UDOSTĘPNIJ

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

2024-06-12

Umowa kredytowa jest podstawą dla dowolnego produktu finansowego oferowanego przez banki. Są tam zawarte wszystkie szczegóły związane z udzieleniem oraz spłatą zobowiązania. Warto jednak wiedzieć, że banki mogą wypowiadać umowy. Wymaga to określonych powodów. Kredytobiorca musi wtedy oddać zadłużenie w bardzo krótkim czasie. Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu i jakie są tego konsekwencje? Sprawdź!

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Standardowo umowa kredytowa to dokument, który reguluje udzielanie pożyczek i kredytów. Według prawa bankowego kredytodawca podpisuje ją z klientem, w ten sposób zobowiązując się do udzielenia określonych środków na wyznaczony cel. Konsument musi oddać pożyczoną kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Całość odbywa się w oparciu o ustalony harmonogram spłaty.

W konkretnych przypadkach może jednak dojść do wypowiedzenia umowy kredytowej. Ten proces jest regulowany przez przepisy prawa. Wszystkie zapisy znajdziemy w art. 75 ustawy Prawo Bankowe.

W jakich sytuacjach bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

  • Kredytobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy (np. nie spłaca rat w terminie);
  • Kredytobiorca utracił zdolność kredytową;
  • Celowe wprowadzanie w błąd kredytodawcy poprzez podawanie nieprawdziwych informacji związanych z historią i zdolnością kredytową;
  • Spadek lub zanik wartości zabezpieczeń kredytu;
  • Wykorzystanie środków z kredytu na cele inne niż wynikają z umowy.

Warto wiedzieć, że banki muszą zawsze zachować 30-dniowy okres na realizację wypowiedzenia. Istnieją jednak szczególne przypadki, kiedy proces jest przyspieszony. Jeżeli pojawia się zagrożenie upadłością kredytobiorcy, bank może zażądać zwrócenia należności w terminie do 7 dni od wydania decyzji. Oczywiście rozwiązanie umowy zawsze oznacza konieczność oddania wszystkich pożyczonych środków.

Jakie są następstwa wypowiedzenia umowy kredytu przez bank?

Wraz z dniem wypowiedzenia umowy pojawia się obowiązek zwrotu całej pożyczonej kwoty przez kredytobiorcę do banku. Musi on to zrobić w 30 dni od wysłania decyzji. W niektórych przypadkach banki ustalają jednak nieco dłuższy okres. Niespłacenie tej należności zwykle oznacza poważne konsekwencje prawne i finansowe oraz wkroczenie na drogę sądową.

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego? Odpowiedź brzmi: tak. Wtedy sytuacja jest nieco bardziej zawiła. Zwykle powodem jest tu również zaleganie w spłacie rat. Zanim bank wystosuje wypowiedzenie, musi podjąć próbę pomocy przy rozwiązywaniu problemów finansowych kredytobiorcy. To prawny obowiązek.

Jeżeli kredytobiorca nadal nie spłaca kredytu hipotecznego, bank stosuje wypowiedzenie umowy. Wtedy klient otrzymuje co najmniej 14-dniowy termin, by uregulować należności. Kredytobiorca może też złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu, co często prowadzi do ugody z bankiem. Oprócz tego otrzymujemy co najmniej sześć miesięcy na sprzedaż nieruchomości, która była zabezpieczeniem. Środki zostaną przekazane na spłatę zobowiązania.

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu konsolidacyjnego? Tutaj również odpowiedź brzmi: tak. Banki mogą wypowiedzieć dowolną umowę, jeżeli klient się z niej nie wywiązuje. W przypadku konsolidacji klient może zostać nakłoniony do zwrócenia całej kwoty, czyli sumy wszystkich łączonych zobowiązań. Niespłacanie tego rodzaju kredytu znacząco przyspieszy konsekwencje prawne wynikające z zadłużenia.

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu bez możliwości obrony ze strony klienta?

Warto wiedzieć, że banki często skierują tego rodzaju sprawy do sądu. Zwykle kończy się to postępowaniem komorniczym, które egzekwuje należności od kredytobiorcy. Klient ma standardowo 30 dni na pokrycie zobowiązania. Mimo wszystko może on także skorzystać z obrony:

  • ugoda z bankiem – odpowiednio przeprowadzone negocjacje mogą odroczyć planowane wypowiedzenie umowy,
  • rozstrzygnięcie w sądzie – klient może podważyć zasadność wypowiedzenia umowy kredytowej.

Większość banków zapewnia możliwość zawarcia umowy z kredytobiorcą, który nie spłaca zobowiązania. Warto jednak wiedzieć, że inicjatywa zawsze powinna wyjść ze strony klienta. Kredytobiorca może proponować bankowi takie rozwiązania jak dodatkowe zabezpieczenie lub dogodniejsze warunki spłaty.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy