UDOSTĘPNIJ

Wygrywamy z Bankiem ING S.A. – umowa nieważna

2021-10-13

Umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zwartą przez naszych Klientów z Bankiem ING S.A. sąd uznał za nieważną. Zdaniem Sędziego była ona obarczona nieuczciwymi postanowieniami (tzw. klauzulami abuzywnymi) naruszającymi prawa kredytobiorców. Zostały one zamieszczone w „umowie frankowej” przez bank i nadawały mu szereg uprawnień względem drugiej strony.

„Kredyt we frankach” nieuczciwy

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego  w roku 2008 r. Ich historia jest podobna do historii wielu frankowiczów oszukanych przez banki. Marzyli o budowie domku rodzinnego. Nie posiadając odpowiedniej ilości środków zdecydowali się na skorzystanie z pomocy banku. Odwiedzili kilka różnych placówek, ale w każdej z nich usłyszeli, iż jedyną formą finansowania jest zaciągnięcie „kredytu we frankach”. O kredycie w złotówkach nie było mowy. Nie widząc innej możliwości zdecydowali się na proponowane rozwiązanie.

Traktowali bank jak podmiot zaufania publicznego. Nie brali pod uwagę, że ktoś spróbuje wprowadzić ich w błąd czy też oszukać. Dodatkowo uspokajały słowa pracownika banku. Mówił, że „kredyt we frankach” jest bardzo bezpieczny i teraz wszyscy go biorą. Dodatkową zachęta miało być wyjaśnienie, iż frank szwajcarski jest niezwykle stabilna walutą, w związku z czym nie będą narażeni na ryzyko nagłych i drastycznych zmian kursowych.

Kredytobiorcom nie wyjaśniono na czym polega mechanizm indeksacji, nie dowiedzieli się czym jest spread. Nie zostali też poinformowani o sposobie ustalania kursu walut obcych przez bank. Nie mieli pojęcia na jakich zasadach funkcjonuje kredyt wyrażony w walucie obcej. Jest to tylko część istotnych wiadomości, które winien przekazać bank osobom zaciągającym „kredyt we frankach”. Frankowicze przekonali się o jego „zaletach” dopiero po wypłacie przyznanej kwoty, a także w trakcie spłaty rat.

Na okoliczności te zwrócił uwagę Sąd rozstrzygając spór pomiędzy naszymi Klientami a Bankiem ING S.A. Stały się one podstawą do unieważnienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Frankowicze wygrywają z Bankiem ING S.A.

Wyrokiem z dnia 5 października 2021 r., który zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II C 711/20 SSO Izabela Knych ustaliła nieważności „umowy frankowej” zawartej przez naszych Klientów z Bankiem ING S.A. Jako podstawę takiego rozstrzygnięcia przytoczył m.in. okoliczności wskazane powyżej. Bank nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku informacyjnego względem frankowiczów. Obciążono ich całym ryzykiem związanym z zaciągnięciem zobowiązania powiązanego z frankiem szwajcarskim.

Sędzia podkreśliła, iż bank konstruując postanowienia „umowy frankowej” nadał sobie prawo do dowolnego kształtowania kursu franka szwajcarskiego. Wśród postanowień trudno szukać zasad wedle, których ustalono zarówno kurs kupna jak i sprzedaży waluty obcej. Nic nie stało na przeszkodzie, aby przy niskim kursie franka szwajcarskiego instytucja finansowa dokonywała „korekt” mających na celu zniwelowanie ich strat, zaś przy wysokim czerpać płynące z tego korzyści. Jasno to obrazuje, iż „umowa frankowa” całe ryzyko walutowe przerzucała na kredytobiorców.

Sprawę prowadził radca prawny Michał Grabek oraz adwokat Dawid Karolczyk.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów
i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom
,  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu