UDOSTĘPNIJ

Kredyt frankowy PKO BP MIX - jak udało się nam wygrać spór?

2021-12-29

Umowa kredytu hipotecznego MIX, którą z bankiem PKO S.A. zawarły tysiące frankowiczów, jest nietypowa i do tej pory wydano niewiele wyroków, które by ją unieważniły. Jednym z pozytywnych dla frankowiczów rozstrzygnięć może się pochwalić Kancelaria Grabek & Karolczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Podstawy faktyczne rozstrzygnięcia

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu frankowego MIX z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółką akcyjną w Warszawie. Stosunek prawny został ukształtowany jednostronnie przez bank. Spółce nie udało się skutecznie wypełnić obowiązku informacyjnego w zakresie najważniejszych postanowień umowy oraz ryzyk, z którymi wiąże się zawarcie umowy kredytu frankowego.

Bank PKO S.A. przedstawił kredytobiorcom gotowy wzorzec umowny, na którego treść nie mieli oni rzeczywistego wpływu. Postanowienia dotyczące głównych aspektów umowy – w tym przede wszystkim klauzul waloryzacyjnych – były abuzywne. Bank narzucił kredytobiorcom ustalanie kursu waluty na podstawie wewnętrznych, jednostronnie tworzonych tabel kursowych. W ten sposób na kredytobiorców zostało przerzucone praktycznie całe ryzyko wiążące się z zawarciem i wykonaniem umowy, podczas gdy bank mógł tylko zyskać.

Spłacenie kredytu we frankach ze względu na istnienie klauzul abuzywnych wiązało się dla naszych Klientów z ogromnym obciążeniem finansowym. Z tych względów konieczne stało się wystąpienie z powództwem o unieważnienie umowy kredytu do sądu.

Wydany w sprawie wyrok to sukces kredytobiorców

Po rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 26 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że umowa kredytu hipotecznego MIX zawarta w dniu 25 lutego 2008 roku pomiędzy powodami a pozwanym Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółką akcyjną w Warszawie jest nieważna.

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem sąd zasądził również na rzecz naszych Klientów obowiązek zwrotu poniesionych kosztów postępowania w kwocie 6434 złote wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Unieważnienie kredytu we frankach uwolniło powodów od zobowiązania i potwierdziło nasze zarzuty co do istnienia w umowie klauzul abuzywnych.

Co nas wyróżnia?

Frankowicze z naszą pomocą mogą liczyć na szybkie zakończenie sprawy. Przytoczony wyrok został wydany po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, a postępowanie dowodowe zostało ograniczone do przesłuchania stron. Pozwoliło to uniknąć konieczności uiszczania np. zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego oraz znacznie usprawniło proces unieważnienia umowy kredytu.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwoliły podnieść w pozwie wszystkie możliwe zarzuty. Mimo że umowa kredytu MIX była nietypowa, a wyroków ją unieważniających dotychczas wydano niewiele, byliśmy w stanie odnieść pełen sukces w sprawie.

Unieważnienie kredytu przyniosło znaczną korzyść finansową dla naszych Klientów i pozwoliło zapomnieć o zobowiązaniu frankowym, które spędzało im sen z powiek od wielu lat. Innym rodzajem rozstrzygnięć zapadającym w sprawach frankowych jest odfrankowienie umowy kredytowej.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy