UDOSTĘPNIJ

Pokonujemy mBank S.A. PRAWOMOCNIE!

2022-05-17

Na naszym koncie kolejna wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.! Sąd II instancji oddalił apelację banku i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty postępowania apelacyjnego. Sprawa dotyczyła popularnej umowy kredytu frankowego „Multiplan”. Kolejne wyroki ustalające jej nieważność potwierdzają, że to najlepszy czas, aby pozwać instytucję finansową i uwolnić się od zobowiązania.

Na jakiej podstawie można podważyć umowę o kredyt hipoteczny „Multiplan”?

Umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” zawierała w swojej treści klauzule abuzywne, które uzasadniają ustalenie jej nieważności. Przez nieuczciwe działania banku Klient będący konsumentem i niemający doświadczenia w dziedzinie finansów nie był w stanie ocenić ryzyka, jakie wiąże się z zaciągnięciem kredytu ani określić zakresu zobowiązania.

Klauzule abuzywne dotyczyły przede wszystkim sposobu określenia wiążącego kursu walut. Dla przykładu kwotę kredytu wyrażoną w CHF przeliczano na podstawie kursu kupna waluty z tabeli kursowej z dnia i godziny uruchomienia kredytu. Z tego powodu w chwili zawierania umowy nie dało się ustalić jej ostatecznej wysokości.

Również sposobu ustalenia kwoty należnej do zapłaty z tytułu comiesięcznych rat nie sposób określić jako uczciwego. Frankowicze zostali zobowiązani do spłaty kredytu w złotówkach, po uprzednim przeliczeniu rat według kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej tworzonej przez bank obowiązującej w określonej godzinie w dniu spłaty. Właśnie ten zapis sprawił, że po kilku latach wysokość rat wzrosła niemal dwukrotnie.

Kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu na ustalanie kursu wymiany, a dodatkowo nie dysponowali wiedzą, jak dokonuje takiego ustalenia bank. W ten sposób umowa została uzależniona od zewnętrznych czynników, których nie sposób przewidzieć.

Sąd w pełni podzielił nasze stanowisko i wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpatrzeniu sprawy w wyroku z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie o sygn. akt I C 981/20 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 18 lutego 2008 roku zawarta pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym mBanku – tj. BRE Bank S.A. – jest nieważna. Z tego powodu zasądzono na rzecz naszych Klientów kwotę 48 513,37 złotych i 28 200,96 CHF tytułem zwrotu uiszczonych rat wraz z odsetkami za opóźnienie do niepodzielnej ręki.

Dodatkowo sąd I instancji zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do niepodzielnej ręki kwotę 1155 złotych i 3353,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz solidarnie kwotę 6417 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bank nie zgodził się z wyrokiem i wniósł apelację. To powszechnie stosowana ścieżka działania, niezależnie od negatywnych dla instytucji finansowych statystyk. Również w niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 29 kwietnia 2022 roku oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Frankowicze, którzy zawarli z BRE Bankiem umowę o kredyt hipoteczny „Multiplan”, mają duże szanse na uwolnienie się od zobowiązania

Umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” wielokrotnie była już oceniana przez sądy różnych instancji. Wielokrotnie potwierdzano, że w jej treści występują klauzule abuzywne, a także wskazywano na inne nieprawidłowości w procesie zawierania umowy (np. niedopełnienie obowiązku informacyjnego). Kredytobiorcy wygrywają większość spraw przeciwko mBankowi. Z tego powodu warto wziąć sprawy w swoje ręce i złożyć pozew frankowy.

Z pomocą specjalistów doświadczonych w dziedzinie kredytów frankowych przejdziesz przez proces bez stresu. Profesjonalny pełnomocnik nie tylko dokona analizy Twojej umowy kredytowej, ale również przygotuje pozew i będzie Cię wspierał w trakcie rozpraw. Doświadczenie w zakresie spraw frankowych to podstawa, aby zwiększyć swoje szanse w sporze z bankiem. Skorzystaj z korzystnego trendu i pozwij instytucję finansową już teraz.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy