UDOSTĘPNIJ

Unieważnienie umowy frankowej Getin Banku – kredyt spłacony

2021-06-29

Wygrywamy z Getin Bankiem na pierwszej rozprawie. Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów całość kwoty dochodzonej w ramach pozwu. Przeszkody nie stanowił fakt, iż kredyt został spłacony kilka lat temu.

 

Getin Bank przegrywa z naszą Kancelarią na pierwszej rozprawie

W dniu 28 maja 2021 r., w sprawie prowadzonej przeciwko Getin Noble Bank S.A., przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt I C 1038/20, SSO Ewa Dyja wydała wyrok, w którym zasądziła na rzecz naszych Klientów kwotę 189 399,71 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia doręczenia pozwu. Stanowiło to całość kwoty dochodzonej w ramach pozwu. Bank obciążono wszystkimi kosztami postępowania sądowego.

Co warto podkreślić, wyrok korzystny dla frankowiczów wydano na pierwszej rozprawie. Sędzia pominęła większość wniosków dowodowych zgłaszanych przez pozwany bank. Rozstrzygnięcie zapadło głównie na bazie dokumentów zebranych w ramach postępowania dowodowego. Sędzia zdecydowała się tylko na przesłuchanie Powodów, przy czym odbyło się to na jedynym wyznaczonym terminie.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego z Getin Bankiem S.A. w roku 2006. Regularnie dokonywali spłat na rzecz banku. Odczuwając konsekwencje nieuczciwych klauzul (postanowień abuzywnych) zawartych w umowie frankowej zdecydowali się na wcześniejszą spłatę kredytu. Obawiali się, iż kolejne lata mogą przynieść niekorzystne dla nich zmiany. Po wpłacie kwoty na rzecz instytucji bankowej postawili na dalszą walkę o swoje prawa. Zdecydowali się na pozwania banku, co z perspektywy czasu okazało się bardzo dobrą decyzją.

 

Umowa kredytu spłaconego również nieważna

Sędzia wskazała, iż umowa kredytowa niezgodna była treścią Prawa bankowego. W związku z tym winna zostać uznana za nieważną. W uzasadnieniu sąd podkreślił, iż umowa „frankowa” obarczona była postanowieniami niedozwolonymi, tzw. klauzulami abuzywnymi. Nieuczciwe postanowienia należy usnąć z umowy powiązanej z frankiem szwajcarskim. W takim kształcie nie może się ona funkcjonować w obrocie prawnym. Skutkuje to też jej nieważnością.

Biorąc pod uwagę fakt, iż umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, była od początku nieważna wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz banku należało uznać za świadczenie nienależne. Bank pobierał kolejne raty nie mając do tego podstawy prawnej.

Na tej podstawie, sąd wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz frankowiczów, reprezentowanych przez naszą Kancelarię, całą kwotę dochodzoną w ramach pozwu, tj. 189 399,71 zł. Stanowiła ona różnice pomiędzy wpłatami dokonanymi przez kredytobiorców w toku obowiązywania toksycznej umowy, a kwotą wypłaconego kredytu. Oprócz wskazanej kwoty na rzecz powodów zasądzone zostały również odsetki ustawowe liczone od dnia doręczenia pozwu. Bank obciążono w całości kosztami postępowania sądowego, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Podsumowując, bank na sali rozpraw poniósł sromotną klęskę. Tzw. umowę frankową zawartą z Getin Bankiem S.A. uznano za nieważną. W konsekwencji na rzecz frankowiczów pozywających bank zasądzono kwotę dochodzoną w ramach pozwu.

Sprawę prowadził adwokat Dawid Karolczyk oraz radca prawny Michał Grabek.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy