6 stycznia 2022

Korzystny wyrok dla naszych Klientów – mBank otrzymał prawomocny nokaut!

Po raz kolejny możemy pochwalić się wygraną w sprawie związanej z kredytem „pseudofrankowym”. Kiedy nasi Klienci zwrócili się do nas z prośbą o pomoc, nie spodziewaliśmy się, że postępowanie przebiegnie tak sprawnie. Prawomocny wyrok udało się uzyskać w zaledwie 1,5 roku od dnia złożenia pozwu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej sprawy.

Czego dotyczyła sprawa?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czego dokładnie dotyczyła niniejsza sprawa. Otóż nasi Klienci, podobnie jak tysiące innych osób, kilka lat temu zdecydowali się na wzięcie „kredytu frankowego”. Bank nie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków informacyjnych, co w trakcie postępowania zostało jasno podkreślone. W efekcie nasi Klienci nie zdawali sobie sprawi z tego, jakie mogą być konsekwencje ekonomiczne i prawne podpisania umowy kredytowej z bankiem. Co najważniejsze – nie mieli świadomości, że całym ryzykiem, związanym z wahaniami kursu franka szwajcarskiego i ich konsekwencjami, zostali obciążeni właśnie oni.

W trakcie trwania postępowania wszystkie te kwestie zostały uwzględnione przez Sąd. Okazało się również, że Sąd bardzo konsekwentnie  oddalał wnioski dowodowe, wnoszone przez instytucję finansową. Jak wiadomo, bankom zależy przede wszystkim na przedłużeniu i możliwie jak największym skomplikowaniu sprawy, czemu mają służyć między innymi niezwiązane z postępowaniem wnioski dowodowe. Dzięki działaniom naszego zespołu adwokatów i radców prawnych – wszelkie tego typu próby były niwelowane, a postępowanie dowodowe prowadzone było wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Efekt? Dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ACa 492/21, oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 lutego 2021 r., sygn. akt I C 627/20. Sąd orzekł unieważnienie kredytu we frankach, który od lat był obciążeniem dla naszych Klientów!

Wyrok w ciągu ośmiu miesięcy po złożeniu pozwu? To możliwe!

Już od pewnego czasu sporo mówi się na temat tego, że sprawy frankowe trwają coraz krócej. Nie ma już konieczności oczekiwania na wyrok przez kilka lat od złożenia pozwu, co jest ważną informacją dla frankowiczów. Nie trzeba bowiem rezygnować ze złożenia pozwu z uwagi na długi czas trwania postępowania – Sądy orzekają coraz bardziej sprawnie!

Niniejsza sprawa może być na to doskonałym przykładem. Wyrok przed sądem pierwszej instancji został wydany w ciągu ośmiu miesięcy od wniesienia pozwu, co jest rewelacyjnym wynikiem. Dzięki temu nasi Klienci mogli cieszyć się korzystnym wyrokiem w tak krótkim czasie, co w istotny sposób przełożyło się na ich poczucie finansowego bezpieczeństwa. Z pewnością jest to zrozumiałe dla wszystkich osób, spłacających kredyty powiązane z CHF.

Warto również podkreślić, że  wyrok został wydany jest w pierwszym terminie, co także jest bardzo dobrą wiadomością. Obecnie coraz częściej Sądy decydują się na takie rozwiązanie, w celu usprawnienia nie tylko pojedynczego postępowania, ale wszystkich spraw związanych z kredytami wyrażonymi w CHF.

Sąd w pełni zgadzał się z naszą argumentacją prawną

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że w czasie postępowania Sąd w całości zgodził się z przygotowaną przez naszą Kancelarię argumentacją prawną, którą zgłosiliśmy w pozwie. Sędziowie, którzy rozstrzygali w sprawie, jasno potwierdzili, że zawarta przez naszych Klientów umowa frankowa zawierała klauzule abuzywne (dla przypomnienia: są to klauzule niedozwolone). Klauzule te w rażący sposób naruszały prawa kredytobiorców – z tego powodu istotne było usunięcie ich z treści umowy. Ostatecznie umowa zawarta przez naszych Klientów z mBank S.A. została unieważniona.

Bez wątpienia unieważnienie „kredytu we frankach” to najkorzystniejsze rozwiązanie dla osób, które zmagają się z kredytem pseudowalutowym. Należy pamiętać, iż w każdym przypadku niezbędna jest dokładna analiza umowy zawartej z bankiem, która pozwala na wybór najlepszego dla konkretnego Klienta rozwiązania. Na tej podstawie można orzec, co będzie lepsze – unieważnienie czy odfrankowienie kredytu.

Prawo stoi po stronie frankowiczów!

Zarówno niniejsza sprawa, jak i wiele innych spraw, które prowadzimy dla naszych Klientów, pokazują jedno – prawo stoi po stronie osób, które zdecydowały się na kredyt wyrażone w walucie CHF. Obecnie ponad 90 proc. spraw rozpatrywanych jest na korzyść frankowiczów, co jest jeszcze jednym argumentem przemawiającym za tym, że warto zdecydować się na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Korzystając ze wsparcia wyspecjalizowanej w sprawach związanych z kredytami CHF Kancelarii możesz mieć pewność, że już niebawem spłacanie kredytu we frankach stanie się tylko wspomnieniem!

Potrzebujesz pomocy w sprawie związanej z kredytem walutowym?

Po więcej informacji na temat tego, jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców prawnych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: . Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.