25 października 2021

Kolejne Unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank  International AG z siedzibą w Wiedniu!

Sąd Okręgowy w Katowicach udowodnił kolejny raz, iż sprawy frankowe mogą być rozstrzygane sprawnie i  szybko. Jednak co najważniejsze z rewelacyjnym efektem dla Klientów naszej Kancelarii. Tym razem na sali sądowej poległ Raiffeisen Bank  International AG z siedzibą w Wiedniu. Prócz krótkiego czasu procedowania Katowicki Sąd pokazał, iż dla wydania pozytywnych wyroków dla frankowiczów nie jest konieczne czekanie ani na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani na uchwały Sądu Najwyższego. W tym Sądzie Sędziowie nie zasypują gruszek w popiele, tylko po prostu efektywnie wykonują swoją pracę!

SO w Katowicach niczym Francuski pociąg TGV !

Dnia 8u października 2021r. Sędzia SO Lech Skórski, ustalił nieważność Umowy o kredyt hipoteczny w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II C 709/20. Dodatkowo bank został obciążony w całości kosztami postępowania sądowego w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Co najważniejsze o nieważności umowy „frankowej” Sąd rozstrzygnął w sentencji wyroku. Pozwoli to na łatwiejsze pozbycie się toksycznego produkty finansowego. Doprowadzi także do jednoznacznego i sprawnego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy frankowiczami a bankiem.

Sprawa trwała nieco dłużej niż zazwyczaj sprawy kredytów frankowych przed Katowickim Sadem Okręgowym, jednak zakończyła się ona w terminie niecałych 13 miesięcy od dnia wniesienia pozwu, co nadal jak na Polskie standardy jest ekspresowym prowadzeniem sprawy sądowej.

Umowa Banku EFG Eurobank Ergasias S.A. jest w całości unieważniona!

W ramach postępowania została wyznaczona tylko jedna rozprawa, podczas której przesłuchano Powodów. Jednocześnie oddalonych zostało szereg wniosków dowodowych wnoszonych przez bank. Dla sprawności procedowania w sprawach frankowych podjęcie takiej decyzji ma kluczowe znaczenie. Banki chcąc przedłużyć i skomplikować postępowanie sądowe zgłaszając szereg dowodów nie mających znaczenia dla danej sprawy. Celem zespołu adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii jest niwelowanie tego rodzaju prób i przekonanie sędziego do prowadzenia postępowania dowodowego tylko w niezbędnym zakresie.

Warto podkreślić, iż w ramach przedmiotowego sporu sąd zgodził się w pełni z argumentami prezentowanymi przez naszą kancelarię. Umowa frankowa została unieważniona.

Sędzia uznała iż umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Bankiem EFG Eurobank Ergasias Spółka Akcyjna jest nieważna. W całości obarczona jest postanowieniami niedozwolonymi, tzw. klauzulami abuzywnymi. Naruszały one prawa kredytobiorców, co rodziło konieczność ich eliminacji z treści umowy. Największym problemem była klauzula indeksacyjna łamiąca w największym stopniu dysproporcję pomiędzy stronami stosunku prawnego. Jej wyłączenie z „umowy frankowej” winno skutkować upadkiem całej umowy i jej unieważnieniem – i takie właśnie było orzeczenie w omawianej sprawie. Dodatkowo zwrócona została uwaga na kilka istotnych aspektów. Otóż bank nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązków informacyjnych. Nasi Klienci podpisując umowę nie wiedzieli o jej pełnych konsekwencjach ekonomicznych i prawnych. Nie zdawali sobie również sprawy z faktu, iż całym ryzkiem związanym z podpisaniem umowy powiązanej z frankiem szwajcarskim zostali obciążeni wyłącznie oni.

Co niezwykle ważne o nieważności umowy sąd rozstrzygnął w sentencji wyroku. Rozwiązanie takie jest najkorzystniejsze dla frankowiczów. Kończy ono jednoznacznie spór na gruncie kredytu, którego zadłużenie wyrażone jest we franku szwajcarskim i zmierza bezpośrednio do wyeliminowania wadliwej umowy z obrotu prawnego.

Kończąc warto wskazać że niniejsza sprawa obrazuje, iż prawo stoi po stronie frankowiczów. Dodatkowo wyroki w sprawach frankowych mogą być wydawane niezwykle sprawnie. Kluczowa jest tu rola prawników występujących po stronie kredytobiorców, dlatego tak ważny jest wybór kancelarii prawnej, która będzie reprezentować nas przed sądem.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: . Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

Sprawę prowadzili: adwokat Dawid Karolczyk oraz radca prawny Michał Grabek.