UDOSTĘPNIJ

Unieważnienie kredytu Banku Millennium – wygrywany w 9 miesięcy!

2021-05-10

Ekspresowym tempem rozpatrywania spraw frankowych tym razem wykazał się Sąd Okręgowy w Gliwicach. Prócz krótkiego czasu procedowania pokazał, iż dla wydania pozytywnych wyroków dla frankowiczów nie jest konieczne czekanie ani na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani na uchwały Sądu Najwyższego.

SO w Gliwicach na równi z TSUE

Niemal w tym samym momencie co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej problematyką kredytów pseudofrankowych zajmował się SO w Gliwicach. Tym razem na sali sądowej swój finał znalazła sprawa, naszych Klientów, przeciwko Bankowi Millennium S.A.

29 kwietnia SSO Łucja Oleksy-Miszczyk, ustaliła nieważność Umowy o kredyt hipoteczny w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I C 384/20. Dodatkowo bank został obciążony w całością kosztami postępowania sądowego w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Sędzia nie czekała na kolejny, polski wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-19/20) i kończyła postępowanie w tym samym momencie, gdy unijny Trybunał udzielał odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Gdański. Sędzia nie uzależniła też swojego rozstrzygnięcia od uchwały Sądu Najwyższego w sprawie „kredytów frankowych”. Sprawność działania sądu pozwoliła na rozstrzygnięcie sporu w terminie zaledwie 9 miesięcy od daty złożenia pozwu przeciwko bankowi Millennium. Gliwicki sąd udowodnił, iż dla wydawania pozytywnych wyroków w sprawach frankowych nie są potrzebne kolejne orzeczenia sądów krajowych czy też unijnych.

Umowa Banku Millennium unieważniona!

W ramach postępowania zostały wyznaczone tylko dwie rozprawy, podczas których przesłuchano Powodów oraz wybranych świadków. Sąd oddalił większość wniosków dowodowych zgłaszanych przez bank uznając je za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Udało się tym samym uniknąć długiego postępowania dowodowego, co byłoby na rękę adwokatom i radcom prawnym reprezentującym pozwaną instytucję finansową.

Warto podkreślić, iż w ramach przedmiotowego sporu sąd zgodził się w pełni z argumentami prezentowanymi przez naszą kancelarię. Umowa frankowa została unieważniona.

Sędzia uznała iż umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Bankiem Millennium S.A. obarczona jest postanowieniami niedozwolonymi, tzw. klauzulami abuzywnymi. Naruszały one prawa kredytobiorców, co rodziło konieczność ich eliminacji z treści umowy. Największym problemem była klauzula indeksacyjna łamiąca w największym stopniu dysproporcję pomiędzy stronami stosunku prawnego. Jej wyłączenie z „umowy frankowej” winno skutkować upadkiem całej umowy i jej unieważnieniem – i takie właśnie było orzeczenie w omawianej sprawie. Co niezwykle ważne o nieważności umowy sąd rozstrzygnął w sentencji wyroku. Rozwiązanie takie jest najkorzystniejsze dla frankowiczów. Kończy ono jednoznacznie spór na gruncie kredytu, którego zadłużenie wyrażone jest we franku szwajcarskim i zmierza bezpośrednio do wyeliminowania wadliwej umowy z obrotu prawnego.

Przegrana Banku Millenium S.A. przed Sądem Okręgowego w Gliwicach unaocznia, iż procedowanie w sprawach frankowych może być sprawne i jednocześnie kończyć się niezwykle satysfakcjonującym rozstrzygnięciem. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego oraz Sądu Najwyższego jest już na tyle bogate, iż nie ma konieczności wyczekiwania na kolejne werdykty tych instytucji, aby podejmować decyzje w sporach frankowiczów z bankami.

>adwokat Dawid Karolczyk oraz radca prawny Michał Grabek.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy