UDOSTĘPNIJ

Kiedy umowa frankowa jest nieważna?

Zwiększająca się liczba wygranych spraw frankowych sprawia, że coraz więcej frankowiczów rozważa skierowanie swojej sprawy na drogę postępowania sądowego. Wątpliwości budzi okoliczność, czy w danym stanie faktycznym i prawnym istnieją rzeczywiste podstawy, które mogą doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia.

Zastanawiasz się, kiedy umowa frankowa jest nieważna? Świadomość, czy w Twojej umowie znajdują się klauzule niedozwolone, pozwoli podjąć rozsądne kroki prawne w sprawie.

Klauzule niedozwolone a nieważność umowy frankowej

Klauzule niedozwolone (inaczej abuzywne) to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały indywidualnie uzgodnione i kształtują jego prawa i obowiązki sprzecznie z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy (art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego).

Paragraf 3 wspomnianego przepisu doprecyzowuje, że aby postanowienie zostało uznane za nieuzgodnione indywidualnie, musi zachodzić okoliczność, że konsument nie miał na nie rzeczywistego wpływu. Należy udowodnić, że w danej umowie z taką niedozwoloną klauzulą mamy do czynienia. W tym zakresie można się opierać na kilku zarzutach.

Brak określenia kwoty kredytu frankowego

Zawierając umowę kredytu frankowego, klienci nie mieli świadomości, jaką kwotę rzeczywiście zaciągają. Dla przykładu – w przypadku kredytu denominowanego wartość finansowania była określana w CHF. Trudności wywoływało przeliczenie tej kwoty na złotówki. Nie istniały przepisy prawa wskazujące, jak powinno się go dokonywać. Postanowienia umowne w tym zakresie nosiły z kolei znamiona niedozwolonych. Bez tych klauzul trudno myśleć o dalszym obowiązywaniu umowy, więc stwierdzenie nieważności może się z tego względu okazać zasadne.

Ryzyko w umowach frankowych nie było rozłożone równomiernie

Istotnym argumentem w procesie frankowym jest również okoliczność, że na skutek zawarcia umowy bank znajdował się w dużo lepszej sytuacji niż kredytobiorca. Po jego stronie ryzyko kursowe praktycznie nie istniało, a ewentualne zmiany kursu były obojętne. Otwarta pozycja walutowa kredytobiorcy sprawiała natomiast, że to on ponosił ryzyko zmian na rynku walut, a gdy te nastąpiły, odczuwał je bardzo dotkliwie.

Kredytobiorcy nie mieli możliwości indywidualnego negocjowania umów, które podpisywali, ponieważ banki przedstawiały im gotowe wzory zawierające abuzywne postanowienia. Klienci nie dość, że często nie mieli wiedzy co do rzeczywistego znaczenia konkretnych postanowień, to stawali często przed wyborem bez wyjścia – podpisać umowę i narazić się na problemy w przyszłości, czy zrezygnować z kredytu i tym samym z własnej nieruchomości. W przypadku wielu osób kredyt frankowy był bowiem jedynym, który został im przez bank zaproponowany na podstawie wyliczonej zdolności kredytowej. Wykorzystanie przez bank uprzywilejowanej pozycji było więc również w tym zakresie rażące.

Różne banki a klauzule niedozwolone w umowach kredytu frankowego

Jeśli zadajesz sobie pytanie, kiedy umowa frankowa jest nieważna, z pewnością zastanawiasz się, czy kredytobiorcy wygrali już w przeszłości sprawy przeciwko bankowi, który jest drugą stroną Twojej umowy kredytu. Dobrą wiadomością będzie, że w okresie, gdy tego typu kredyty były najbardziej popularne (2004-2010 rok), większość z umów obejmowała niedozwolone postanowienia umowne.

To, jaka konkretnie była ich treść, zależało od okresu, rodzaju i nazwy umowy oraz banku. Najczęściej abuzywne były klauzule indeksacyjne, denominacyjne i waloryzacyjne. Nadużycia ze strony banku miały miejsce zarówno w momencie ustalania wysokości zobowiązania, jak i podczas wyliczania wysokości raty kredytu.

Z tych względów, jeśli zawarłeś umowę kredytu frankowego, warto przeprowadzić analizę zawartych w niej postanowień pod kątem ewentualnych klauzul niedozwolonych. Być może Twoją umowę uda się unieważnić. W tym celu potrzebujesz jednak pomocy doświadczonych specjalistów.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy."

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy