UDOSTĘPNIJ

mBank składa frankowiczom propozycje ugodowe

2022-12-15

Duża liczba wygranych przez frankowiczów spraw doprowadziła mBank do poważnych problemów. Bank stara się ratować sytuację i wprowadza program, w ramach którego oferuje kredytobiorcom ugody. Celem jest zmniejszenie liczby pozwów w przyszłości. Czy ugoda od mBanku jest korzystna? Czy warto ją podpisać?

Kto może skorzystać z propozycji ugodowej?

Ugoda od mBanku jest skierowana do wszystkich klientów, którzy spłacają kredyt we franku szwajcarskim i do tej pory nie zdecydowali się na pozwanie banku. Znajdziesz ją po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej.

Treść ugody została zamieszczona w dedykowanej zakładce. Jest wypełniona danymi dotyczącymi zawartej przez Ciebie umowy kredytowej. Puste pozostają pola związane z datą zawarcia ugody oraz osobami, które są uprawnione do reprezentowania banku w sprawie.

Na podstawie analizy treści ugody widać, że mBank dąży do zakończenia sporu z frankowiczami. Kluczowe dla instytucji jest upewnienie się, że kredytobiorca nie będzie mógł w przyszłości kwestionować ważności umowy.

Taką gwarancją ma być oświadczenie zamieszczone w treści ugody, zgodnie z którym „strony zgodnie oświadczają, że nie będą w przyszłości występować względem siebie z roszczeniami wywodzonymi z treści postanowień Umowy w brzmieniu sprzed podpisania tej Ugody i Aneksu, które dotyczyłyby lub byłyby związane z zasadami ustalania kursu walut lub zasadami waloryzacji do waluty obcej (tzw. klauzula ryzyka walutowego)”. Dodatkowo zastrzeżono, że ugoda wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron w tym zakresie.

Na tej podstawie nie ma wątpliwości, że skorzystanie z ugody ma pozbawić frankowiczów prawa do obrony swoich praw związanych z naruszeniami dokonanymi przez bank w toku zawierania umowy kredytu w CHF.

Czy ugoda jest korzystna dla frankowiczów?

Niezależnie od tego, czy takie postanowienia ugody byłyby prawnie skuteczne w stosunku do kredytobiorców, należy zastanowić się, czy w ogóle warto ją podpisać z punktu widzenia frankowicza.

Złożona propozycja ugodowa sugeruje kredytobiorcy, że jest dla niego niezwykle korzystna i wyraża proporcjonalne interesy stron. Wskazanie dokładnej kwoty korzyści zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim kwoty udzielonego kredytu, ale instytucja twierdzi, że może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W praktyce jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ugoda do mechanizmu przeliczeń wprowadza kurs wyższy, niż obowiązywał w dacie zaciągnięcia kredytu. Na mocy postanowień dokumentu zastosowana ma być stawka WIBOR. Jednocześnie bank wprowadza wyższą marżę.

Wątpliwe wydaje się również przedstawienie wysokości kwoty aktualnego zadłużenia. mBank zastosował w tym celu kurs średni NBP, a nie kurs z chwili udzielenia kredytu. Instytucja nie tłumaczy, na jakiej podstawie przyjęła taką stawkę. Już tylko ta różnica może okazać się kluczowa dla oceny opłacalności podpisania proponowanej ugody.

W treści ugody zaproponowanej przez mBank nie ma mowy o żadnej rekompensacie za dotychczas nienależnie pobrane kwoty. Na mocy ugody kredytobiorca akceptuje nieprawidłowości, tracąc szansę na dochodzenie przed sądem swoich praw. Oprocentowanie zaproponowane w dokumencie nie jest korzystne i nie zmienia tego fakt wprowadzenia stałego oprocentowania na okres 5 lat.

Analiza ugody prowadzi do wniosku, że zaproponowana przez mBank ugoda nie jest korzystna dla kredytobiorcy. Wyliczenia wskazują, że to rozwiązanie gorsze zarówno od odfrankowienia, jak i unieważnienia umowy o kredyt frankowy. Należy przypomnieć, że dziś sądy odchodzą od pierwszego z rozwiązań (to jedynie około 2% wyroków).

Czy warto podpisać ugodę od mBanku w sprawie kredytu frankowego?

Na podstawie przedstawionych powyżej informacji należy wskazać, że ugoda zaoferowana kredytobiorcom przez mBank wydaje się niekorzystna. Bank stara się zrobić wszystko, aby zminimalizować swoje straty. Te są ogromne, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą liczbę pozwów przeciwko instytucji, jakie do sądów na terenie całego kraju skierowali już frankowicze.

Ugoda od mBanku stwarza pozory korzyści. W praktyce jednak są one bardzo niskie, zwłaszcza w porównaniu do szans, jakie masz w sporze sądowym.

Z roku na rok rośnie odsetek spraw wygrywanych przez frankowiczów. Obecnie to ponad 98% wszystkich postępowań. Tylko niewielka część z nich to odfrankowienie kredytu. W większości przypadków sądy ustalają nieważność umowy o kredyt w CHF i zasądzają na rzecz kredytobiorcy zwrot nienależnie pobranych kwot. Do tego dochodzi zwrot kosztów postępowania sądowego.

Z pomocą doświadczonej kancelarii frankowej Twoje szanse w sporze przeciwko bankowi są ogromne. Mamy wiedzę i doświadczenie w sprawach przeciwko różnym instytucjom. Wielokrotnie wygrywaliśmy już z mBankiem. Znamy umowę mPlan i wiemy, jakie argumenty podnieść w pozwie, aby osiągnąć końcowy sukces. Dzięki nam od ciążącego zobowiązania uwolniło się już wielu frankowiczów.

Decydując się na podpisanie ugody z mBankiem w sprawie kredytu frankowego, ryzykujesz utratę prawa dochodzenia ustalenia nieważności umowy przed sądem w przyszłości. Obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywana jest sprawa dopuszczalności dochodzenia przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału od kredytobiorców będących konsumentami. Specjaliści zakładają, że TSUE odmówi takiego prawa. W takim wypadku banki utracą ostatni argument w sporze z frankowiczami.

Nie warto ryzykować. Nie musisz obawiać się postępowania sądowego z bankiem. Ugoda to najszybsze rozwiązanie. Trzeba mieć jednak świadomość, że decydując się na jej podpisanie, tracisz pieniądze. Z pomocą doświadczonych prawników specjalizujących się w sprawach frankowych masz pewność, że otrzymasz wsparcie na każdym etapie sprawy przed sądem. Przeprowadzimy Cię przez proces i pomożemy wywalczyć swoje prawa, uwalniając Cię od problemów.

Z tych względów należy rozstrzygnąć, że obecnie nie warto podpisać ugody oferowanej przez mBank. Zdecydowanie lepiej zlecić analizę swojej sprawy i sprawdzić, jakie są możliwości działania.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy