UDOSTĘPNIJ

Rusza wydział ds. tzw. kredytów frankowych

2021-03-31

W Sądzie Okręgowym w Warszawie z dniem 1 kwietnia 2021 r. rusza wydział, który będzie dedykowany do rozstrzygania wyłącznie spraw frankowych. Z tą zmianą organizacyjną wiążą się nadzieje na przyspieszenie procedowania w stolicy, a także ujednolicenie linii orzeczniczej.

Warszawski sąd oblegany przez Frankowiczów

Warszawski sąd od dawna był zasypywany setkami pozwów kredytobiorców mających nadzieję na sprawiedliwe rozstrzygnięcie sporów z bankami, które sprzedawały kredyty indeksowane bądź denominowane do franka szwajcarskiego. W niewielkim stopniu problem został zniwelowany nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego w ramach, której umożliwiono wnoszenie powództw o unieważnienie i odfrankowienie umowy kredytowej do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania kredytobiorców. Coraz więcej pozwów kierowana jest obecnie do mniejszych sądów. Jednak równolegle rośnie liczba osób decydujących się na walkę z bankiem na drodze postępowania sądowego. W konsekwencji liczba pozwów składanych w Warszawie nie malej, a wręcz mówi się o coraz większej skali spraw frankowych.

Wydział frankowy już w kwietniu

Remedium na te problemy ma być specjalny wydział zajmujący się tylko problematyką tzw. kredytów frankowych utworzony w ramach Sądu Okręgowego w Warszawie. Jego działalność zostanie zainicjowana 1 kwietnia bieżącego roku. W ostatnich dniach poznaliśmy również skład osoby utworzonego wydziału. Na ten moment przyjęto lub przeniesiono do niego dziesięciu sędziów, a kolejnych sześciu zgłosiło swój akces. Obecnie na liście znaleźli się: SSO Katarzyna Dawid-Birska, SSO Paweł Krekora, SSO Stanisław Gradus-Wojciechowski, SSO Joanna Karczewska, SSO Andrzej Lipiński, SSO Iwona Lizakowska-Bytof, SSO Kamila Spalińska, SSO Paweł Stosio, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha. Przewodniczącym wydziału będzie Tomasz Niewiadomski.

W gronie tym możemy odnaleźć kilku sędziów, którym tematyka spraw frankowych jest dobrze znana, ale pojawiły się też nowe nazwiska. Do wydających dotychczas pozytywne rozstrzygnięcia dla kredytobiorców zaliczają się SSO Joanna Karczewska, SSO Iwona Lizakowska-Bytof, SSO Kamila Spalińska, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha. Z pewnością cieszy brak sędziów, którzy konsekwentnie od wielu lat wydają orzeczenia szczególnie krzywdzące frankowiczów.

Sprawy sędziów, dotychczas orzekających w wydziałach Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy funkcjonować będą w ramach wydziału frankowego, dotyczące roszczeń z umów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, przeniesione zostaną do nowego wydziału. Pozostał natomiast nie zostaną przeniesione.

Na ten moment, co rzuca się w oczy, to zbyt wąski skład osobowy nowotworzonego wydziału. W Sądzie Okręgowym w Warszawie w roku 2020 zarejestrowano ponad 16 tysięcy nowych pozwów wnoszonych przeciwko bankom. W roku bieżącym możemy mówić co najmniej o podobnej skali. Dziesięciu, czy też po akcesie szesnastu, sędziów, nie będzie w stanie prowadzić tylu postępowań sądowych równolegle, nawet jeżeli będą one dotykać tej samej problematyki.

Utworzenie wydziału frankowego należy uznać za krok w dobrym kierunku. Jednak dla spełnienia przez niego pokładanych w nim nadziei potrzebne jest zwiększenie składu osobowego. Pozostaje również mieć nadzieję, iż kolejni sędziowie delegowani do spraw frankowych będą wykazywać się świetną znajomością zagadnień prawa konsumenckiego zarówno na gruncie prawodawstwa krajowego jak i unijnego.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy