UDOSTĘPNIJ

Nasza kancelaria wygrywa z mBankiem na pierwszej rozprawie!

2021-02-15

Sąd Okręgowy w Katowicach udowodnił, iż sprawy frankowe mogą być rozstrzygane niezwykle szybko. Jednak co najważniejsze z rewelacyjnym efektem dla Klientów naszej Kancelarii. Tym razem na sali sądowej poległ mBank S.A.

Dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt I C 627/20 SSO Wacława Walencka wydała wyrok ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ,,MULTIPLAN”, zawartej w roku 2008.

Co najważniejsze o nieważności umowy „frankowej” Sąd rozstrzygnął w sentencji wyroku. Pozwoli to na łatwiejsze pozbycie się toksycznego produkty finansowego. Doprowadzi także do jednoznacznego i sprawnego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy frankowiczami a bankiem.

Bardzo cieszy nas fakt, iż wyrok został wydany w terminie zaledwie ośmiu miesięcy od wniesienia pozwu. W związku z czym nasi Klienci mogli ucieszyć się wygraną z bankiem w ciągu niespełna roku od podjęcia ostatecznej decyzji o pozwaniu banku.

Dodatkowo wyrok został wydany już na pierwszym terminie! Sąd w ramach postępowania dowodowego dopuścił dowód z przesłuchania kredytobiorców. Jednocześnie oddalonych zostało szereg wniosków dowodowych wnoszonych przez bank. Dla sprawności procedowania w sprawach frankowych podjęcie takiej decyzji ma kluczowe znaczenie. Banki chcąc przedłużyć i skomplikować postępowanie sądowe zgłaszając szereg dowodów nie mających znaczenia dla danej sprawy. Celem zespołu adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii jest niwelowanie tego rodzaju prób i przekonanie sędziego do prowadzenia postępowania dowodowego tylko w niezbędnym zakresie.

W niniejszej sprawie Sąd w pełni zgodził się z argumentacją prawną zgłaszaną w pozwie przez naszą Kancelarię. Sędzia rozstrzygająca spór potwierdziła, iż umowa „frankowa” zawierała klauzule abuzywne, naruszające prawa kredytobiorcy – konsumenta. W związku z czym należało usunąć je z treści umowy, która w takim kształcie nie mogła obowiązywać w obrocie prawnym.

Dodatkowo zwrócona została uwaga na kilka istotnych aspektów. Otóż bank nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązków informacyjnych. Nasi Klienci podpisując umowę nie wiedzieli o jej pełnych konsekwencjach ekonomicznych i prawnych. Nie zdawali sobie również sprawy z faktu, iż całym ryzkiem związanym z podpisaniem umowy powiązanej z frankiem szwajcarskim zostali
obciążeni wyłącznie oni.

W związku z powyższym Sąd ustalił, iż Umowa pseudofrankowa jest nieważna.

Reasumując niniejsza sprawa w jasno obrazuje, iż prawo stoi po stronie frankowiczów. Dodatkowo wyroki w sprawach frankowych mogą być wydawane niezwykle sprawnie. Kluczowa jest tu rola prawników występujących po stronie kredytobiorców, dlatego tak ważny jest wybór kancelarii prawnej, która będzie reprezentować nas przed sądem.

Sprawę prowadzili: adwokat Dawid Karolczyk oraz radca prawny Michał Grabek.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu