UDOSTĘPNIJ

Jak uwolnić się od rat kredytu frankowego?

2021-09-27

Rośnie liczba frankowiczów zwolnionych z obowiązku płatności rat na rzecz banków. Dzieje się tak za sprawą rozstrzygnięć wydawanych przez sądy w toku spraw frankowych. Na ich podstawie osoby, obarczone kredytami frankowymi, mogą liczyć na wstrzymanie uiszczania comiesięcznych opłat wynikających z haromonogramu.

Uwolnij się od rat kredytu frankowego

Dla osób posiadających „kredyty we frankach” comiesięczna rata kredytowa stanowi duże obciążenie dla budżetu domowego. Wiele z nich decyduje się na pozwanie banku w celu unieważnienia kredytu i pozbycia się nieuczciwego zobowiązania raz na zawsze. Składając pozew przeciwko instytucji finansowej możemy liczyć na rewelacyjne rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić dodatkowe pieniądze twojej rodzinie. Mowa tu o postanowieniach wydanych przez sąd o wstrzymaniu obowiązku płatności rat „kredytu frankowego”.

Co niezwykle istotne rozstrzygnięcie takie wydawane jest przez sąd już na samym początku sprawy frankowej. Wobec tego frankowicz, który pozwał bank, może spokojnie czekać na wyrok unieważniający jego umowę i nie podnosić w tym czasie żadnych kosztów swojego zobowiązania wyrażonego we frankach.

Postanowienie o wstrzymaniu płatności rat wydawane jest na podstawie wniosku, który stanowi składową pozwu przeciwko bankowi lub składany jest oddzielenie w toku sprawy frankowej. Istotna jest tutaj rola kancelarii frankowej reprezentującej kredytobiorcę. Do zadań adwokata lub radcy prawnego należy podejmowanie właściwych kroków w sprawie o unieważnienie „kredytu frankowego”. Jednym z nich jest poinformowanie osoby pozywającej bank o realnych szansach na otrzymanie zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności rat. Następnie sporządzenie wniosku oraz jego złożenie w sądzie.

Poradź się adwokata lub radcy prawnego

Podejmując decyzję o pozwaniu banku w pierwszej kolejności należy udać się do kancelarii frankowej prowadzonej przez doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych. Na rynku mamy do czynienia z dużą liczbą podmiotów będących tylko pośrednikami. W związku z tym przed podpisaniem umowy zlecenia mamy najczęściej do czynienia osobami, które są tylko sprzedawcami. Nie posiadają one wiedzy specjalistycznej jak wygląda procedowanie w przypadku wstrzymania płatności rat „kredytu we frankach”.

Współpraca z adwokatem lub radcą prawnym mającym doświadczenie w sprawach frankowych jest niezwykle istotna. Już na samym początku rozmów możemy zyskać kontakt z prawnikiem posiadającym doświadczenie w walce z bankami.

Przed rozpoczęciem współpracy z konkretną kancelarią frankową warto dopytać o szczegóły związane ze złożeniem wniosku o wstrzymanie płatności rat „kredytu we frankach”. Bardzo istotnym zagadnieniem jest aspekt płatności za wniesienie środka procesowego. Część adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy frankowiczów za sporządzenie takiego wniosku pobiera dodatkowe wynagrodzenie.

Nasza Kancelaria frankowa wniosek o zabezpieczeni, w postaci wstrzymania płatności rat, traktuje jak integralną część pozwu przeciwko bankowi. W związku z powyższym nasi Klienci nie są obciążani dodatkowymi kosztami w tym zakresie.

Kiedy otrzymam zabezpieczenie

Wniosek o zabezpieczenie – zawieszenia spłaty rat „kredytu frankowego” winien być rozpoznany przez sąd bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Bank ma prawo odwołać się od niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia. Postanowienie staje się prawomocne najczęściej w terminie kilku, maksymalnie kilkunastu tygodni od dnia pozwania banku. Zatem wstrzymanie płatności rat, na podstawie orzeczenia Sądu, jest możliwe w zaledwie kilka miesięcy od dnia rozpoczęcia współpracy z kancelarią frankową.

Należy pamiętać, iż złożenie wniosku nie jest jednoznaczne ze wstrzymaniem płatności rat. Ostateczna decyzja należy do sędziego rozpoznającego dany spór na gruncie „kredytu we frankach”.

Warto wspomnieć o pewnych okolicznościach, które mają wpływ na otrzymanie zabezpieczenia. Jednym z warunków jest przekroczenie w spłatach „kredytu frankowego” wartości wypłaconej przez bank kwoty. Większa liczba pozytywnych dla frankowiczów postanowień zapada w sprawach dotyczących banków będących w trudnej sytuacji finansowej. Mowa tu głównie o Banku BPH S.A., Getin Bank Noble S.A.

Czy warto samodzielnie zaprzestać spłaty rat kredytu frankowego

Naszym adwokatom i radcom prawnym często jest zadawane pytanie czy frankowicz może samodzielnie podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności rat kredytu frankowego.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, iż krok taki musi być dobrze przemyślany. Wykonanie go wiąże się z wieloma konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi, mającymi bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie kredytobiorcy. Istotne jest również, aby skonsultować go z prawnikiem zajmującym się sprawami frankowymi.

Najważniejszym następstwem samodzielnej decyzji o zaprzestaniu spłat rat „kredytu we frankach” jest realne niebezpieczeństwo wypowiedzenia umowy przez bank. W następstwie tego bank może pozwać frankowicza. Jeżeli kredytobiorca już sam wcześniej pozwał bank musi się zatem liczyć z koniecznością walki na dwóch frontach.

Taka decyzja powinno być podjęta przez osobę o silnych nerwach. Wynika to z faktu, iż bank zacznie atakować frankowicza, który zaprzestał spłaty rat, licznymi telefonami oraz pismami. Duża ich część będzie miała negatywny wydźwięk. Mogą się zdarzyć wizyty pracowników banku w miejscu zamieszkania kredytobiorców.

Jest to tylko kilka konsekwencji związanych z samodzielną decyzją o zaprzestaniu spłaty rat „kredytu frankowego”. Posunięcie takie musi być dobrze przemyślane i zaplanowane. Niezbędna również jest konsultacja z prawnikiem zajmującym się pomocą dla frankowiczów, gdyż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.

Po więcej informacji jak zawiesić spłatę rat kredytu „we frankach”, a następnie unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu