UDOSTĘPNIJ

Nasi Klienci nie muszą płacić rat kredytowych

2021-11-08

Głównym celem sprawy frankowej jest unieważnienie kredytu wyrażonego we frankach szwajcarskich. Oczekiwanie na końcowe rozstrzygnięcie może być znaczenie przyjemniejsze w związku z wstrzymaniem obowiązku uiszczania rat. Rozstrzygnięcie takie tuż po wniesieniu pozwu może wydać sąd.

Prawomocne zawieszenie

Postępowanie w zakresie udzielenia zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności rat kredytu frankowego jest dwuinstancyjne (dwuetapowe). Sąd wydaje postanowienie na podstawie wniosku kredytobiorców, który może być zawarty w pozwie przeciwko bankowi lub złożony w toku sprawy frankowej. Orzeczenie niekorzystne dla banku może być przez niego zaskarżone. Dopiero po rozstrzygnięciu zagadnienia przez sąd drugiej instancji kredytobiorca pozywający bank zyskuje potwierdzenie, iż nie musi spłacać rat. Postanowienie staje się prawomocne.

Wielu naszych Klientów zwolnionych zostało z comiesięcznego obowiązku płatności rat kredytu frankowego. Pierwsze tego rodzaju rozstrzygnięcia zapadały w sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A. oraz Bankowi BPH S.A. Następny w kolejce był mBank S.A. Kilka przykładowych postanowień wydanych w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię poniżej.

Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r. wydane w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą XXVIII C 1149/21. Pozew w sprawie o unieważnienie umowy frankowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Postanowienie z dnia 12 lipca 2021 r. wydane w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą XXVIII C 8687/21. Pozew w sprawie o unieważnienie umowy frankowej zawartej z mBank S.A.

Nie tylko Getin Noble Bank S.A., Bank BPH S.A. i mBank S.A.

W sprawach przeciwko bankom wymienionym w nagłówku sądy w pierwszej kolejności zaczęły udzielać zabezpieczeń. Uzasadnieniem to ich trudna sytuacja finansowa oraz niejasny status formalno-prawny.

Z czasem krąg instytucji finansowych otrzymujących dla nich negatywne rozstrzygnięcia rozszerzył się do wszystkich banków. Podstawą wstrzymywania płatności rat jest przesłanka nieważności umowy frankowej na podstawie, której dokonywane są spłaty. Dodatkowym warunkiem przesądzającym o udzieleniu zabezpieczenia jest przekroczenie w wartości wpłat kwoty udzielonego kredytu. Poniżej kilka ostatnich postanowień uzyskanych przez naszych prawników w sprawach przeciwko bankom z rozszerzonego kręgu.

Postanowienie z dnia 6 września 2021 r. wydane w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą XXVIII C 11812/21. Pozew w sprawie o unieważnienie umowy frankowej zawartej z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.)

Postanowienie z dnia 17 września 2021 r. wydane w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą XXVIII C 9596/21. Pozew w sprawie o unieważnienie umowy frankowej zawartej z Millennium Bank S.A.

Postanowienie z dnia 27 września 2021 r. wydane w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą XXVIII C 9596/21. Pozew w sprawie o unieważnienie umowy frankowej zawartej z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.).

Sprawy prowadzi radca prawny Michał Grabek oraz adwokat Dawid Karolczyk.

Po więcej informacji jak zawiesić spłatę rat kredytu „we frankach”, a następnie unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu