UDOSTĘPNIJ

Kolejne wygrane sprawy w naszej Kancelarii

2022-05-12

Kolejny raz udało nam się uzyskać korzystne rozstrzygnięcie dla naszych Klientów. Dwie wygrane sprawy, w których wyroki wydano 11 kwietnia 2022 roku, pozwoliły kredytobiorcom uzyskać zwrot nienależnie pobranych przez bank środków. Sukces potwierdza skuteczność naszych działań oraz fakt, że to najlepszy czas, aby pozwać instytucję i dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

Sukces w sprawie pożyczki hipotecznej mBanku

Sprawa o sygn. akt XXVIII C 8687/21 zawisła przed Sądem Okręgowym w Warszawie obejmowała żądanie ustalenia i zapłaty w sprawie pożyczki hipotecznej zawartej z BRE Bankiem SA (obecnie mBank). Podnieśliśmy szereg kroków, które pozwoliły wykazać zasadność roszczenia. Dzięki podjętym przez nas działaniom ustalono, że umowa o pożyczkę hipoteczną „Multiplan” waloryzowana kursem CHF, zawarta w dniu 11 kwietnia 2008 roku, jest nieważna.

Z tego powodu zasądzono od pozwanego mBanku zarówno na rzecz powódki, jak i powoda kwotę po 74 985,32 złote wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 marca 2022 roku do dnia zapłaty. Dodatkowo sąd przyznał od banku solidarnie na rzecz frankowiczów zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 złote.

Korzystny dla frankowiczów wyrok wydany w sprawie, w której spłacono już całość zadłużenia

11 kwietnia 2022 roku nasza Kancelaria uzyskała również kolejne korzystne rozstrzygnięcie przeciwko mBankowi, tym razem w sprawie dotyczącej kredytu, który został już w całości spłacony przez kredytobiorców. Z racji na fakt, że miało to miejsce w toku procesu, cofnęliśmy żądanie ustalenia nieważności umowy. W tym zakresie sąd umorzył postępowanie.

W związku z tym sąd zasądził od pozwanego mBanku na rzecz powoda kwotę 147 171,34 złote wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty. Dodatkowo powód zyskał zwrot kosztów procesu w kwocie 6417 złotych. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.

Wydane orzeczenie jasno dowodzi, że o swoje prawa warto walczyć nawet w sytuacji, w której wszystkie raty kredytu zostały już opłacone zgodnie z harmonogramem.

Dlaczego warto powierzyć nam prowadzenie swojej sprawy frankowej?

Mamy imponujące doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowym przeciwko różnym bankom. Wygraliśmy już wiele spraw, a ich ilość rośnie z tygodnia na tydzień. W żadnym z opisanych postępowań bank nie złożył zarzutu zatrzymania ani potrącenia. Sprawy prowadzone z pomocą naszej Kancelarii przebiegają sprawnie i dzięki temu kończą się szybko. Dla Ciebie to oszczędność czasu i nerwów.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. W zależności od konstrukcji konkretnej umowy ustalamy inny sposób działania. Podnosimy zarówno zarzuty typowe, jak i te dostosowane do konkretnych klauzul. Wygrane przez nas sprawy opierają się m.in. na uwzględnieniu zarzutu braku odpowiedniego wypełnienia obowiązku informacyjnego, występowania w umowie klauzul niedozwolonych, w tym dotyczących postanowień indeksacyjnych i nieodpowiedniego określenia poziomu kursu CHF w formie dowolnie tworzonych tabel kursowych czy naruszenia postanowień Dyrektywy 93/13.

Jeśli zawarłeś umowę kredytu frankowego, nie czekaj – zleć nam analizę swojej sprawy i dowiedz się, jakie są Twoje szanse w postępowaniu sądowym.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy