UDOSTĘPNIJ

Spłacasz umowę kredytu mPlan? Przeczytaj o naszym kolejnym sukcesie w sporze przeciwko mBank

2022-07-13

Umowy kredytu we franku szwajcarskim były jednym z głównych punktów oferty mBanku w czasie największej popularności kredytów frankowych. Sądy różnych instancji coraz częściej je podważają. Udało nam się odnieść kolejny sukces w tym zakresie!

Okoliczności zawarcia umowy sprzeczne z obowiązującymi standardami

Nasi Klienci pracowali za granicą. Ze względu na chęć powrotu do kraju planowali zakup lokalu mieszkalnego w Polsce. Brak wystarczającej ilość środków finansowych sprawił, że niezbędne okazało się zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Zainteresowanie powodów wzbudziła oferta BRE Banku S.A., dlatego udali się do oddziału w Londynie.

Podczas wizyty otrzymali propozycję zawarcia umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego. Doradca wskazał, że jest ona najbardziej atrakcyjna finansowo, ponieważ obejmuje niższe oprocentowanie i wysokość rat.

Jednocześnie kredytobiorcy nie zostali rzetelnie poinformowani o mechanizmie funkcjonowania kredytu indeksowanego, a także o wynikających z niego ryzykach. Mimo poinformowania, że kurs waluty CHF wpłynie na wysokość raty, zostali zapewnieni, że nie będą to duże wahania. Nie wiedzieli przy tym, że kurs franka wpłynie na wysokość salda kredytu ani o tabelach kursowych czy sposobie ich tworzenia.

Nie dopełniono też innych obowiązków informacyjnych. W szczególności przedstawiciel banku nie przedstawił historycznych kursów franka szwajcarskiego względem złotówki z ostatnich kilkudziesięciu lat ani też żadnych symulacji. Powodowie nie wiedzieli więc, jak może się zmieniać wysokość rat w przyszłości.

Nasi Klienci nie mieli możliwości negocjowania umowy, ponieważ poinformowano ich, że warunki kredytu nie mogą podlegać zmianom. Mieli wątpliwości co do kwestii przeliczania walut, jednak zapewniano ich, że kurs jest bardzo stabilny, a kredyty w CHF są popularne i bezpieczne. Doradca przekonywał, że frank szwajcarski jest stabilną walutą, wahania jego kursu będą nieznaczne i nie wpłyną szczególnie na wysokość raty. Przed podpisaniem dokumentów nie było za wiele czasu na zadawanie pytań.

Mimo że zdawali sobie sprawę, że kurs franka wpłynie na wysokość raty, to jednak nie mieli wiedzy, w jaki sposób bank będzie przeliczał kurs franka. Wiedzieli, że kredyty w CHF zawierają tysiące Polaków, więc postanowili zawierzyć zapewnieniom.

Nasze argumenty znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniu orzeczenia

Po dokładnym zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy oraz ze zgromadzonymi dowodami, sąd wskazał, że analiza postanowień umownych dotyczących waloryzacji prowadzi do konkluzji, że nie odwołują się one do ustalanych w sposób neutralny kursów CHF czy innych obiektywnych, zewnętrznych wskaźników czy okoliczności, na które strony umowy nie miałyby wpływu. To pozwany decydował, jak będzie kształtowana obowiązująca u niego tabela kursów, a powodowie nie mieli informacji na ten temat.

Dzięki temu bank mógł jednostronnie i arbitralnie modyfikować te zasady i co za tym idzie również wysokość ratalnych świadczeń kredytobiorcy. Waloryzacja kredytu odbywa się na podstawie tabeli kursowych sporządzanych przez pozwanego i to uprawnienie banku do określania wysokości kursów CHF na gruncie zawartej umowy nie doznaje formalnie żadnych określonych ograniczeń.

Sąd podzielił stanowisko, że określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron. Z tych względów jest niedopuszczalne i wpływa na możliwość wykonywania umowy.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok po naszej myśli

Sąd rozpatrujący przyznał, że powództwo jest zasadne. W wyroku ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta przez powodów z pozwanym jest w całości nieważna. W związku z tym zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 237 949,64 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Dodatkowo sąd przyznał powodom łącznie kwotę 11 834 złote tytułem zwrotu kosztów procesu. 

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy