UDOSTĘPNIJ

Frankowa wygrana z Bankiem Millennium

2021-12-22

Wygrana w postępowaniu sądowym w sprawie stwierdzenia nieważności umowy kredytu jest możliwa niezależnie od banku, który udzielił finansowania. W ostatnim czasie udało nam się odnieść kolejny sukces w sprawie przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Stan faktyczny sprawy

Unieważnienie kredytu we frankach wymagało wystąpienia z powództwem do sądu. Nasi Klienci od początku przekazali nam prowadzenie sprawy i dzięki temu nie musieli martwić się o jej aspekty formalne i prawne.

Umowa kredytu frankowego zawarta z Bankiem Millennium S.A. zawierała szereg klauzul, które uzasadniały przeprowadzenie jej sądowej weryfikacji. Stosunek prawny pomiędzy stronami został ukształtowany jednostronnie przez bank, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego, tj. nie wytłumaczył kredytobiorcom, z czym wiąże się podpisanie umowy. Nierównomierne rozłożenie ryzyka sprawiło, że sytuacja naszych Klientów była od początku zdecydowanie gorsza niż spółki.

Bank w czasie wykonywania umowy stosował jednostronnie ustalone, wewnętrzne tabele kursowe. Z tego powodu w momencie zawierania umowy nie dało się przewidzieć wysokości kursu, a najważniejsze postanowienia umowy nie zostały jasno określone. Umowa zawierała niedozwolone postanowienia w zakresie klauzul waloryzacyjnych.

Spłacenie kredytu we frankach byłoby z tych powodów znacznym obciążeniem dla kredytobiorców, którzy działając jako konsumenci, w dobrej wierze zawarli umowę z bankiem. Z tego względu konieczne stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Rozstrzygnięcie sprawy

Po rozpoznaniu sprawy naszych Klientów Sąd Okręgowy w Gliwicach przychylił się do naszej argumentacji w zakresie nieważności umowy zawartej z bankiem. W wyroku z dnia 10 listopada 2021 roku sygn. akt I C 63/21 ustalono nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy pożyczki hipotecznej zawartej w dniu 18 kwietnia 2007 roku pomiędzy powodami a Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ze względu na nieważność umowy.

W związku z takim rozstrzygnięciem Sąd zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 29 486,08 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 marca 2021 roku. Ponadto Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 1641,05 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dlaczego wyrok jest sukcesem?

Pozytywne dla naszych Klientów rozstrzygnięcie i wiążące się z tym korzyści finansowe to nie jedyny aspekt warty uwagi. Kredytobiorcy otrzymali potwierdzenie, że zawarta umowa kredytu jest nieważna i zostali uwolnieni od zobowiązania we frankach.

Unieważnienie jak i odfrankowienie kredytu, które może uzyskać w ramach sprawy frankowej, to nie tylko oszczędność, ale również spokój.

Sprawa została zakończona na pierwszej rozprawie. Postępowanie dowodowe ograniczono do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron, co dodatkowo przyspieszyło postępowanie. Dzięki doświadczeniu w podobnych sprawach możliwe było uzyskanie w krótkim czasie korzystnego dla Klientów wyniku.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

 

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy