UDOSTĘPNIJ

Po raz kolejny umowa kredytowa mBank S.A. nieważna

2022-02-09

Nasze wygrane w sprawach związanych z kredytami pseudowalutowymi powoli stają się przyjemną tradycją, co z pewnością jest niezwykle cenną informacją dla naszych obecnych i przyszłych Klientów. W ostatnich dniach ubiegłego roku Sądy Okręgowe w Katowicach okazały się niezwykle przychylne dla frankowiczów!

Korzystny wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie

Dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt I C 199/21, SSO Marian K. Zawała wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientkę z mBankiem S.A. Bardzo ważna informacja jest taka, że wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie, a także to, że procedowanie zamknęło się w okresie dziesięciu miesięcy.

Jest to istotne także dla innych osób, które wahają się w kwestii złożenia pozwu przeciwko mBankowi. Zarówno w przypadku spraw, w których frankowicze ubiegają się o odfrankowienie kredytu, jak i tych, które mają na celu unieważnienie „kredytu we frankach", można liczyć na krótszy czas oczekiwania na pierwszą rozprawę i na wyrok. Jest to ważne z perspektywy osób, które martwią się o spłacanie „kredytu we frankach” i chciałyby raz na zawsze zapomnieć o tym zobowiązaniu finansowym.

Oczywiście nie należy pomijać kwestii dotyczących szczegółów wyroku, który zapadł w niniejszej sprawie. Na rzecz Kredytobiorczyni zasądzono kwotę 10 725,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 16 marca 2021 r. (od dnia doręczenia pozwu). Oprócz tego bank obciążono w całości kosztami postępowania. Na rzecz Powódki zasądzono też kwotę 6 417,00 zł.

Większość wniosków dowodowych zgłoszonych przez bank została pominięta

Podobnie jak w przypadku innych spraw związanych z walutą CHF, które prowadziliśmy w ostatnich miesiącach, tak i podczas niniejszej sprawy Sąd odrzucił większość wniosków dowodowych zgłoszonych przez bank. Większość z nich nie miała na celu wniesienia do toku postępowania niczego istotnego, a jedynie jego wydłużenie.

Na szczęście od pewnego czasu obserwujemy, że Sądy mają tego pełną świadomość i odrzucają tego typu wnioski dowodowe, nie chcąc tracić czasu na rozpatrywanie kwestii, które tak naprawdę nie wprowadzają do sprawy niczego nowego. To bardzo pozytywny trend dla kredytobiorców, z uwagi na fakt, że postępowanie trwa krócej, a wyroki ogłaszane są o wiele bardziej sprawnie.

W toku postępowania bank nie złożył oświadczeń o potrąceniu lub skorzystaniu z prawa zatrzymania. Sąd zdecydował się także na przesłuchanie Kredytobiorczyni, czyli naszej Klientki, jednak nie wpłynęło to na wydłużenie postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny – co to oznacza?

Na ten moment wyrok nie jest prawomocny, więc przez cały czas czekamy na kolejny krok banku. W każdym przypadku, kiedy wyrok wydawany jest przez Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy, zarówno pozwany, jak i powód, mogą odwołać się od wyroku. Po wydaniu wyroku strony mogą wystąpić o jego uzasadnienie. W terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem strony mają możliwość odwołania się od wyroku, czyli złożenia apelacji w sądzie wyższej instancji – np. w Sądzie Okręgowym lub w Sądzie Apelacyjnym.

W trakcie apelacji Sąd ma kilka możliwości. Może między innymi uznać apelację i na tej podstawie zmienić wyrok (w całości lub tylko częściowo). Inną możliwością jest przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. Istnieje również ryzyko (lub szansa, w zależności od punktu widzenia), że sąd II instancji odrzuci apelację.

W tym przypadku istnieje możliwość, że pełnomocnicy banku zdecydują się na złożenie apelacji. Oznaczałoby to, że sprawa będzie rozpatrywana przez sąd II instancji. W ostatnich latach statystyki jasno wskazują, że liczba wyroków korzystnych dla kredytobiorców rośnie – zarówno w sądach I, jak i II instancji.

Potrzebujesz pomocy w sprawie związanej z kredytem walutowym?

Po więcej informacji na temat tego, jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców prawnych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy