UDOSTĘPNIJ

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego A Opłaty Sądowe W Sprawach Frankowych

2019-11-15

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzona Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przyniosła rewolucję w wielu obszarach postępowania sądowego. O wymiarze zmian może świadczyć fakt, iż objęły one ponad 300 nowych i zmieniających się przepisów.  A jak wpłynęły one na sytuację frankowiczów planujących pozwanie banku?

Zmiany, zmiany, zmiany…

W artykule tym nie będę wchodził w niuanse nowych zasad procedury cywilnej. Postaram się skupić na jednym, ale za to niezwykle ważnym, obszarze dotykającym każdego decydującego się na dochodzenie swych praw przed sądem. Otóż przybliżę Państwu zmiany jakie nastąpiły w opłatach sądowych w sprawach frankowych.

Opłata od pozwu

Następstwem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego była również modyfikacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadzono szereg nowych opłat, a wiele dotychczas obowiązujących zwiększono nawet o kilkaset procent. Główny zarzut, który pojawił się wobec ustawodawcy, w tej materii, wskazywał na możliwe ograniczenie dostępu do sądu dla przeciętnego obywatela. Na szczęście legislatywa okazała się łaskawa dla kredytobiorców wchodzących w spory sądowe z bankami. Mianowicie podstawowa oplata od pozwu pozostała bez zmiany i wynosi nadal jeden tysiąc złotych.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Rewolucja nastąpiła w wymiarze opłaty od wniosku o zawezwanie od próby ugodowej. Dotychczas decydując się na ten tryb, służący m.in. przerwaniu biegu terminu przedawnienia roszczeń, wnioskujący musiał uiścić opłatę  w wysokości 40 zł bądź 300 zł. Wyższe opłata obowiązywała w przypadku postępowań pojednawczych, w sporach dotyczących kwot przekraczających 10.000 złotych.  Zgodnie z treścią nowo wprowadzonego pkt. 3) zawartego w art. 19 ust. 3, omawianej Ustawy, opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej stanowi piątą część opłaty od pozwu. Tym samym frankowicze chcąc przerwać bieg przedawnienia swoich roszczeń muszą się liczyć z uiszczeniem opłaty od wniosku w wysokości 200 zł. Jest to zmiana na plus, gdyż dotychczas w większości przypadków musieli zapłacić kwotę 300 zł. Na marginesie warto zaznaczyć, iż jest to jeden z niewielu przypadków, gdy nastąpiło zmniejszenie obciążenia finansowego wnioskodawców chcących skorzystać z postępowania pojednawczego. W większości sytuacji osoby decydujące się na skorzystanie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej będą musieli się liczyć wręcz z drastycznym wzrostem opłaty od jego wniesienia. Jej górna granica w obecnych realiach może osiągnąć nawet 40 000 zł!

Podsumowanie

Kredytobiorca – konsument został zatem oszczędzony w ramach wzrostów opłat sądowych, które dotknęły wielu decydujących się na dochodzenie swych praw przed sądem. Wstępując na drogę sądową może na wstępie liczyć się z niższymi obciążeniami niż powodowie bądź wnioskodawcy w sprawach rodzajowo odmiennych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. W pierwszej kolejności proponujemy bezpłatną analizę umowy kredytowej. Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: biuro@adwokat-karolczyk.pl. W odpowiedzi otrzymacie Państwo kompleksową odpowiedź co do możliwości dochodzenia swych roszczeń.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy