UDOSTĘPNIJ

Wygrywamy z Bankiem BPH S.A.

2022-10-10

Na koncie naszej kancelarii frankowej kolejna wygrana sprawa. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację pozwanego banku BPH S.A. i zasądził na rzecz powódki koszty procesu. Umowy kredytu frankowego – niezależnie od instytucji, w której podpisano umowę – są regularnie unieważniane. To najlepszy czas, aby pozwać bank i zawalczyć o swoje prawa.

Wyrok w pierwszej instancji w pełni po naszej myśli  

Prowadzona przez naszą kancelarię frankową sprawa o sygn. akt I C 237/19 przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku była w pierwszej instancji rozpatrywana przez I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Gdańsku. Po ustaleniu stanu faktycznego sprawy i zapoznaniu się z argumentacją prawną stron Sąd wydał korzystny dla powódki wynik.

W dniu 29 czerwca 2021 roku sąd pod przewodnictwem sędzi Beaty Grygiel-Steliny zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz naszej klientki kwotę 172 447,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo powódce przyznano 6417 złotych tytułem zwrotu koszów postępowania.

Apelacja nie zmieniła stanowiska Sądu

Od powyższego wyroku pozwany Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku wniósł apelację. To powszechna praktyka wśród instytucji finansowych. Mimo podjętych działań bank nie uzyskał zmiany wyroku.

27 września 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, przewodniczący SSA Marek Machnij, oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Ponadto Sąd Apelacyjny oddalił zgłoszony przez pozwanego zarzut zatrzymania świadczenia zasądzonego na rzecz powódki w zaskarżonym wyroku do czasu zaoferowania przez nią zwrotu świadczenia spełnionego na jej rzecz przez bank na podstawie umowy kredytu nr U08C/75276626 z dnia 6 września 2007 r. To bardzo ważne orzeczenie, które może stanowić ważną inspirację dla innych sądów rozpatrujących sprawy dotyczące unieważnienia kredytów frankowych.

Podstawy unieważnienia kredytu w CHF

Kredyt we frankach nie spełniał wymagań, jakie nakłada prawo na tego typu umowy.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy Prawo bankowe w przypadku umowy o kredyt waloryzowany kursem waluty obcej umowa powinna zawierać szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych.

Takich wymogów z pewnością nie spełnia odniesienie się w umowie do wewnętrznych tabel banku. Wszystko dlatego, że klienci instytucji nie wiedzieli, jak wiążące ich kursy wymiany waluty są ustalane. Bank – jako silniejsza strona stosunku prawnego – mógł jednostronnie narzucać im te zasady. Kredytobiorcy mieli najczęściej do wyboru podpisać umowę kredytu frankowego i zgodzić się na ponoszenie praktycznie nieograniczonego ryzyka albo zrezygnować z kredytu. To drugie rozwiązanie wiązało się najczęściej z utratą szansy na zakup wymarzonej nieruchomości.

Należy podkreślić, że podpisywane przez frankowiczów oświadczenia o świadomości ryzyka kursowego nie miało żadnego przełożenia na rzeczywistość – klienci nie rozumieli mechanizmu działania kredytu frankowego i nie mieli świadomości, co się stanie, gdy kurs franka szwajcarskiego wzrośnie.

W sprawach dotyczących kredytu frankowego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika

Sprawy frankowe są niezwykle skomplikowane zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym. Osobie niemającej doświadczenia w takich postępowaniach trudno jest odnaleźć się w procedurach i przedsięwziąć zdecydowane kroki, które przybliżą do korzystnego rozstrzygnięcia.

Dzięki skorzystaniu z pomocy, jaką oferuje nasza kancelaria frankowa, zwiększasz swoje szanse na końcowy sukces w sprawie przeciwko bankowi. Już na początku współpracy wiesz, na co możesz liczyć i co Cię czeka.

Mamy doświadczenie w zakresie różnych umów kredytu frankowego i jesteśmy w stanie poprowadzić każde postępowanie. Przekaż nam szczegóły dotyczące swojej sprawy, aby dowiedzieć się, jakie ścieżki działania mogą być podjęte.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy