym terminie, gdyż został on przesunięty ze względu na hospitalizację Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Uchwała frankowa miała zostać wydana 13 kwietnia, ale kilka dni przed zaplanowanym wydarzeniem ponownie pojawiła się informacja, iż termin ten nie zostanie dochowany. Dr hab. Małgorzata Manowska zarządziła przesunięcie daty posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej na dzień 11 maja.
Za podłoże tej decyzji przedstawiono kilka argumentów. W pierwszej kolejności powołano się na obawę o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego w związku z trudną sytuacją epidemiczną panującą w kraju. Po drugie Pierwsza Prezes SN wskazała, iż uchwała Sądu Najwyższego powinna być uzależniona od zbliżający się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego w polskiej sprawie frankowej C-19/20.

TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie frankowej

Po słynnej już sprawie Państwa Dziubaków C-260/18, w której TSUE wydał wyrok 3 października 2019 r. unijny Trybunał kolejny raz zajmie się problematyką polskich spraw frankowych. Orzeczenie ma zostać wydane 29 kwietnia. Jak zauważyła dr hab. Małgorzata Manowska wyrok TSUE może tworzyć istotny kontekst interpretacyjny dla odpowiedzi na niektóre spośród pytań zawartych we wniosku Pierwszego Prezesa SN. Z tych względów, uzasadnione jest przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku Pierwszego Prezesa SN tak, aby przy podejmowaniu decyzji w zakresie interpretacji prawa krajowego uwzględnić można było również interpretację unormowań europejskich, której ma dokonać TSUE.

Postępowanie prowadzone przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotykające problematyki kredytów powiązanych z walutą obcą tj. frankiem szwajcarskim, zainicjowane zostało pytaniami prejudycjalnymi zadanymi przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. W swej treści, częściowo pokrywają się one z zagadnieniami prawnymi, które miały zostać rozstrzygnięte uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie tzw. kredytów frankowych.

Po pierwsze wyjaśnione zostanie od kiedy winien być liczony bieg terminu przedawnienia się roszczeń instytucji finansowych o zwrot kapitału – od daty wypłaty kapitału, czy od daty powołania się przez konsumenta na nieważność umowy czy też od daty wyroku ustalającego nieważność umowy. Kolejną zawiłością budzącą wiele kontrowersji, która ma być przedmiotem rozważań, jest tematyka żądań zgłaszanych przez banki o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Jest mało prawdopodobne, iż zmieni się terminarz prac Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym z końcem kwietnia możemy się spodziewać, iż zostanie wydanie wyrok w polskiej sprawi frankowej C-19/20. Natomiast wciąż z dystansem należy podchodzić do faktu skutecznego zebrania się pełnej Izby Cywilnej i uchwały Sądu Najwyższego w sprawie kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu