UDOSTĘPNIJ

Umowa kredytowa z Raiffeisen Bank International unieważniona w ciągu siedmiu miesięcy od złożenia pozwu

2022-01-22

 

Jesteś jedną z tych osób, które nie decydują się na złożenie pozwu przeciwko bankowi, głównie w obawie przed tym, że sprawa będzie ciągnęła się latami? Jak się okazuje, uzyskanie wyroku jest możliwe nawet siedem miesięcy po złożeniu pozwu – i to w jednym z najbardziej obleganych sądów, jakim jest Sądu Okręgowego w Warszawie. A konkretnie jego XXVIII Wydział Cywilny!

Wyrok korzystny dla naszej Klientki – najważniejsze informacje

Dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Warszawie, pod sygn. akt XXVIII C 5516/21, SSR del. Agnieszka Kossowska w ramach wyroku unieważniła Umowę o kredyt hipoteczny zawartą przez naszą Klientkę z EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International).

Sąd zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International na rzecz powoda następujące kwoty:

  • 75 572,54 zł oraz 56 732,26 CHF – tytułem zwrotu uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych,
  • 3 870,00 zł – tytułem zwrotu opłaconej prowizji za udzielenie kredytu,

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wymienionych kwot od dnia 14.09.2021 do dnia zapłaty.

Dodatkowo bank obciążono w całości kosztami postępowania. Na rzecz Powódki zasądzono kwotę 11 817,00 zł. Dzięki takiemu wyrokowi spłacanie kredytu we frankach stanie się dla naszej Klientki tylko wspomnieniem.

Obecnie wyrok nie jest prawomocny, w związku z czym cały czas oczekujemy na ruch ze strony banku.

Wyrok już siedem miesięcy od złożenia pozwu

Tym, co zasługuje na szczególną uwagę, jest fakt, iż wyrok w sprawie zapadł zaledwie w ciągu siedmiu miesięcy od złożenia pozwu. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla osób, które rozważają złożenie pozwu przeciwko bankowi, jak i dla tych, które oczekują na pierwszą rozprawę.

Od pewnego czasu można zauważyć pewien istotny trend – sądy bowiem coraz sprawniej orzekają w sprawach związanych z kredytami walutowymi. Może to wynikać zarówno z tego, że sędziowie mają większą wiedzę na temat tego, jak orzekać w takich sprawach, jak i z tego, że coraz więcej pozwów trafia do sądów odpowiednich dla miejsca zamieszkania powoda.

Biorąc pod uwagę, w jak dużym stopniu XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie obciążony jest sprawami związanymi z kredytami wyrażanymi w CHF, czas oczekiwania na wyrok w przypadku niniejszej sprawy napawa ogromnym optymizmem! No i najważniejsze – niezmiernie cieszy naszą Klientkę!

Sąd postanowił zastosować teorię dwóch kondykcji

Teoria dwóch kondykcji jest jedną z najczęściej wykorzystywanych przez sądy teorii, zaraz obok teorii salda dla rozliczenia stron w przypadku unieważnienia „kredytu frankowego”. Oczywiście chodzi tutaj o sprawy związane z kredytami pseudowalutowymi. Czy to, na wykorzystanie jakiej teorii zdecyduje się sąd, ma duże znaczenie dla osoby, które składa pozew przeciwko bankowi? Bez wątpienia decyzja sądu w tym względzie ma duży wpływ na kwestie organizacyjne. Teoria wybrana przez sąd ma znaczenie zarówno dla osób, które walczą o odfrankowienie kredytu, jak i dla tych, których celem jest unieważnienie „kredytu we frankach”.

Zgodnie z teorią dwóch kondykcji, każde z roszczeń złożonych przez strony rozpatrywane jest przez sąd osobno. W praktyce oznacza to, że zarówno roszczenia powoda, jak i pozwanego, traktowane są oddzielnie. Strony powinny także mieć świadomość, że muszą wykazać się pewną aktywnością, aby sąd zdecydował się na spełnienie roszczenia. Żadne z roszczeń bowiem nie jest potrącane automatycznie.

Większość wniosków dowodowych zgłoszonych przez bank została pominięta

Kolejną kwestią, którą warto podkreślić w przypadku niniejszej sprawy jest to, że sąd w większości oddalił wnioski dowodowe, złożone przez bank. Z jakiego powodu jest to tak ważne? Otóż banki starają się maksymalnie przedłużyć postępowanie, w związku z czym składają wiele wniosków dowodowych – często są one nieistotne dla prowadzonego postępowania. Na szczęście i w tym przypadku sąd konsekwentnie pomijał tego typu wnioski dowodowe, co znacząco usprawniło postępowanie. To bardzo dobra informacja zarówno dla naszego Klienta, jak i dla nas jako Kancelarii – taka postawa sądu pozwoliła bowiem na wydanie wyroku już na pierwszej rozprawie.

Potrzebujesz pomocy w sprawie związanej z kredytem walutowym?

Po więcej informacji na temat tego, jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców prawnych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

 

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy